EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS

    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N 12–16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    Swedbank
Keeletoimkonna vanem:

Maire Raadik, Eesti Keele Instituut

Liikmed:

Reili Argus, Tallinna Ülikool
Külli Habicht, Tartu Ülikool
Reet Kasik, Tartu Ülikool
Krista Kerge, Tallinna Ülikool
Katrin Kern, Tartu Ülikool
Einar Kraut, vabakutseline keelenõustaja ja kõneõpetaja
Helika Mäekivi, Keelehelin / Eesti Keeletoimetajate Liit
Urve Pirso, Riigikontroll
Peeter Päll, Eesti Keele Instituut
Arvi Tavast, qlaara / Tallinna Ülikool

Keeletoimkonna vanem on valitud 23. märtsil 2018. aastal kaheks aastaks.

Otsuse kavand

[PDF] Kujundlike (ümberütlevate) nimetuste algustäht (27.06.2018)
Märkused ja ettepanekud otsuse kavandi kohta on oodatud 31. augustini 2018 aadressil maire.raadik@eki.ee.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused

Sidekriipsuga rindliitsõnade käänamine (17.03.2016)
Soovitus väliskohanimede esitamiseks ÕS-is (11.03.2013)
Ajaloosündmuste nimetuste õigekiri. Terviktekst (16.11.2012)
Määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamisest (11.06.2012)
Ühend- ja väljendverbituletiste kokku- ja lahkukirjutamisest (11.06.2012)
Ajaloosündmuste algustäheortograafia (11.06.2012)
Kaassõnade "peale" ja "pärast" tähenduse normimisest (13.10.2009)
Araabia sõnad eesti tekstis (20.05.2009)
Ukraina-eesti tähetabeli parandused (20.05.2009)
Muudatused eesti-vene tähetabelis (29.10.2008)
Jaapani päritoluga sõnade kasutamisest eesti tekstis (30.06.2008)
Internet ja internet (30.06.2008)

Soovitusi keeletoimetajatele

Ürituste nimetused ja nende õigekiri (nov 2013)
Virtuaalüksuste nimetused ja nende õigekiri (nov 2013)Keeletoimkonna tegevusest

Keeletoimkonna tegevuse kohta soovitame lisaks lugeda ajakirjas Oma Keel ilmunud ülevaateid:

 • Peeter Päll "Mis on uut keeletoimkonnas" (Oma Keel 2010, nr 1, lk 40–43)

 • Krista Kerge "Uusimaid soovitusi ESi keeletoimkonnalt" (Oma Keel 2012, nr 2, lk 77–83)

 • Maire Raadik, Tiina Leemets "Emakeele Seltsi keeletoimkonnas" (Oma Keel 2017, nr 1, lk 31–37)
 • Emakeele Seltsi üldkoosolekul 30. märtsil 2007 esitas keeletoimkond ettepaneku seltsi põhikirja täiendamiseks paragrahviga 271, et täpsustada keeletoimkonna staatust ja ülesandeid.

  § 271. Emakeele Seltsi keeletoimkond on eesti kirjakeele normi määramiseks kokkukutsutav toimkond, millel on Emakeele Seltsi juhatuse kinnitatud kodukord. Keeletoimkonna vanema valib iga kahe aasta tagant seltsi üldkoosolek. Keeletoimkonna liikmed (7–11) nimetab keeletoimkonna vanema ettepanekul Emakeele Seltsi juhatus. Keeletoimkonnas peavad olema esindatud eesti keele uurimise ja korraldamisega tegelevad asutused.

  Keeletoimkonna staatuse täpsustamise punktis lähtutakse vabariigi valitsuse määrusest kirjakeele normi kohta. Ettepaneku kohaselt peaks keeletoimkonna kinnitama ESi juhatus. Seltsi põhikirja täiendamiseks muid ettepanekuid ei tehtud ning koosolek otsustas ühehäälselt ESi põhikirja muutuse.

  Dokumendid

  Eesti kirjakeele normi rakendamise kord
  Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2011. a määrus nr 71

  Keeletoimkonna kodukord
  PDF

  Keeletoimkonna varasemad vanemad

  Jaak Peebo 1993–1995
  Tiiu Erelt 1995–2000
  Reet Kasik 2000–2004
  Tiit-Rein Viitso 2004–2006
  Peeter Päll 2006–2010
  Krista Kerge 2010–2014
  Külli Habicht 2014–2016