EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N suletud
    R 12–16

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    SwedbankKeelepäev Oulus 13.02.2016

Hannu Remes "Viron kieliopin uuden painoksen esittel"
Heli Laanekask "Eesti keele ja kultuuri õpetamisest Oulu ülikoolis"
Kristiina Praakli "Soome eestlaste FB-suhtluse keelest"
Helle Metslang "Emakeele Selts muutuvas ajas"
Piret Kärtner "Minu keeleoskus on minu enda teha"

Oulu linnaraamatukogus tutvustab 12.02.2016 Tarmo Tuule eesti uuemat lastekirjandust.

Emakeele Seltsi väliskeelepäevade loetelu vt rubriigist
Üritused / väliskeelepäevadDigiraamatud

ES jätkab vanemate väljaannete digiteerimist. Digiteeritud raamatud asuvad Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR ning seltsi kodulehel (vt rubriiki "Väljaanded").
Tervikuna on digiteeritud korrespondentide murdetekstide sari (7 köidet). Töös on kaks sarja, millest digiteerituna on saadaval:

Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat (1–5 / 1920–1924)
Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetised (1–16)Keeletegu 2015

Haridus- ja teadusministeerium ootab 17. jaanuarini parima keeleteo kandidaatide ettepanekuid.

https://www.hm.ee/et/keeletegu2015

Auhind antakse eelmise aasta jooksul tehtud või lõpule viidud eesti keelele kasuliku, sellele suurimat avalikku toetust ja tähelepanu toonud teo eest.
Keeleteoauhinna andmise eesmärgiks on tunnustada keeletegu ja selle tegijat, tõsta üldsuse keelealast aktiivsust ja aidata kaasa eesti keele alase tegevuse kroonika talletamisele.
Keeleteoauhinnaga tunnustatakse keeletegusid, mis
tõstavad eesti keele tuntust ja mainet;
väärtustavad eesti keele oskust, õpetamist ja õppimist;
soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist;
edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

2014. aasta keeleteokonkursil pälvis nii peaauhinna kui ka rahvaauhinna eesti keele e-õppe kursus "Keeleklikk".Eelteated

Seltsi aastakoosolek toimub reedel, 1. aprillil Tartus.
Veski päev toimub esmaspäeval, 27. juunil Tartus.Õpetajastipendium

Emakeele Selts ning Haridus- ja Teadusministeerium andsid eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele välja kuus 400-eurost stipendiumi. Taotlusi esitati 19. Stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Emakeeleõpetuse Infokeskuse esindajad, otsustas stipendiumi määrata järgmistele üliõpilastele: Paula Randver (TLÜ), Reti Könninge (TÜ), Kristiina Sirkel (TÜ), Maarja-Liisa Vokksepp (TÜ), Kadi Kivilo (TLÜ) ja Riin Buddell (TÜ).OK 2/2015

Trükis on ilmunud keeleajakirja Oma Keel 2015. aasta sügisnumber. OK artiklitele on veebis nüüdsest kohene avatud juurdepääs, vt sisukorda.

Emakeele Seltsist ostes on ajakirja hind 1.90 eurot.
Oma Keelt saab ka tellida, aastatellimus maksab Eestisse tellides koos postimaksuga 6.50 eurot, vt tellimisjuhendit.

Aastatel 2000–2014 avaldatud artiklid on kantud Exceli tabeliformaadis registrisse:

OK_register_2000–2014.xlsx

OK 2 / 2015Emakeele Seltsi aastaraamat

Emakeele Seltsi juhatus ootab ESA 61 (2015) kaastööpakkumusi. Avaldame nii uurimusi kui ka ülevaateid. Artikli maksimaalne pikkus on 40000 täheruumi, ülevaatel pool sellest. Kaastöö teema teatamise tähtaeg on 1. detsember 2015, artikli esitamise tähtaeg 4. jaanuar 2016. Teema ja artikkel (e-kujul) palume saata ESA peatoimetajale Mati Ereltile aadressil mati.erelt@ut.ee. Juhatuse ja ESA toimetuskolleegiumi poolt välja valitud kaastöö saadetakse retsenseerimisele.

ESA tutvustust ja artikli vormistusjuhist vt vasakul rubriigist "Aastaraamat". Alates 44. köitest on ajakirja täistekstid avatud juurdepääsuga andmebaasis CEEOL.

ESA ingliskeelne kodulehekülg asub Teaduste Akadeemia Kirjastuse veebis, vt www.kirj.ee.

ESA vastab ETISe klassifikatsioonis kategooriale 1.1 (teadusartiklid on kajastatud andmebaasis Scopus).

ESA 51Eesti keele arengukava seire

Eesti keelenõukogu on saanud valmis eesti keele arengukava elluviimise vahearuande
aastate 2013–2014 kohta.

PDF
Lembit Vaba artiklikogumik "Sõna sisse minek"

Emakeele Seltsi toimetiste sarjas on ilmunud Lembit Vaba artiklikogumik "Sõna sisse minek" (495 lk).
Lembit Vaba on kogumiku koostanud aastatel 1989–2015 peetud ettekannete ja avaldatud uurimuste põhjal. Esimese osa uurimused käsitlevad balti-läänemeresoome keelekontaktide eri aspekte, läänemeresoome keelte balti laenude substitutsiooni probleeme ning läänemeresoome sõnade või sõnarühmade etümoloogiat. Teise ossa on koondatud töid, milles analüüsitakse läti ja hääbunud kura keele ning läänemeresoome (eesti, liivi) keelte vastastikuseid mõjutusi. Kolmas osa hõlmab läänemeresoome, eriti eesti sõnavara etümoloogilist uurimist üldisemalt puudutavaid kirjutisi ja sõnalugusid.

Kogumik on müügil raamatukaupluses Ateena (Roosikrantsi 6, Tallinn), Emakeele Seltsis ning alates 27.06.2015 ka Tartu ülikooli eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudis (Jakobi 2, Tartu).

Sõna sisse minekAastakoosoleku kokkuvõte

Emakeele Seltsi aastakoosolek toimus 27. märtsil 2015 Tallinnas.
Koosolekul valiti auliikmeks Enn Ernits ja Lembit Vaba; vastu võeti 15 uut tegevliiget. 2015. aasta liikmemaks on töötavatele liikmetele 7 eurot, pensionäridele ja üliõpilastele 3 eurot.

Aastakoosoleku lühikokkuvõte PDF-failina.Üleskutse

Laurentsiuse Selts kutsub toetama Eduard Ahrensi mälestusmärgi rajamist Kuusallu.

30. märtsil 2015 toimus Tallinnas Eduard Ahrensile pühendatud keelekonverents "Kummardus Ahrensile". Tervitustega esinesid Karl Pajusalu ESi ja Teaduste Akadeemia nimel, Urmas Sutrop EKI-st ja Sulev Valdmaa Laurentsiuse Seltsist. Ettekandeid pidasid Mati Hint, Heli Laanekask ja Toomas Paul.

Vt lähemalt http://www.laurentsiuse-selts.eu/web/.

Kuldne-Ahrens.jpg


Keeletoimkonna otsused

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused ja otsuste eelnõud on saadaval rubriigis "Keeletoimkond".

Soovitus väliskohanimede esitamiseks ÕS-is (11.03.2013)
Ajaloosündmuste nimetuste õigekiri. Terviktekst (16.11.2012)
Määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamisest (11.06.2012)Emakeele Seltsi noorteühendus

Sügavama keelehuviga õpilaste jaoks oleme otsustanud asutada Emakeele Seltsi noorteühenduse. Liikmeks astuda soovijatel palume ES-ile anda teada oma huvist eesti keele vastu, nimetades paar-kolm seda kinnitavat ettevõtmist (nt emakeeleolümpiaad, kirjutised Oma Keeles, kooli almanahhis või teistes väljaannetes, keeleteemalised esinemised, osavõtud emakeelevõistlustest, abi keeleürituste korraldamisel ja keelematerjali kogumine vms).

Emakeele Selts on juba peaaegu sada aastat ühendanud eesti keele vastu huvi tundvaid, eelkõige akadeemilise taustaga inimesi. Olulise osa seltsi tegevusest moodustab keeleürituste korraldamine nii Eestis kui ka välismaal, nii õpilastele kui ka juba keele alal töötavatele inimestele. Selts on pidanud väga oluliseks keelepäevi koolides, mida on alates 1961. aastast korraldatud kokku 208. Edaspidi soovime lähendada seltsi ja noori veelgi enam, noorteühenduse liikmed on teretulnud seltsi üritustele.Trükis "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil"

Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse professori Renate Pajusalu ja Soome Tuglase Seltsi koostöös valmis eelkõige Soomes elavatele eestlastest lapsevanematele trükis "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil".

Materjal on avaldatud ka veebitrükisena Tuglase Seltsi kodulehel http://www.tuglas.fi/tiedostot/emakeel_on_oma_keel.pdf.