EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N suletud
    R 12–16

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    SwedbankEmakeele Seltsi lahtiolekuajad
E 9–17, T 12–16, K 9–17, N suletud, R 12–16

ES-i teadussekretär on Killu Paldrok (killu@eki.ee).
Raamatukogutööd teeb Annika Oherde (annika.oherde@eki.ee). Tema tööaeg on teisipäeviti ja reedeti kella 12–16.Kõnekoosolek "Kõnekas aeg"
reedel, 28. augustil kell 15 laulupeomuuseumis (Jaama 14, Tartu)

Ettekanded:
Helle Metslang, Külli Habicht, Karl Pajusalu "Küsipartiklite arengutest Läänemere areaalis"
Renate Pajusalu, Maret Kaska, Birute Klaas-Lang, Karl Pajusalu, Anu Treikelder, Virve-Anneli Vihman "Palved ja küsimused eesti, leedu, prantsuse, soome ja vene keeles"
Miina Norvik "Oleviku kaudu minevikust tulevikku"

Kõnekoosolekuga tähistame prof Helle Metslangi 65 aasta juubelit. Ettekannetele järgneb seltskondlik osa õnnitlemise ja suupistetega.Üliõpilaskonverentsi eelteade
25. septembril 2015 Tallinna Ülikoolis

Emakeele Selts tähistab Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga. Kutsume oma keeleuurimistöödest rääkima bakalaureuse- ja magistriõppe tudengeid ning 2015. aastal lõpetanud bakalaureusi ja magistreid, oodatud on ka tänaste ja eilsete gümnaasiumiõpilaste ettekanded.

Palume teatada esinemissoovist hiljemalt 7. septembriks. Esinemissoov sisaldagu järgmisi andmeid: esineja nimi, teema, õppeasutus, juhendaja nimi, mõnelauseline ülevaade ettekande sisust. Ettekande pikkus on 20 minutit, millele lisandub arutelu. Ettekande vastuvõtmisest konverentsi kavva teatame 11. septembriks.Lembit Vaba artiklikogumik "Sõna sisse minek"

Emakeele Seltsi toimetiste sarjas on ilmunud Lembit Vaba artiklikogumik "Sõna sisse minek" (495 lk).
Lembit Vaba on kogumiku koostanud aastatel 1989–2015 peetud ettekannete ja avaldatud uurimuste põhjal. Esimese osa uurimused käsitlevad balti-läänemeresoome keelekontaktide eri aspekte, läänemeresoome keelte balti laenude substitutsiooni probleeme ning läänemeresoome sõnade või sõnarühmade etümoloogiat. Teise ossa on koondatud töid, milles analüüsitakse läti ja hääbunud kura keele ning läänemeresoome (eesti, liivi) keelte vastastikuseid mõjutusi. Kolmas osa hõlmab läänemeresoome, eriti eesti sõnavara etümoloogilist uurimist üldisemalt puudutavaid kirjutisi ja sõnalugusid.

Kogumik on müügil raamatukaupluses Ateena (Roosikrantsi 6, Tallinn), Emakeele Seltsis ning alates 27.06.2015 ka Tartu ülikooli eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudis (Jakobi 2, Tartu).

Sõna sisse minekOK 1/2015

Trükis on ilmunud keeleajakirja Oma Keel 2015. aasta kevadnumber. OK artiklitele on veebis nüüdsest kohene avatud juurdepääs, vt sisukorda.

Emakeele Seltsist ostes on ajakirja hind 1.90 eurot.
Oma Keelt saab ka tellida, aastatellimus maksab Eestisse tellides koos postimaksuga 6.10 eurot, vt tellimisjuhendit.

Aastatel 2000–2014 avaldatud artiklid on kantud Exceli tabeliformaadis registrisse:

OK_register_2000–2014.xlsx

OK 1 / 2015Aastakoosoleku kokkuvõte

Emakeele Seltsi aastakoosolek toimus 27. märtsil 2015 Tallinnas.
Koosolekul valiti auliikmeks Enn Ernits ja Lembit Vaba; vastu võeti 15 uut tegevliiget. 2015. aasta liikmemaks on töötavatele liikmetele 7 eurot, pensionäridele ja üliõpilastele 3 eurot.

Aastakoosoleku lühikokkuvõte PDF-failina.Veski päeva eelteade

J. V. Veski päev toimub laupäeval, 27. juunil kell 11.Üleskutse

Laurentsiuse Selts kutsub toetama Eduard Ahrensi mälestusmärgi rajamist Kuusallu.

30. märtsil 2015 toimus Tallinnas Eduard Ahrensile pühendatud keelekonverents "Kummardus Ahrensile". Tervitustega esinesid Karl Pajusalu ESi ja Teaduste Akadeemia nimel, Urmas Sutrop EKI-st ja Sulev Valdmaa Laurentsiuse Seltsist. Ettekandeid pidasid Mati Hint, Heli Laanekask ja Toomas Paul.

Vt lähemalt http://www.laurentsiuse-selts.eu/web/.

Kuldne-Ahrens.jpg


Väliskeelepäevad

Emakeele Seltsi väliskeelepäevade loetelu vt rubriigist
Üritused / väliskeelepäevadEmakeele Seltsi aastaraamat

Toimetamisvoorus on ESA 60 (2014), mis ilmub 2015. aastal Veski päevaks.

ESA tutvustust vt vasakul asuvast rubriigist "Aastaraamat". Alates 44. köitest on ajakirja täistekstid avatud juurdepääsuga andmebaasis CEEOL.

ESA ingliskeelne kodulehekülg asub Teaduste Akadeemia Kirjastuse veebis, vt www.kirj.ee.

ESA vastab ETISe klassifikatsioonis kategooriale 1.1 (teadusartiklid on kajastatud andmebaasis Scopus).

ESA 51Digiraamatud

ES on alustanud vanemate väljaannete digiteerimist. Digiteeritud raamatud asuvad Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR ning seltsi kodulehel (vt rubriiki "Väljaanded").
Seni on digitaliseeritud kolm sarja:

Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat 1–5 (1920–1925)
Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetised 1–10
Valimik korrespondentide murdetekste 1–7Keeletoimkonna otsused

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused ja otsuste eelnõud on saadaval rubriigis "Keeletoimkond".

Soovitus väliskohanimede esitamiseks ÕS-is (11.03.2013)
Ajaloosündmuste nimetuste õigekiri. Terviktekst (16.11.2012)
Määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamisest (11.06.2012)2014. aasta keeletegu

2014. aasta keeleteokonkursil pälvis nii peaauhinna kui ka rahvaauhinna eesti keele e-õppe kursus "Keeleklikk".Emakeele Seltsi noorteühendus

Sügavama keelehuviga õpilaste jaoks oleme otsustanud asutada Emakeele Seltsi noorteühenduse. Liikmeks astuda soovijatel palume ES-ile anda teada oma huvist eesti keele vastu, nimetades paar-kolm seda kinnitavat ettevõtmist (nt emakeeleolümpiaad, kirjutised Oma Keeles, kooli almanahhis või teistes väljaannetes, keeleteemalised esinemised, osavõtud emakeelevõistlustest, abi keeleürituste korraldamisel ja keelematerjali kogumine vms).

Emakeele Selts on juba peaaegu sada aastat ühendanud eesti keele vastu huvi tundvaid, eelkõige akadeemilise taustaga inimesi. Olulise osa seltsi tegevusest moodustab keeleürituste korraldamine nii Eestis kui ka välismaal, nii õpilastele kui ka juba keele alal töötavatele inimestele. Selts on pidanud väga oluliseks keelepäevi koolides, mida on alates 1961. aastast korraldatud kokku 208. Edaspidi soovime lähendada seltsi ja noori veelgi enam, noorteühenduse liikmed on teretulnud seltsi üritustele.Trükis "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil"

Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse professori Renate Pajusalu ja Soome Tuglase Seltsi koostöös valmis eelkõige Soomes elavatele eestlastest lapsevanematele trükis "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil".

Materjal on avaldatud ka veebitrükisena Tuglase Seltsi kodulehel http://www.tuglas.fi/tiedostot/emakeel_on_oma_keel.pdf.