EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
    Lahtiolekuajad:
    E 9-17
    T 12-16
    K 9-17
    N 12-16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    Swedbank

ESA 59 (2013)
ESA 58 (2012)
ESA 57 (2011)
ESA 56 (2010)
ESA 55 (2009)
ESA 54 (2008)
ESA 53 (2007)
ESA 52 (2006)
ESA 51 (2005)
ESA 50 (2004)
ESA 49 (2003)
ESA 48 (2002)
ESA 47 (2001)

Emakeele Seltsi aastaraamat
(ESA)
PEATOIMETAJA: Mati Erelt

TOIMETUSKOLLEEGIUM:

Riho Grünthal (Helsinki)
Cornelius Hasselblatt (Groningen)
Tuomas Huumo (Turku/Tartu)
Arvo Krikmann (Tartu)
Helle Metslang (Tartu)
Karl Pajusalu (Tartu)
Raimo Raag (Uppsala)
Kristiina Ross (Tallinn)
Seppo Suhonen (Helsinki)
Urmas Sutrop (Tallinn/Tartu)
Lembit Vaba (Tampere)
Jüri Viikberg (Tallinn)
Tiit-Rein Viitso (Tartu)
Eberhard Winkler (Göttingen)


ISSN 0206-3735 (trükis)
ISSN 2228-1215 (võrguteavik)

Emakeele Seltsi aastaraamatut kirjastab Teaduste Akadeemia Kirjastus, mille veebis asuvad alates 56. köitest (ilmus juunis 2011) ESA inglisekeelne kodulehekülg ja täistekstid, vt www.kirj.ee.

ESA ilmub 1955. aastast.
ESA 1–50 (1955–2004) bibliograafia on avaldatud 50. aastaraamatus. Emakeele Seltsi aastaraamatute artiklid on alates 47. aastaraamatust ka koduleheküljel.
Bibliograafia ja artiklid on pdf-formaadis ja selle avamiseks vajad Acrobat Readeri tasuta programmi.

ESA kuulub ERIHi klassifikaatori järgi kategooriasse C / NATional (NAT), mis vastab ETISe klassifikatsioonis kategooriale 1.2.

Alates 56. köitest on ESA artiklitel CrossRef-is registreeritud DOI-tunnus.ESA KAASTÖÖST

ESA kaastööd esitada toimetusele elektroonilises formaadis (RTF, Word). Paberkoopia saata Emakeele Seltsi postiaadressil.  Kui autoril puudub arvuti kasutamise võimalus, palume artikkel vormistada masinakirjas.

Kõik ESA kaastööd retsenseeritakse. Iga artiklit hindab kaks anonüümset retsensenti, kaastöid aitab valida ja hinnata ESA toimetuskolleegium ning Emakeele Seltsi juhatus. Retsensiooni vahendab autorile ESA tegevtoimetaja.

Kaastöö tuleb varustada ülevaate (annotatsiooni), võtmesõnade loendi ja teisekeelse resümeega. Aastaraamatu tegevtoimetaja koostatud vormistusnõuded on kahes Wordi dokumendis, kolmandas dokumendis on kaastöö vormistamiseks spetsiaalselt ette valmistatud vormingulaadid: 

Vormistusjuhend
Võtmesõnad
VormingVt ka Eesti Rahvusraamatukogu Eesti üldist märksõnastikku (EÜM), mis mh hõlmab keeleteaduse (valdkonna rubriigi nr on 54) eestikeelseid märksõnu (enamik koos inglisekeelsete vastetega).


ESA on registreeritud rahvusvahelistes perioodiliste väljaannete andmebaasides:

BL Online (Linguistic Bibliography Online),

CSA & LLBA (CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts),

MLA (Modern Language Association of America),

ERIH (European Reference Index of the Humanities).

ESA täistekstid on elektrooniliselt C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library) veebiarhiivis ja Teaduste Akadeemia Kirjastuse veebis www.kirj.ee.

Tagasi lehekülje algusse