O M A    K E E L

Tellimine

Keeleajakiri Oma Keel ilmub kaks korda aastas, aprillis ja oktoobris. Oma Keele aastatellimus maksab Eestisse tellides koos postimaksuga 5.60 eurot.

Tellimusi võtab vastu Emakeele Selts.
Tellimiseks teatage oma soovist aadressil es@eki.ee või saatke teade seltsi
Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.

Kirjas peab olema

  • saaja ees- ja perekonnanimi,
  • telefon,
  • aadress (tänav, maja ja korteri number, linn/asula/alev/küla, vald, sihtnumber),
  • maksja andmed (kui erinevad eelmistest).

Vastuseks saate (elektroonilise) arve, originaalarve paneme kaasa ajakirjaga.

Oma Keele saavad tasuta Õpetajate Lehe juriidilised tellijad, kellele saadetakse Oma Keel ilmumise järel koos ÕL-iga.Register

Oma Keele registrisse on kantud aastatel 2000–2012 avaldatud artiklid.
Register on MS Exceli tabeliformaadis.

OK_register_2000-2012.xlsx