EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
    Lahtiolekuajad:
    E 9-17
    T 12-16
    K 9-17
    N 12-16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    SwedbankEmakeele Seltsi põhikirjale vastavalt võivad tegevliikmeks olla isikud, kes tegutsevad filoloogidena eesti keele ja selle sugulaskeelte alal, samuti isikud, kel on teeneid nende keelte ainestiku kogumisel või kes seltsi eesmärkide taotlemisele muul viisil kaasa aitavad.
Tegevliikme võtab üldkoosolek vastu kandidaadi kirjaliku avalduse põhjal juhatuse ettepanekul ja vähemalt kahe liikme soovitusel.

Liikmeks astumise avaldus (saadaval Wordi-dokumendina).

Emakeele Seltsi auliikme valib üldkoosolek kas seltsi juhatuse ettepanekul või vähemalt viie tegevliikme kirjalikul põhjendatud ettepanekul.
ESil on 371 liiget (seisuga 22.9.2014)


AULIIKMED

Mati Erelt (Tallinn)
Mati Hint (Tallinn)
Helju Kaal (Tallinn)
Reet Kasik (Tartu)
Valve-Liivi Kingisepp (Tartu)
Uno Liivaku (Tallinn)
Viivi Maanso (Tallinn)
Helmi Neetar (Tallinn)
Jaak Peebo (Elva)
Huno Rätsep (Tartu)
Ülo Tedre (Tallinn)
Ellen Uuspõld (Tartu)
Tiit-Rein Viitso (Tartu)TEGEVLIIKMED


Aava, Katrin (Tallinn)
Adamson, Kai (Tallinn)
Admann, Aino (Tallinn)
Ainsaar, Sirje (Saku)
Alas, Marit (Tallinn)
Alekõrs, Tiina (Tartu)
Alver, Jaan (Tallinn)
Ambus, Ada (Tallinn)
Argus, Reili (Tallinn)
Aro, Kari (Turu, Soome)
Arukask, Madis (Tartu)
Asu-Garcia, Eva Liina (Tartu)
Blokland, Rogier (Holland)
Boiko, Kersti (Riia, Läti)
Eelmäe, August (Tallinn)
Eenlaid, Kaja (Tartu)
Ehala, Martin (Tallinn)
Erelt, Mati (Tallinn
Erelt, Pekka (Tallinn)
Erelt, Tiiu (Tallinn)
Ernits, Enn (Tartu)
Ernštreits, Valts (Carnikava, Läti)
Eslon, Pille (Tallinn)
Freienthal, Linda (Vinni)
Galkin, Ivan (Joškar-Ola, Marimaa)
Gao, Jingyi (Tartu)
Gerassimenko, Olga (Tartu)
Haak, Anu (Tallinn)
Habicht, Külli (Tartu)
Hagu, Paul (Tartu)
Halling, Tiina (Tartu)
Hallmägi, Andres (Tallinn)
Hassinen, Sirje (Vantaa, Soome)
Hausenberg, Anu-Reet (Tallinn)
Heinsoo, Heinike (Tartu)
Help, Toomas (Tallinn)
Hendrikson, Ülle (Tartu)
Henno, Kairit (Tartu)
Hennoste, Tiit (Tartu)
Hiiemäe, Mall (Tartu)
Hiietam, Katrin (Manchester, Suurbritannia)
Hinrikus, Rutt (Tartu)
Hussar, Annika (Tallinn)
Ilus, Anu (Tallinn)
Iva, Sulev (Tartu)
Jaago, Tiiu (Tartu)
Jaanits, Lembit (Tallinn)
Joalaid, Marje (Tallinn)
Joalaid, Piret (Tallinn)
Johannes, Maris (Tallinn)
Juhkam, Evi (Tallinn)
Jõe, Laura (Tõstamaa)
Järve, Priit (Tallinn)
Järvela, Piret (Tallinn)
Jürgenstein, Lea (Tartu)
Jürimäe, Maria (Tartu)
Jürine, Anni (Tartu)
Kaalep, Ain (Elva)
Kadai, Üllar (Hargla, Valgamaa)
Kaevats, Mall (Tallinn)
Kaivapalu, Annekatrin (Tallinn)
Kaldamäe, Karin Tallinn)
Kallasmaa, Marja (Tallinn)
Kallio, Jussi (Helsingi, Soome)
Kals, Aldo (Tartu)
Kalvik, Mari-Liis (Tallinn)
Karise, Kalli-Merike (Tallinn)
Karjus, Andres (Tartu)
Karlep, Karl (Tartu)
Karu, Ellen (Tallinn)
Kasepalu, Aleks (Tartu)
Kask, Ann (Tartu)
Kaskema, Kristin (Jõhvi)
Kasterpalu, Riina (Tartu)
Keevallik, Leelo (Uppsala, Rootsi)
Kehayov, Petar (Tartu)
Kendla, Mari (Tallinn)
Kerge, Krista Tallinn)
Kern, Katrin(Tartu)
Keskpaik, Tiiu (Tartu)
Kesküla, Liina (Tallinn)
Kiin, Aili (Viljandi)
Kiisverk, Taima (Tallinn)
Kikerpill, Tiina (Tartu)
Kilgi, Annika (Tallinn)
Kingisepp, Leelo (Tallinn)
Kingisepp, Valve-Liivi (Tartu)
Kippar, Pille (Tallinn)
Klaas-Lang, Birute (Tartu)
Klandorf, Aime (Kehtna, Raplamaa)
Klaus, Väino (Tallinn)
Kokla, Paul (Tallinn)
Koppel, Kristina (Tallinn)
Koponen, Eino (Helsingi, Soome)
Krall, Ingrid (Kuusalu, Harjumaa)
Kraut, Einar (Tallinn)
Kremez, Mihhail (Tallinn)
Krikmann, Arvo (Tartu)
Kroll, Reet (Tartu)
Kross (Niit), Ellen (Tallinn)
Krull, Diana (Stockholm, Rootsi)
Kalmus, Mervi (Tartu)
Kattel, Tiina (Tartu)
Kullus, Valve (Tallinn)
Kurs, Ott (Tartu)
Kuusik, Katrin (Tabasalu, Harjumaa)
Kuusk, Külli (Tallinn)
Kuutma, Kristin (Tallinn)
Kõiv, Mari (Tallinn)
Kõiva, Mare (Tartu)
Kõiva, Ottilie (Tallinn)
Kõivupuu, Marju (Tallinn)
Kõrgesaar, Helen (Tallinn)
Käsi, Inge (Tartu)
Künnap, Ago (Tartu)
Künstler, Aili (Tallinn)
Küüts, Astrid (Laagri, Harjumaa)
Laakso, Johanna (Helsingi, Soome)
Laalo, Klaus (Helsingi, Soome)
Laan, Ilmar (Tallinn)
Laanekask, Heli (Tartu)
Laanpere, Helga (Tallinn)
Laansalu, Tiina (Tallinn)
Laar, Triin (Tartu)
Laas, Helje (Tartu)
Lahti, Ilmari (Tallinn)
Laiapea, Vahur (Tallinn)
Langemets, Andres (Tallinn)
Langemets, Margit (Tallinn)
Langsepp, Olaf (Tartu)
Lauk, Epp (Tartu)
Laukkanen, Kari (Helsingi, Soome)
Laur-Kurvits, Lilian (Tallinn)
Leemets, Helle (Tallinn)
Leemets, Tiina (Tallinn)
Leivo, Maeve (Linte k, Põlvamaa)
Lepajõe, Kersti (Tartu)
Lepasaar, Jane (Tallinn)
Leppik, Merle (Koigu k, Võrumaa)
Leppik, Nansi (Tallinn)
Leppik, Peep (Helme, Valgamaa)
Lias, Tiina (Tallinn)
Liivak, Sander-Alfred (Tallinn-Tartu)
Lindström, Irja (Vantaa, Soome)
Lindström, Liina (Tartu)
Lipasti, Järvi (Helsingi, Soome)
Lähteenkorva, Tauno (Oulu, Soome)
Maasik, Aita (Tartu)
Maasikamäe, Sirje (Tallinn)
Maksim, Tiit (Tallinn)
Malt, Alo (Luksemburg)
Malv, Piret (Tallinn)
Maran, Margit (Tallinn)
Margus, Tiia (Tartu)
Meri, Mart (Tallinn)
Mets, Helle (Randvere k, Harjumaa)
Mets, Mari (Põlva)
Metslang, Ann (Jõgevamaa)
Metslang, Helena (Tallinn)
Metslang, Helle (Tallinn)
Metsmägi, Iris (Tallinn)
Metstak, Vilma (Tallinn)
Mihkels, Andres (Tallinn)
Mihkels, Krista (Tähtvere v, Tartumaa)
Mihkla, Meelis (Tallinn)
Miljan, Merilin (Tallinn)
Mirov, Ruth (Tallinn)
Muischnek, Kadri (Tartu)
Mund, Argo (Rakvere)
Mäearu, Sirje (Tallinn)
Mäekivi, Helika (Tartu)
Mäger, Eleonora (Tallinn)
Märtson, Marju (Tallinn)
Nemvalts, Peep (Uppsala-Tallinn)
Nemvalts, Silvi (Uppsala-Tallinn)
Neuvonen, Tiia (Tartu)
Nigols, Helju (Tallinn)
Niit, Ellen (Tartu)
Nilbe, Sirje (Tartu)
Nissilä, Leena (Oulu, Soome)
Norvik, Miina (Tallinn)
Norvik, Piret (Tallinn)
Nurk, Anu (Tartu)
Odinets, Eduard (Tallinn)
Oja, Anni (Tartu)
Oja, Vilja (Tallinn)
Ojanurme, Tiiu (Tartu)
Olesk, Peeter (Tartu)
Olesk, Sirje (Tartu)
Ollisaar, Martin (Tallinn)
Onga, Mare (Tartu)
Ootsing, Sirje (Tallinn)
Orav, Heili (Tartu)
Orav, Mart (Tartu)
Ots, Heido (Tallinn)
Padari, Leelo (Tartu)
Paide, Madis (Tartu)
Pajumaa, Elsa (Tallinn)
Pajupuu, Hille (Tallinn)
Pajupuu, Jaan (Tallinn)
Pajusalu, Karl (Tartu)
Pajusalu, Renate (Tartu)
Paldrok, Killu (Tallinn)
Parm, Sirli (Päkste k, Tartumaa)
Paul, Toomas (Tallinn)
Penjam, Pille (Tartu)
Piho, Mare (Tartu)
Piller, Katrin (Tartu)
Pino, Veera (Tartu)
Pirso, Urve (Tartu)
Plado, Helen (Tõravere, Tartumaa)
Pool, Raili (Tartu)
Potseps, Vaike (Tartu)
Praakli, Kristiina (Tartu)
Prangel, Esta (Tallinn)
Pruuli, Külvi (Tartu)
Puksand, Helin (Tallinn)
Pullerits, Egle (Tartu)
Punga, Leili (Tartu)
Punttila, Matti (Vantaa, Soome)
Põlda, Halliki (Tallinn)
Põldvee, Aivar (Järvamaa)
Päll, Peeter (Tallinn)
Raadik, Maire (Tallinn)
Raag, Raimo (Uppsala, Rootsi)
Raag, Virve (Uppsala, Rootsi)
Raasik, Liis (Tallinn)
Raisma, Marta (Tartu)
Rajando, Helju (Tartu)
Rammo, Sirje (Tartu)
Rangøy, Øyvind (Tartu)
Ratso, Sirje (Tallinn)
Raud, Pärle (Tallinn)
Raudsepp, Stella (Pärnu)
Rehemaa, Tuuli (Tallinn)
Reimann-Truija, Nele (Võru)
Remes, Hannu (Joensuu, Soome)
Repän, Nikolai (Tartu)
Ress, Kristel (Tartu)
Romet, Anne (Tallinn)
Rooleid, Karin-Maria (Tallinn)
Ross, Eevi (Tallinn)
Ross, Jaan (Tallinn)
Ross, Kristiina (Tallinn)
Ross, Margit (Tallinn)
Rummo, Ingrid (Tartu)
Rõigas, Maia (Tartu)
Rääbis, Andriela (Tartu)
Rüütel, Ingrid (Tartu-Tallinn)
Rüütmaa, Tiina (Tallinn)
Saar, Edgar (Tartu)
Saar, Eva (Tartu)
Sahkai, Heete (Tallinn)
Salasoo, Tiiu (Roseville, Austraalia)
Salo, Age (Tartu)
Salo, Monika (Tartu)
Salus, Urve (Tallinn)
Saluäär, Anu (Tallinn)
Salve, Kristi (Tartu)
Sang, Joel (Tallinn)
Sarv, Mari (Tartu))
Sarv, Mikk (Rapla)
Sarv, Õie (Obinitsa, Võrumaa)
Saukas, Rein (Tartu)
Sedrik, Meeli (Tartu)
Seilenthal, Tõnu (Tartu)
Selge, Elena (Tartu)
Sepp, Arvi (Lalli k, Raplamaa)
Sepp, Ene (Tallinn)
Sepper, Maria-Maren (Tallinn)
Siiner, Maarja (Tartu)
Sillar, Sille (Rapla)
Sinijärv, Hanna (Tallinn)
Soidro, Siiri (Tallinn)
Soodla, Karin (Kambja, Tartumaa)
Soosaar, Sven-Erik (Tallinn)
Steinhardt, Claudia Maria (Hamburg, Saksamaa)
Sulkala, Helena (Kempele, Soome)
Sutrop, Urmas (Tallinn)
Sõrmus, Kadri (Tartu)
Södermann, Tiina (Helsingi, Soome)
Süvalep, Ele (Tartu)
Zabrodskaja, Anastassija (Kohtla-Järve-Tallinn)
Tael, Kaja (Tallinn)
Tamm, Kadri (Elva)
Tamm, Vally (Valga)
Tammo, Eha (Võru)
Tamuri, Kairi (Tallinn)
Tarand, Mari (Tallinn)
Tarakanov, Ivan (Iževsk, Udmurtia)
Tavel, Lehte (Haabneeme, Harjumaa)
Tender, Tõnu (Tartu)
Tenjes, Silvi (Tartu)
Teor, Elery (Pärnu)
Teral, Maarika (Tartu)
Teras, Pire (Põltsamaa-Tartu)
Tiits, Mai (Tallinn)
Tomingas, Silva (Saku, Harjumaa)
Tomson, Ülle (Valga)
Tomusk, Ilmar (Tallinn)
Toom, Maren (Tallinn)
Tormis, Veljo (Tallinn)
Torn-Leesik, Reeli (Tartu)
Torop, Peeter (Tartu)
Tóth, Szilárd Tibor (Tartu)
Trainis, Jekaterina
Troska, Gea (Tallinn
Tuisk, Tuuli (Tartu)
Tuulik, Maria (Tallinn)
Tõnurist, Igor (Tallinn)
Uibo, Udo (Tallinn)
Uiboaed, Kristel (Tartu)
Undusk, Jaan (Tallinn)
Undusk, Rein (Tallinn)
Uusküla, Mari (Tallinn)
Uuspõld, Leo (Tartu)
Vaba, Lembit (Tampere, Soome)
Vaba, Marja (Saku, Harjumaa)
Vahtra, Piret (Tallinn)
Vaimann, Elle (Tartu)
Vainik, Ene (Tallinn)
Valdmets, Annika (Paikuse, Pärnumaa)
Valdre, Tiia (Tallinn)
Valge, Jüri (Tartu)
Valge, Mare (Tartu)
Vals, Helju (Tartu)
Vane, Anu (Tallinn)
Vare, Silvi (Tallinn)
Veidemann, Andra (Tallinn)
Veidemann, Rein (Tallinn)
Veismann, Ann (Tartu)
Velsker, Eva (Tartu)
Vende, Kullo (Tallinn)
Verschik, Anna (Tallinn)
Veskis, Leidi (Tallinn)
Vettik, Aime (Tabasalu, Harjumaa)
Vider, Kadri (Tartu)
Vihma, Helgi (Tallinn)
Vihman, Mati (Tallinn)
Vihman, Virve-Anneli (Tartu)
Viikberg, Jüri (Tallinn)
Viires, Ants (Tallinn)
Vija, Maigi (Tartu)
Viks, Ülle (Tallinn)
Vilbaste, Marju (Tallinn)
Viluoja, Eha (Tallinn)
Vingissar, Endel (Suure-Jaani, Viljandimaa)
Voll, Piret (Tallinn)
Volmer, Juta (Tartu)
Võlli, Kai (Tallinn)
Väkram, Maia-Ülle (Tallinn)
Vääri, Reet (Tartu)
Wiik, Kalevi (Turu, Soome)
Winkler, Eberhard (Göttingen, Saksamaa)
Õim, Asta (Muraste, Harjumaa)
Õim, Haldur (Tartu)
Õim, Sirje (Tartu)
Õispuu, Jaan (Saue, Harjumaa)
Ülevain, Eliisa (Tartu)