EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS


    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N 12–16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    Swedbank
Keeletoimkonna vanem:

Maire Raadik, Eesti Keele Instituut

Liikmed:

Reili Argus, Tallinna Ülikool
Külli Habicht, Tartu Ülikool
Reet Kasik, Tartu Ülikool
Krista Kerge, Tallinna Ülikool
Katrin Kern, Tartu Ülikool
Einar Kraut, vabakutseline keelenõustaja ja kõneõpetaja
Helika Mäekivi, tõlkebüroo Pangloss
Urve Pirso, Riigikontroll
Peeter Päll, Eesti Keele Instituut
Arvi Tavast, qlaara / Tallinna Ülikool

Keeletoimkonna vanem on valitud 1. aprillil 2016. aastal kaheks aastaks.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused

Sidekriipsuga rindliitsõnade käänamine (17.03.2016)
Soovitus väliskohanimede esitamiseks ÕS-is (11.03.2013)
Ajaloosündmuste nimetuste õigekiri. Terviktekst (16.11.2012)
Määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamisest (11.06.2012)
Ühend- ja väljendverbituletiste kokku- ja lahkukirjutamisest (11.06.2012)
Ajaloosündmuste algustäheortograafia (11.06.2012)
Kaassõnade "peale" ja "pärast" tähenduse normimisest (13.10.2009)
Araabia sõnad eesti tekstis (20.05.2009)
Ukraina-eesti tähetabeli parandused (20.05.2009)
Muudatused eesti-vene tähetabelis (29.10.2008)
Jaapani päritoluga sõnade kasutamisest eesti tekstis (30.06.2008)
Internet ja internet (30.06.2008)

Soovitusi keeletoimetajatele

Ürituste nimetused ja nende õigekiri (nov 2013)
Virtuaalüksuste nimetused ja nende õigekiri (nov 2013)Keeletoimkonna tegevusest

Keeletoimkonna varasema tegevuse lühikokkuvõtteks soovitame lugeda Krista Kerge artiklit "Uusimaid soovitusi ESi keeletoimkonnalt" (Oma Keel 2012, nr 2, lk 77–83)

Emakeele Seltsi üldkoosolekul 30. märtsil 2007 esitas keeletoimkond ettepaneku seltsi põhikirja täiendamiseks paragrahviga 271, et täpsustada keeletoimkonna staatust ja ülesandeid.

§ 271. Emakeele Seltsi keeletoimkond on eesti kirjakeele normi määramiseks kokkukutsutav toimkond, millel on Emakeele Seltsi juhatuse kinnitatud kodukord. Keeletoimkonna vanema valib iga kahe aasta tagant seltsi üldkoosolek. Keeletoimkonna liikmed (7–11) nimetab keeletoimkonna vanema ettepanekul Emakeele Seltsi juhatus. Keeletoimkonnas peavad olema esindatud eesti keele uurimise ja korraldamisega tegelevad asutused.

Keeletoimkonna staatuse täpsustamise punktis lähtutakse vabariigi valitsuse määrusest kirjakeele normi kohta. Ettepaneku kohaselt peaks keeletoimkonna kinnitama ESi juhatus. Seltsi põhikirja täiendamiseks muid ettepanekuid ei tehtud ning koosolek otsustas ühehäälselt ESi põhikirja muutuse.

Dokumendid

Eesti kirjakeele normi rakendamise kord
Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2011. a määrus nr 71

Keeletoimkonna kodukord
PDF

Keeletoimkonna varasemad vanemad

Jaak Peebo 1993–1995
Tiiu Erelt 1995–2000
Reet Kasik 2000–2004
Tiit-Rein Viitso 2004–2006
Peeter Päll 2006–2010
Krista Kerge 2010–2014