EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N 12–16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    Swedbank

Dokumendid:
Keeletoimkonna kodukord.pdf
Eesti kirjakeele normi rakendamise kordKeeletoimkonna vanem:

Külli Habicht, Tartu Ülikool

Liikmed:

Reili Argus, Tallinna Ülikool
Reet Kasik, Tartu Ülikool
Krista Kerge, Tallinna Ülikool
Katrin Kern, Tartu Ülikool
Einar Kraut, Eesti Rahvusringhääling
Helika Mäekivi, Päevakera tekstibüroo
Urve Pirso, Riigikontroll
Peeter Päll, Eesti Keele Instituut
Maire Raadik, Eesti Keele Instituut (abivanem)
Arvi Tavast, Eesti Keele Instituut / Tallinna Ülikool

Keeletoimkonna vanem on valitud 28. märtsil 2014. aastal kaheks aastaks.


Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused

Soovitus väliskohanimede esitamiseks ÕS-is (11.03.2013)
Ajaloosündmuste nimetuste õigekiri. Terviktekst (16.11.2012)
Määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamisest (11.06.2012)
Ühend- ja väljendverbituletiste kokku- ja lahkukirjutamisest (11.06.2012)
Ajaloosündmuste algustäheortograafia (11.06.2012)
Kaassõnade "peale" ja "pärast" tähenduse normimisest (13.10.2009)
Araabia sõnad eesti tekstis (20.05.2009)
Ukraina-eesti tähetabeli parandused (20.05.2009)
Muudatused eesti-vene tähetabelis (29.10.2008)
Jaapani päritoluga sõnade kasutamisest eesti tekstis (30.06.2008)
Internet ja internet (30.06.2008)

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuste eelnõud

Hetkel toimkonnas eelnõusid arutlusel ei ole.

Soovitusi keeletoimetajatele

Ürituste nimetused ja nende õigekiri (nov 2013)
Virtuaalüksuste nimetused ja nende õigekiri (nov 2013)Emakeele Seltsi üldkoosolekul 30. märtsil 2007 esitas keeletoimkond ettepaneku seltsi põhikirja täiendamiseks paragrahviga 271, et täpsustada keeletoimkonna staatust ja ülesandeid.

§ 271. Emakeele Seltsi keeletoimkond on eesti kirjakeele normi määramiseks kokkukutsutav toimkond, millel on Emakeele Seltsi juhatuse kinnitatud kodukord. Keeletoimkonna vanema valib iga kahe aasta tagant seltsi üldkoosolek. Keeletoimkonna liikmed (7–11) nimetab keeletoimkonna vanema ettepanekul Emakeele Seltsi juhatus. Keeletoimkonnas peavad olema esindatud eesti keele uurimise ja korraldamisega tegelevad asutused.

Keeletoimkonna staatuse täpsustamise punktis lähtutakse vabariigi valitsuse määrusest kirjakeele normi kohta. Ettepaneku kohaselt peaks keeletoimkonna kinnitama ESi juhatus. Seltsi põhikirja täiendamiseks muid ettepanekuid ei tehtud ning koosolek otsustas ühehäälselt ESi põhikirja muutuse.

Eesti kirjakeele normi rakendamise kord
(Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2011. a määrus nr 71)

Keeletoimkonna varasemad vanemad:

Jaak Peebo 1993–1995
Tiiu Erelt 1995–2000
Reet Kasik 2000–2004
Tiit-Rein Viitso 2004–2006
Peeter Päll 2006–2010