EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N suletud
    R 12–16

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    Swedbank

2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 /
2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004
SÕNAVÕISTLUSED
VÄLISKEELEPÄEVAD


ETTEKANDEKOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

Üritused on reastatud kronoloogiliselt, varasemate kõnekoosolekute ülevaadet saab lugeda, klõpsates ürituse pealkirjale või Keele ja Kirjanduse lingile.

2015

XLVIII J. V. Veski päev teemal "Eesti keelevara digiajastul"
27. juunil 2015 Tartu Ülikooli peahoones Veski auditooriumis

Avasõna. Helle Metslang
Ettekanded:
Kadri Vare "Keeleressurssidest Eesti Keeleressursside Keskuses ja keeletehnoloogia saavutustest riikliku programmi raames"
Heiki-Jaan Kaalep "Morfoloogiline analüüs kui tehniline ülesanne"
Kadri Muischnek "Automaatne süntaksianalüüs ja analüsaatori veebiliides"
Kadri Sõrmus ja Siim Karnö "Emakeeleõppija korpus EMMA ja mõnda, mis seal sees leida on"
Margit Langemets "EKI keelevara ja moodne aeg"
Kristian Kankainen "EKI e-keelenõust"
Liis Ermus "EMSUKA heliarhiivi digitaalsed võimalused"

Konverentsi järel asetati lilled akadeemik J. V. Veski kalmule.Sõnaseoseid
Etümoloogiateemaline kõnekoosolek Enn Ernitsa ja Lembit Vaba 70 aasta juubeli tähistamiseks
12. mail 2015Tallinnas EKI-s

Lembit Vaba "Etümoloogialainel"
Enn Ernits "Eesti-ingeri isikunimedest läbi aegade"
Ojārs Bušs "Suomalais-ugrilaisista lainasanoista latvian kirjakielessä"

Lembit Vaba artiklikogumiku "Sõna sisse minek" esitlusF. J. Wiedemanni keeleauhinna keelepäev
23. aprillil 2015 Väike-Maarja seltsimajas

Avasõnad. Kadri Sõrmus
Tervitus. Indrek Kesküla
Noor Väike-Maarja luule. VMG õpilased (juhendaja Indrek Lillemägi)
Leelo Tungal on LEELO TUNGAL. Irma Raatma
Keel ja meel laste loodud muinasjuttudes. Leelo Tungal
Keel ja luule. Märt Väljataga
Laureaaditamme istutamine. Esineb VMG tütarlastekoor (juhatab Ly Ipsberg). Ühispildistamine

Korraldajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Emakeele Selts, Väike-Maarja Vallavalitsus, Väike-Maarja GümnaasiumAhrensi konverents
30. märtsil 2015 toimus Teaduste Akadeemia saalis Eduard Ahrensile pühendatud konverents.

Tervitused: akadeemik Karl Pajusalu (Emakeele Selts), Urmas Sutrop (Eesti Keele Instituut), Sulev Valdmaa (Laurentsiuse Selts)
Mati Hint "Ahrensi ortograafia on eesti identiteedi oluline koostisosa"
Tartu Ülikooli Naiskoori Tallinna vilistlaskoor esitab eesti autorite loomingut (E. Tubin, V. Tormis, R. Ritsing, V. Reiman)
Heli Laanekask "Ahrensi grammatikast Wiedemanni pilgu läbi"
Toomas Paul "Probleemidest piibli tõlkimisel"
Korraldajad: Laurentsiuse Selts, Emakeele Selts, Eesti Keele Instituut, Tartu Ülikool.Emakeele Seltsi aastakoosolek
27. märtsil 2015 Tallinnas Eesti Keele Instituudis

I. Akadeemiline ettekanne "Eesti ja Soome emakeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste motivatsioon ja kutsumus saada õpetajaks". Kersti Lepajõe ja Satu Grünthal
II. Ametlik osa
1. Emakeele Seltsi 95. tegevusaasta (2014) ülevaade. ESi teadussekretär Killu Paldrok
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. Liikmeksoleku küsimusi
4. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
5. TõstatuvatSõnaraamatute teemaline kõnekoosolek
22. jaanuaril 2015 Tartu ülikooli J. V. Veski auditooriumis (139)
11. detsembril 2014 Tallinnas Eesti Keele Instituudis

Maria Tuulik, Kristina Koppel "Eesti keele põhisõnavara sõnastiku elektrooniline liides"
Jelena Kallas "Korpusleksikograafia väljavaateid eesti keele kollokatsioonisõnastiku näitel"
Tõnis Nurk "Sõnaraamatute märksõnade tähenduste ühestamisest"

2014

Emakeele Seltsi keelelaager "Üks ilus eestikeelne lause"
20.–22. oktoober 2014Sotsiolingvistika teemaline kõnekoosolek
3. oktoobril 2014 Tallinnas EKI-s

Kristiina Bernhardt "Kaks eesti keele õpikut muulastele ja keeleõppe diskursus 1930ndatel"
Andra Kütt "Erineva sotsiolingvistilise keskkonna mõju eesti keelt emakeelena omandavate laste keelekasutusele"
Anna Verschik "Ukraina keelesituatsioon sotsiolingvisti pilgu läbi"Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents
19. septembril 2014 Tartu Ülikooli Veski auditooriumis

Emakeele Selts tähistas Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga. Ettekandega esinesid Minna Kuslap, Gerli Lokk, Elisabeth Israel, Brita Siimon, Kais Allkivi, Olle Sokk, Mirjam Ruutma, Katrin Leppik.

Kava pdf-inaEllen Niit 70 ja Külli Habicht 50
29. augustil 2014 TÜ Veski auditooriumis

Pire Teras "Veel kord saarte aktsendist"
Kristiina Ross "Heinrich Stahli lauluraamatu kiituseks"
Karl Pajusalu "Edela-Eesti eesti keeles ja keeleteaduses"XLVII J. V. Veski päev teemal "Kirjeldame eesti keele struktuuri"
28. juunil 2014 Tartu Ülikooli Veski auditooriumis

Helle Metslang "Mis teoksil: eesti keele tervikkäsitlused ja akadeemiline grammatika"
Pire Teras ja Eva-Liina Asu-Garcia "Foneetika tervikkäsitlus"
Reet Kasik "Sõnamoodustuse tervikkäsitlus"
Ann Veismann "Värske pilk määrusele"
Annika Kilgi "Morfoloogiakirjelduse valikutest"
Tiit Hennoste ja Andriela Rääbis "Suuline eesti keel. Tervikkäsitluse sisukord"Eesti keele kestlikkus avatud maailmas
Kõnekoosolek 29. mail 2014 TÜ-s

Uurimisteema tutvustus – Martin Ehala
Eesti keelepoliitika ülevaade – Tõnu Tender
Eestikeelsed keskkonnad ja kakskeelne Tallinn – Kadri Koreinik
Vene keele dominandiga Ida-Virumaa – Anastassia Zabrodskaja
Eestikeelsed keskkonnad Soomes – Kristiina PraakliPoolsajand Saareste jälgedes
12. mail 2014 TÜ peahoones Veski auditooriumis

Avasõnad Karl Pajusalult
Valve-Liivi Kingisepp "Mõtteid eesti vanast kirjakeelest Andrus Saareste ja Julius Mägiste kirjavahetuses"
Heili Orav "Sõna seob sõna"
Siim Antso "Keelegeograafiast ja etnodialektoloogiast"

P.S. Tänavusel aastakoosolekul 28. märtsil andis Raimo Raag seltsile üle Saareste enda kommentaaridega eksemplari mõistelisest sõnaraamatust.Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna keelepäev
24. aprill 2014, Väike-Maarja

"Avasõnad". Jüri Valge
"Tervitus". Indrek Kesküla
"Väike-Maarja õpilaste keelehoiakutest". Maria Olonen
"Arvo Krikmann – Väike-Maarjast pärit teadusemees". Irma Raatma
"Huumori mitmekesisusest". Arvo Krikmann
"Emakeel kui kultuuripärand". Marju Kõivupuu
Laureaaditamme istutamineEmakeele Seltsi aastakoosolek
28. märtsil 2014 Tartu ülikooli peahoones J. V. Veski auditooriumis

I. Akadeemiline ettekanne "Laps, keel ja grammatika ehk mis on eesti keele omandamises erilist". Reili Argus
II. Ametlik osa
1. Emakeele Seltsi 94. tegevusaasta (2013) ülevaade. ESi teadussekretär Killu Paldrok
2. Revisjonikomisjoni aruanne. Revisjonikomisjoni liige Mari-Liis Kalvik
3. Liikmeksoleku küsimusi
4. Keeletoimkonna vanema valimine
5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
6. TõstatuvatKodu-uurijate emakeelepäev 13. märtsil 2014

Hille Pajupuu "EKI-st"
Maire Raadik "ÕS-ist"
Peeter Päll "Kohanimeuurimisest"
Jüri Viikberg "Murdeuurimisest"Keeletoimetajate elukutsepäev
7. veebruaril 2014 Tartu Ülikoolis
Üritust korraldas Eesti Keeletoimetajate Liit koostöös Emakeele Seltsiga.

Avasõnad
Annika Kilgi: toimetamise juured
Mihkel Mõisnik: kirjastuse vaade
Helen Kõrgesaar: vabakutselise vaade
Mari-Liis Müürsepp ja Maarja Valk: tulevase keeletoimetaja vaade
Jaanus Vaiksoo: autori vaade
AruteluViivi Maanso 85
15. jaanuaril 2014 TLÜ Tallinna saalis

Marga Lvova "Keelest endast, õpilastest, õpikutest ja muustki"
Paula Sajavaara "Viivin kanssa yhtä matkaa: pitkäaikaisesta ystävyydestä ja terminologiatyöstä"
Krista Kerge "Eesti keel. Kestev olevik ja perspektiivid"
Viivi Maanso "Aastate eest"
Õnnitlused ja tervitused

2013

Pärnu muuseumi ja Emakeele Seltsi ühine keelepäev
5. detsembril 2013 Pärnu muuseumis (Aida 3)

Aldur Vunk "Estofiilid ja Pärnu"
Karl Pajusalu "Pärnumaa kohanimed ja keelendid S.H. Vestringi sõnaraamatus"
Külli Habicht "Rosenplänteri "Beiträgede" tähtsus omas ajas ja tänapäeval"
Katrin Nielsen "Keeleküsimusest Koidula ja Kreutzwaldi kirjavahetuses 1867–1873"Jaak Peebo 80
31. oktoobril 2013 Tartu ülikooli eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudis

Kai Tafenau "Habent sua fata manuscripta – Johannes Gutslaffi piiblitõlke saatusest"
Ann Metslang "Osastava käände vormide kasutamisest eesti kirjakeeles"
Valve-Liivi Kingisepp "Meenutusi koostööst tänase juubilariga"Keelelaager "Sõnavara, sõnavarandus"

Keelehuvilised noored kogunesid 21.–23. oktoobrini 2013 Käsmus Laane Pansionis toimuvas keelelaagris "Sõnavara, sõnavarandus", kus eri põlvkondade keele­inimesed tutvustavad oma eriala, korraldatati arutelusid, mänge, võistlusi, vahetati mõtteid ja tunti rõõmu suhtlemisest. Lähemalt kõneldi eesti sõnavara päritolust ja selle uurimisest, tutvustati eesti keele sõnaraamatuid ja räägiti nende koostamisest, samuti eestikeelse terminoloogia arendamisest, eesti sõnamoodus­tusest ja selle uurimisest, eesti isikunimedest, nende uurimisest ja korraldamisest.Kõnekoosolek teemal "Häälikuvälte müüt"

17.10.2013 Tallinna Ülikoolis

Mati Hint "Grenzstein ja Veske, Ariste ja Lehiste"
Martin Ehala "Välte käsitlemisest üldhariduses"
Karl Pajusalu "Eesti välted läänemeresoome taustal"Kõnekoosolek teemal "Alusepanijad"

EKI ja ESi kõnekoosolek 8. oktoobril 2013 EKI suures saalis.

Külli Habicht ja Külli Prillop "Heinrich Stahli teoste sõnastik"
Marju Lepajõe "Gutslaffi kasust"
Järgneb J. Gutslaffi piiblitõlke esitlus (Maeve Leivo, Ahti Lohk, Kristiina Ross ja Kai Tafenau).Tule TUUMALE!

Mis on TUUM? See on teist aastat toimuv võistlus, milles iga osaleja saab panna proovile oma oskuse teha maksimaalselt 200-sõnaline kokkuvõte žürii antud tekstist.
Võistlus toimub reedel, 27. ja laupäeval, 28. septembril.

Kuulutus pdf-inaEmakeele Seltsi üliõpilaskonverents
27. septembril 2013 Tallinna Ülikoolis

Tervitused Emakeele Seltsi ja Tallinna Ülikooli esindajatelt
Eduard Odinets "Kirjutamisoskuse arendamine täiskasvanute eesti keele kui teise keele tunnis"
Kairi Lehis "GAPS-testi kasutamisest Eesti laste keelelise arengu mõõtmiseks"
Andra Rumm "mis-küsimustega tehtavad suhtlustegevused suulises argivestluses"
Olle Sokk "Osalausete rinnastamine konjunktsiooniga kuid"
Maarja-Liisa Pilvik "Ulatumise ulatus. Soome keele verbi ulottua tähendused kontekstis"
Triin Todesk "Verbi augmentatiivne võrdlusaste komi keeles"Jüri Viikbergi juubelile pühendatud kõnekoosolek
10. septembril 2013 EKI suures saalis

Jüri Viikberg "Alamsaksa laensõnadest Johannes Gutslaffi grammatikas"
Annika Kilgi "Eduard Ahrensi piiblikeele kriitika"
Lembit Vaba "Mida Siber meile õpetas"Keelemees Raimo Raag 60
27. augustil 2013 Eesti Keele Instituudi suures saalis

Tiina Söderman "Avasõna"
Jüri Viikberg "Kaalul on rohkem kui Saareste murdeatlas"
Päivi Juvonen "Så lika men ändå så olika. Om kanssa, kans och kaa i talad finska"
Pirkko Nuolijärvi "Kieli, yksilö ja yhteiskunta"
Kristiina Ross "Henricus Stahell, Raimo Raag ja teised tähtsad mehed"
Marje Joalaid "Raagist, Raagi külast ja Vahtsõliinast"
Jüri Valge "Haridus- ja Teadusministeeriumi õnnitlus"
Muud tervitused ja õnnitlused
Tiina Söderman "Kõnekoosoleku lõpetamine"XLVI J. V. Veski päev teemal "Eesti keel ja erivajadustega keelekasutaja"
27. juunil 2013 Tartu ülikooli peahoones senati saalis

Urmas Sutrop "Missugused on keeleliste erivajadustega inimeste rühmad?"
Karl Karlep "Kõnepuuete olemus ja avaldumine"
Marika Padrik "Kui laps õpib emakeelt nagu võõrkeelt..."
Ingrid Rummo "Düspraksia – kõnetu inimene suhtluses"
Meelis Mihkla "Subtiitrite helindamine – kas, kuidas, kellele ja miks?"

Konverentsi järel asetatati lilled akadeemik J. V. Veski kalmule.7. raamprogrammi projekt ELDIA – uus lähenemine Euroopa keelelisele mitmekesisusele
Kõnekoosolek 23. mail 2013 kell 14 Tartus, TÜ peahoones aud. 139

Helle Metslang "Soome-ugri vähemused luubi all"
Kristiina Praakli "Eesti keele kestlikkusest Soomes ja Saksamaal (ELDIA uurimistulemuste valguses)"
Kadri Koreinik "ELDIA tulemustest Setu- ja Võrumaal"Kuidas keel kõlab?
Kõnekoosolek 8. mail 2013. a Tallinnas (Roosikrantsi 6, EKI suur saal 3. korrusel)

Einar Meister "Uusi suundi artikulatoorses foneetikas – 44 aastat hiljem"
Lya Meister "Korpuspõhine eesti keele häälduse uurimine"
Einar Kraut "Eluskõne ja keelenorm ringhäälingu kohtamisplatsil"Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa II
Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna asutamise
25. aastapäevale pühendatud konverents Väike-Maarjas 24.–25. aprillil 2013.

Kava ja ettekandedEmakeele Seltsi aastakoosolek
22. märtsil 2013 Eesti Keele Instituudi suures saalis

I. Akadeemiline ettekanne:
Krista Kerge "Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuste taustast"
II. Ametlik osa
1. Emakeele Seltsi 93. tegevusaasta (2012) ülevaade. ESi teadussekretär Killu Paldrok
2. Revisjonikomisjoni aruanne. Revisjonikomisjoni esimees Argo Mund
3. ESi juhatuse voliaja üle otsustamine
4. ESi juhatuse liikmete korraline valimine
5. Revisjonikomisjoni liikmete korraline valimine
6. Liikmeksoleku küsimusi
7. TõstatuvatKõnekoosolek sõnamoodustuse teemal
27. veebruaril 2013 Tartus

Reet Kasik "Spontaansest sõnaloomest tekstiprotsessis"
Silvi Vare "Eesti keele sõnaperede koostamise käigust"
Grethe Juhkason "Võru momentaanide ja frekventatiivide struktuurist ja produktiivsusest"

2012

Keeleuuenduse aastasada
akadeemik Huno Rätsepa juubelikonverents

28.12.2012 Tartu Ülikooli senati saalis

Huno Rätsep "Johannes Aavik 1913. aastal eesti keelt korraldamas"
Kristiina Ross "Vanad uuendused lõuna- ja põhjaeesti keeles"
Martin Ehala "Keeleuuendamise piirid ja analoogia"
Karl Pajusalu "Eesti keeleuuendus ja murded"Rahvusvahelisest uurimisprojektist ELDIA (European Language Diversity for All)
6. detsembril 2012 Tallinnas EKI väikeses saalis

Ettekanded:
Helle Metslang "Euroopa keeleline mitmekesisus kõigile" ühendab rahvaid, maid ja teadlasi"
Kadri Koreinik "ELDIA tulemustest Setu- ja Võrumaal"
Kristiina Praakli "Eesti keel Soomes ja Saksamaal – peamised uurimistulemused"Leksikaalsetest suhetest
15. novembril 2012 EKI väikeses saalis

Margit Langemets "Semantilised tüübid keelekasutuses ja sõnaraamatus"
Heili Orav "Eesti Wordneti leksikaalne teadmus"
Asta Õim "Mõiste kaudu tähenduseni"Keelelaager "Põnev keeleteadus"
22.-24.10.2012 Piusa jõe ürgoru puhkekompleksis

Keelehuvilistele noortele tutvustavad eri põlvkondade keeleinimesed oma ala, korraldatakse arutelusid, mänge, võistlusi, vahetatakse mõtteid ja tuntakse rõõmu suhtlemisest. Lähemalt kõneldakse keelekorraldusest ning õigekeelsuse olemusest, vajalikkusest ja piiridest, keelekorralduse ajaloost, keelenormingute eiramisest kunstilistel eesmärkidel, õigekeelsussõnaraamatu koostamisest, nimekorraldusest, keeletoimetamise õpetamisest, keeleinspektsiooni tööst, EKI keelenõuandla tööst, Emakeele Seltsi keeletoimkonna tööst, arutletakse Emakeele Seltsi noorteühenduse asutamise teemal. Sõna saavad ka Emakeele Seltsi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad ning emakeeleolümpiaadi korraldajad.Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents
21. septembril 2012 Tartu Ülikooli ajaloo instituudis

Avasõnad ja tervitused
KEELEUURIJA MITU PILKU
EESTI LAUSE
KAHE KEELE VAHEL
LAPS JA KEEL
Lennart Meri filmi "Veelinnurahvas" vaatamine

Laiendatud kava pdf-inaMati Hint 75

6. septembril 2012 Tallinna Ülikooli Tallinna saalis

Krista Kerge "Õigekeelsus eile, täna ja homme"
Martin Ehala "Veel kord eesti morfoloogia olemusest"
Jüri Viikberg "Etno- ja toponüüme murdekeelest: saksa ja saksamaa eesti loodussõnavaras"
Karl Pajusalu, Pire Teras "Ühest edelaläänemeresoome fonoloogilisest ühisuuendusest"XLV J. V. Veski päev
"Keelte, murrete ja nimede ringist. Valdek Pall 85"

27. juunil 2012 kell 11 Tartu ülikooli J. V. Veski auditooriumis.

Marja Kallasmaa "Valdek Palli jälgedes ja sammuke kõrvale ka"
Urmas Sutrop "Valdek Pall ja eesti keele instituut"
Niina Aasmäe "Valdek Palli töödest mordva keelte alal"
Evar Saar "Viru kohanimede erinevaid tüüpe"
Liina Lindström "TÜ eesti murrete ja sugulaskeelte arhiiv ning murdekorpus uurimisvõimaluste avardajana"
Jüri Viikberg "Murdesõnaraamatust 1922-2012"

Kell 16 asetati lilled akadeemik J. V. Veski kalmule.Häädemeeste murdekogumiku esitlus
7. juunil 2012 eesti keele instituudi suures saalis

"Minevikupärandit Häädemeestelt: valimik korrespondentide murdetekste". Toimetanud Helju Kaal, Eevi Ross.Kirjandus Emakeele Seltsis
Kõnekoosolek 17. mail 2012 kell 16 Tartu Ülikooli peahoones

Hasso Krull "Kaks kosmoloogiat ja müütiline aeg"
Lauri Pilter "No on see Peipsi siis isegi Peipsi"
Arne Merilai "Keel ja kirjandus"Aktuaalset soome-ugri teemadel
2. mail 2012 kell 14 EKI III korruse suures saalis.

Nikolay Kuznetsov "Prolatiivi käände semantika komi keeles"
Valentina Semenova "Traditsiooniline maailmapilt ja kujundid mari rahvaastronoomias"
Elena Ryabina "Udmurdi värvileksika kujunemisest"Wiedemanni keelepäev
19. aprillil toimus Väike-Maarjas Wiedemanni keeleauhinna keelepäev.Emakeele Seltsi aastakoosolek
23. märtsil Tartus ülikooli peahoones J. V. Veski auditooriumis.

I. Akadeemiline osa
Helle Metslangi, Karl Pajusalu ja Külli Habichti ettekanne "Küsipartiklite arengust"
II. Ametlik osa
1. Emakeele Seltsi 92. tegevusaasta (2011) ülevaade. ESi teadussekretär Killu Paldrok
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. Emakeele Seltsi juhatuse liikmete arvu otsustamine ja lisaliikme(te) valimine
4. Keeletoimkonna vanema valimine
5. Liikmeksoleku küsimusi
6. TõstatuvatVana kirjakeele teemaline kõnekoosolek
16. veebruaril 2012 Eesti Keele Instituudis

Kai Tafenau "Vana kirjakeele allikatest Ajalooarhiivis"
Kristel Ress "17. sajandi saksa-eesti sõnaraamatute uurimise eripärast"
Annika Kilgi "Passiivist ja impersonaalist esimestes eesti piiblitõlgetes"Akadeemik Haldur Õim 70
26. jaanuaril 2012 Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis Toomel

Renate Pajusalu "Haldur Õim - ikka tähendust püüdes"
Tiit Hennoste "Tantsud tähtedega. Prominentide kategoriseerimine netikommentaarides"
Urmas Sutrop "Värvinimede semantikast"
Ilona Tragel, Ann Veismann "Kas elamisel, mõtlemisel ja olemisel on suund?"
Heili Orav, Neeme Kahusk, Kadri Vare "Järeldusi professori liikumisest keeleteaduses"

Tervitused

2011

Wiedemanni grammatika esitlus
ES esitles 20. detsembril 2011 Ferdinand Johann Wiedemanni "Eesti keele grammatikat" (tõlkinud Heli Laanekask, toimetanud Ellen Niit).Liivlased. Maa. Rahvas. Ajalugu
Rahvusvaheline konverents 25. novembril 2011 Tartu Ülikool ajaloo muuseumis.
Peakorraldajad on Emakeele Selts ja Tartu Ülikool.

KAVA pdf-inaEesti keel kõrgkoolis:
viis aastat eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpet Tartu ülikoolis

11. novembril 2011 Tartu ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis

Head ja korrektset eesti keelt peaks valdama iga ülikooli lõpetanu. Et see nii oleks, on Tartu ülikooli kõigis õppekavades aine eesti keele suulise ja kirjaliku väljenduse õpetus. Tänavu sügisel täitus viis aastat kõikidele teaduskondadele mõeldud eesti keele õppe algusest Tartu ülikoolis. Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ja Emakeele Selts tähistasid sündmust konverentsiga.

KAVA pdf-inaEmakeele Seltsi üliõpilaskonverents
Emakeele Selts tähistas Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga 23. septembril 2011 Tallinna Ülikoolis.

KEEL JA AJALUGU
Jekaterina Mištšenko (Tallinna ülikool) "Johannes Aavik keelekorraldajana Rootsis"
Pille Arnek (Tallinna ülikool) "Hauatähiste ja hauakirjade kujunemine Põhja-Eestis"
Maiu Nurka (Tartu ülikool) "Metafoor ja metonüümia kultuurilehe Sirp 1991. ja 2010. aasta filmi- ja teatriartiklites"
Kerli Prass (Tallinna ülikool) "Saama- ja hakkama-tulevik tänapäeva eesti kirjakeeles"
KEEL JA KOOL
Triinu Laar (Tartu ülikool) "Suhtluspädevuse arendamise võimalusi gümnaasiumi eesti keele ainekava alusel"
Anni Tammemägi (Tartu ülikool) "Eesti koolinoorte keelehoiakud"
Anni Marie Kunder (Tallinna ülikool) "Emakeelne haridus ja kultuur Krimmi ja Kaukaasia eesti asundustes"

KAVA pdf-inaXLIV J. V. Veski päev "Eesti keele arengukavast ja Eesti keeltest"
27. juunil 2011. a kell 11 Tartu Ülikooli J. V. Veski auditooriumis

Jüri Valge "Eesti keele arengukava esimene pool aastat"
Tõnu Tender "Hunt lambanahas? Võõrkeeled eesti keele arengukavas"
Birute Klaas "Kas eestikeelsel rahvusülikoolil on tulevikku?"
Anna Verschik "Keelepoliitika ja "muulaste" hoiakud: mikrouurimus"Keeltest, kohanemisest ja hoiakutest
31. mail Tartu Ülikooli aud 139

Kadri Sõrmus "Uusimmigrantõpilaste kohanemine Eesti koolis"
Helena Sulkala "Lõuna-Eesti koolilaste keelehoiakuist"
Kadri Koreinik "Keeleideoloogiatest ja oma keelest"

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 12, lk 954-956Eripedagoogika teemaline kõnekoosolek
27. aprillil 2011 Tallinna Ülikooli peamajas

Anna Maria Ülviste "Ütluse pragmaatilise tähenduse mõistmine toimetulekuõppe III kooliastme õpilastel"
Piret Soodla "Eesti laste pildipõhised narratiivid keelepädevuse näitajana üleminekul lasteaiast kooli"
Mairi Männamaa "Verbaalsete võimete hindamine mõistete äraarvamise testi näitel. Testi kasutamine erinevates kontekstides ja gruppides"

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 12, lk 954-956F. J. Wiedemanni keeleauhinna keelepäev
Väike-Maarjas kolmapäeval, 27. aprillil 2011

Tavapärase ürituse kavva kuulusid keeleauhinna 2011. aasta laureaadi Tiit-Rein Viitso ettekanne "Eesti keeleruumi kujunemine" ja auhinnakandidaadi Valve-Liivi Kingisepa ettekanne "Huvitav eesti vana kirjakeel".

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 7, lk 553-554Aastakoosolek 2011
24. märtsil Tallinnas

I. Akadeemiline osa
Annika Kilgi ettekanne "Anton Thor Helle toimetajakäekiri"
II. Ametlik osa
1. Emakeele Seltsi 91. tegevusaasta (2010). ESi teadussekretär Killu Paldrok
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. Liikmeksoleku küsimusi
4. 2011. aasta liikmemaksu määramine
5. Seltsi põhikirja muutmine
6. Revisjonikomisjoni valimine
7. Tõstatuvat

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 6, lk 470-471Mati Erelt 70
Emakeele Seltsi kõnekoosolek 10. märtsil 2011 Tartu Ülikooli peahoones 139. auditooriumis
Heli Laanekask "Koidula mitmekeelne lause"
Liina Lindström "Mind huvitab. Ühest kogejalausetüübist eesti keeles"
Helen Plado "Eesti keele rindlauselised tingimuskonstruktsioonid"
Õnnitlemine ja koosviibimine

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 6, lk 470-471

2010

Eesti keeleprofiilist

Tõnu Tender "Eesti keeleprofiili koostamisest: mis? miks? kuidas?"
Maie Soll "Eesti esimustest keelehariduspoliitika ülevaates"
Kristi Mere "Mitmekeelsusest ja keeleõppest keeleprofiilis"

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 4, lk 311-313Eesti verb indoeuroopa taustal

Petar Kehayov ja Virve Vihman "Labiilsete verbide teke keelekontaktide valguses"
Jelena Kallas "Liikumisverbide leksikaalsemantiline väli eesti ja vene keeles"
Irina Külmoja "Mõnda eesti verbigrammatikast slavisti pilguga"

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 4, lk 311-313Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents 2010

Emakeele Selts tähistas Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga Tartu Ülikoolis. Oma keeleuurimistöödest rääkisid bakalaureuse- ja magistriõppe tudengid ning 2010. aastal lõpetanud bakalaureused ja magistrid, samuti gümnaasiumiõpilased.

Kava pdf-ina

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 2, lk 148-149XLIII J. V. Veski päev teemal "Keelekontaktid ja eesti keele grammatika"

Avasõna HELLE METSLANG
LEMBIT VABA Läti-eesti keelekontaktide ilmingud eesti grammatikas
JÜRI VIIKBERG Saksa keelest eesti keeles
HELLE METSLANG Grammatikamuutuste sammud ja hüpped
ENN VELDI Inglise laenudest eesti keeles Euroopa kontekstis
MARTIN EHALA Keelekontakt veebis: näiteid varieerumisest sihitise kasutamisel

vt Keel ja Kirjandus 2010, nr 12, lk 945-946Kõnekoosolek Hella Keema, Mari Musta ja Salme Nigoli mälestuseks
27. mail 2010 kell 14 Tartu ülikoolis

Piret Norvik Mari Must murdekoguja ning uurijana
Mari Mets Lõunaeesti keelesaarte tekstikogumikust
Inge Käsi Pildikesi Hella Keema eluteeltEmakeele Seltsi kõnekoosolek 29. aprillil 2010 TLÜ-s
Esineb Tartu Ülikooli suulise eesti keele rühm:
Tiit Hennoste Kokkusulatatud laused. Nende struktuur ja rollid eesti keeles
Kirsi Laanesoo Retoorilised küsimused ja pahupidi väited argivestluses
Krista Strandson Kas-küsimus õpetaja parandusalgatusenaEmakeele Seltsi aastakoosolek ja 90. aastapäeva tähistamine

PäEVAKAVA (pdf-ina)

Aastakoosoleku kokkuvõte:
Emakeele Seltsi auliikmeteks valiti Mati Hint ja Helju Kaal.
Seltsi liikmeks võeti vastu Anu Vane, Mihhail Kremez, Gao Jingyi, Hanna Sinijärv, Helen Kõrgesaar, Anni Jürine, Helin Puksand, Annika Valdmets, Triinu Laar, Maria Jürimäe, Nele Reimann-Truija, Piret Vahtra, Kadri Sõrmus, Aili Künstler ja Katrin Aava.
Keeletoimkonna vanemaks valiti Krista Kerge.
Emakeele Seltsi revisjonikomisjoni valiti Kullo Vende, Mari Kendla ja Sirje Mäearu; asemik on Marje Joalaid.
Emakeele Seltsi üldkoosolek kinnitas 2010. aasta liikmemaksuks 4.79 eurot (75 krooni), üliõpilastele ja mittetöötavatele pensionäridele 1.60 eurot (25 krooni).

vt Keel ja Kirjandus 2010, nr 11, lk 861-862Sissevaateid eesti keelde slaavi keelte vaatevinklist

Irina Külmoja Mõnda eesti verbigrammatikast slavisti pilguga
Jelena Kallas Liikumisverbide leksikaalsemantiline väli eesti ja vene keeles
Peter Kehayov Mõtteid vene mõjust eesti morfosüntaksis

vt Keel ja Kirjandus 2010, nr 11, lk 861-862

2009

Naabrite keelearenduskavad

Valts Ernštreits (Riia) Läti Vabariigi keelepoliitikast
Ilmar Tomusk (Tallinn) Leedu keelepoliitika põhisuunad 2003-2008
Maksim Krongauz (Moskva) Vene keele riiklik korraldus: probleemid ja perspektiivid
Raimo Raag (Uppsala) Lihtsameelsusest reaalsustajuni: Rootsi keelearenduse hiljutisest suunamuutusest
Jüri Valge (Tartu) Soome keele tulevikukavast

vt Keel ja Kirjandus 2010, nr 6, lk 458-46080 aastat keeletoimetajaid

HEIDO OTS Misasja nad seal toimetavad?
REILI ARGUS Keeletoimetajate õpetamisest Tallinna ülikoolis
ANU ROOSENIIT, ANU VANE Keeletoimetajast ettevõtja ja õpetaja - mis on aktuaalset

vt Keel ja Kirjandus 2010, nr 6, lk 458-460STUF teemanumbri tutvustus

4. novembril 2009 tutvustati Tartu ülikoolis Emakeele Seltsi kõnekoosolekul ajakirja Language Typology and Universals (STUF) teemanumbrit "Estonian in typological perspective" (2009, 1/2).
Numbri toimetaja on Helle Metslang, artiklite autorid Reili Argus, Martin Ehala, Mati Erelt, Petar Kehayov, Helle Metslang, Karl Pajusalu, Renate Pajusalu, Reeli Torn-Leesik.
Veebiaadress on http://www.atypon-link.com/AV/toc/stuf/62/1-2

Helle Metslang Lühiülevaade teemanumbrist
Martin Ehala Lingvistilised strateegiad ja markeeritus eesti morfoloogias
Reili Argus Eesti keele omandamine - mõned tüpoloogiliselt relevantsed jooned
Petar Kehayov Tabuintensiivistajad kui polaarüksused eesti keele näitelÜLIÕPILASKONVERENTS 2009

Emakeele Selts tähistas Euroopa keeltepäeva üliõpilaskonverentsiga Tallinna Ülikoolis. Keeleuurimistöödest rääkisid bakalaureuse- ja magistriõppe tudengid ning 2009. aastal lõpetanud bakalaureused ja magistrid ning gümnaasiumiõpilased. Konverentsi alustas EKKI õppejõudude tutvustustund, lõpetas aga avatud diskussioonituba "Kas eesti rahvas jääb ellu"

KAVA pdf-failina

vt Keel ja Kirjandus 2010, nr 1, lk 73-75


XLII J. V. Veski päev teemal NIMI JA TEMA KEEL

Avasõna HELLE METSLANG
PEETER PäLL Mitmekeelsus Eesti nimedes
EVAR SAAR Paljukeelsus ja silmahakkavad nimeandmispõhimõtted internetiajastu katastrinimedes
MARJE JOALAID Sufiksilised isikunimed läänemeresoome keeltes
LENNE OJAMETS Ees- ja perekonnanimede häälikuline kooskõla
ANNIKA HUSSAR Eestlaste eesnimed 1900. aastal

Konverentsi järel asetati lilled akadeemik J. V. Veski kalmule.

vt Keel ja Kirjandus 2009, nr 12, lk 961-963


EESTI LAPSEKEEL PSÜHHOLOOGI PILGUGA

TIIA TULVISTE Kõne areng eesti lapsel ja teistel lastel
PIRKO TÕUGU Lasteaialapsed omavahel: kes räägib ja mida

vt Keel ja Kirjandus 2009, nr 12, lk 959


EMAKEELE SELTSI AASTAKOOSOLEK

I. Akadeemiline osa
"Väliseestlased ja eesti keel" - prof JÜRI VIIKBERG

II. Ametlik osa
1. Emakeele Seltsi 89. tegevusaasta (2008) - Annika Hussar, ESi teadussekretär
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. Liikmeksoleku küsimused
4. 2009. aasta liikmemaksu määramine
5. Emakeele Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine, juhatuse voliaeg
6. Auliikmete valimine
7. Läbirääkimised


EESTI KEELE OMANDAMISEST TEISE KEELENA

ANNA VERSCHIK Retseptiivne mitmekeelsus
RAILI POOL Täis- ja osasihitise kasutamisest suulises ja kirjalikus õppijakeeles
PILLE ESLON Eelistustest käändevormide kasutamisel

vt Keel ja Kirjandus 2009, nr 6, lk 465-466

HELMI NEETAR 75

HELMI NEETAR Ajalooline teave sõnaraamatus
URMAS SUTROP Metsapoole
VILJA OJA Murdesõnavara peegeldusi
Kogumiku "Kodukeel ja keele kodu" esitlus.

vt Keel ja Kirjandus 2009, nr 6, lk 465-466

2008

ESIMESE KEELE OMANDAMISEST

REILI ARGUS
Eesti keele vormimoodustuse omandamine võrdluses teiste keelte omandamisega
SIRLI PARM Lastekeele ajasõnad
MAIGI VIJA, REELI TORN-LEESIK, RENATE PAJUSALU Tegumoekategooria lapsekeeles

vt Keel ja Kirjandus 2009, nr 5, lk 385


Kogumiku "ENNEMUSTITSEL MULGIMAAL" esitlus
Reedel, 10. oktoobril 2008 Tallinnas, EKI suures saalis

Emakeele Selts esitles värsket väljannet: "Ennemustitsel mulgimaal. Valimik korrespondentide murdetekste VII".
Koostanud ja toimetanud Mari Must, Eevi Ross ja Helju Kaal

Mulkide tegemistest rääkis ALLI LAANDE


ÜLIÕPILASKONVERENTS 2008

Emakeele Selts tähistas Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga. Oma uurimistööde tulemusi tutvustasid gümnaasiumiõpilased, Tartu ja Tallinna ülikooli ning Soome tudengid.

Kadri Kaljurand Sõna edasi polüseemiast kognitiivse lingvistika vaatenurgast
Rosina Savisaar Omadussõna ilus - kuidas me seda kasutame? (vt ettekande slaide)
Rebeka Grossfürst Tsitaatsõnad SL Õhtulehes (vt ettekande slaide)
Ülle Kimmel Kontseptuaalsed metafoorid tulekahjude kajastamisel ajakirjanduses (vt ettekande slaide)
Evelyn Lätt Väldete õpetamisest põhikoolis (vt ettekande slaide)
Katri Krall Keelekümblusklassi laste eesti keel (vt ettekande slaide)
Keit Lipp Eesti kirjandusklassikute tekstide keelelisest redigeerimisest Fr. R. Kreutzwaldi muinasjutu "Põhjakonn" alusel
Inna Nekrassova Mitmekeelse ühiskonna küsimus Eesti ja Suurbritannia moslemite näitel (vt ettekande slaide)
Kristi Pällin Eesti tulema ja minema ning soome verbid tulla ja mennä (vt ettekande slaide)
Maija Sirola Soome nüüdiskeele komitatiiv
Maili Nurme Impersonaali ainsa argumendi staatus eesti keeles (vt ettekande slaide)
Kristel Uiboaed Ühendverbid eesti murrete korpuses (vt ettekande slaide)
Aune Esinurm Definiitsuse avaldumine eesti vanas kirjakeeles (vt ettekande slaide)
Tuomas Huumo keeleteadusest

Laiendatud kava pdf-failina.

vt Keel ja Kirjandus 2009, nr 1, lk 80-81


Kõnekoosolek
Neljapäeval, 2. oktoobril 2008 kell 16 Tartu Ülikoolis

EVA LIINA ASU Eesti lauseintonatsioonist
TUULI TUISK Liivi katketoonist

Esitleti kaht raamatut:

Tiit-Rein Viitso "Liivi keel ja läänemeresoome keelemaastikud"
Ilse Lehiste, Pire Teras, Valts Ernštreits, Pärtel Lippus, Karl Pajusalu, Tuuli Tuisk, Tiit-Rein Viitso "Livonian Prosody"


XLI J. V. Veski päev teemal EESTI KEELE ROLLIST VABARIIGI ALGUSAEGADEL

Avasõna
TÕNU TENDER, ANDRES HALLMäGI 1934. a ja 1995. a keeleseadused: ühist ja erinevat
OTT KURS Maateaduse terminoloogia arendamisest 1920. aastail
JAKOB KÜBARSEPP Eesti keel õppe- ja teaduskeelena tehnikahariduses
REET KASIK Eesti keel ja keeleteadus Tartu ülikoolis 1919-1940
RIHO SAARD Luterliku kiriku eestistamisest
TIIT HENNOSTE
Vabaduse tulemine. Eesti ajakirjandus ja tema keel Eesti Vabariigi algusajul

vt Keel ja Kirjandus 2008, nr 12, lk 1002-1003


SÕNAKOGUMISVÕISTLUSE LÕPETAMINE

1. veebruarist 15. maini 2008 kestnud sõnakogumisvõistluse pidulik lõpetamine toimus esmaspäeval, 2. juunil Tartu ülikoolis. Sõnakogumisvõistluse lõpuüritusele olid oodatud parimad kogujad ja nende emakeeleõpetajad, aga nende kõrval olid teretulnud teisedki keelehuvilised. Ürituse kavva kuulus TÜ peahoone ekskursioon, eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudi tutvustus (vana kirjakeel, foneetika jm) ja pidulik lõuna TÜ vanas kohvikus.

Ettekanded:
Anni Oja Noorte keele konservatiivsusest Internetis
Annika Kilgi Sõnakogumisvõistluse tulemustest
Uuemat tehnoloogia sõnavara - noorema vanuserühma võitja Jaan Erik Kiissel vestleb Annika Kilgiga sellest, kuidas ta keelt kogus
keskmise vanuserühma võitja Katriin Vesik Vanavanemate keelekasutus Saarte murdes
vanema vanuserühma võitja Kadi Soop Noorte hinnanguline sõnavara
Huno Rätsep Eesti polüglottidest

NB! Sõnakogumine jätkub ka pärast võistlust.


KEEL JA EMOTSIOONID

ENE VAINIK Kehaosad eesti keele piltlikes emotsioonikirjeldustes (vt ettekande slaide)
HILLE PAJUPUU JA RENE ALTROV
Eesti emotsionaalse kõne korpuse nähtavad ja nähtamatud küljed (vt ettekande slaide)
ANNI OJA Emotikonid ja nende funktsioonid eestikeelses virtuaalsuhtluses

vt Keel ja Kirjandus 2008, nr 10, lk 833-835


F. J. Wiedemanni keelekonverents Väike-Maarjas 2008

Keeleauhinna 20. tähtpäeva tähistamiseks korraldasid Haridus- ja Teadusministeerium, Väike-Maarja vallavalitsus, Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts, Väike-Maarja gümnaasium ja Keeleinspektsioon 16. ja 17. aprillil Väike-Maarjas rahvusvahelise konverentsi "Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa".

vt Keel ja Kirjandus 2008, nr 11, lk 908-913


KEELELISED ELULOOD JA SUHTLUSVÕRGUSTIKUD

ANNA VERSCHIK Keeleliste elulugude teooriast ja uurimisvõimalustest (vt ettekande slaide)
KRISTIINA PRAAKLI Võrgustikuanalüüs ja selle rakendamine keeleteaduses
MARI METS Suhtlusvõrgustikest kahes Ida-Võrumaa külas

vt Keel ja Kirjandus 2008, nr 10, lk 833-835


AASTAKOOSOLEK 2008

I. Akadeemiline osa
Prof Karl Pajusalu ettekanne Lähedane liivi keel (vt ettekande slaide)

II. Ametlik osa
1. Emakeele Seltsi 88. tegevusaasta (2007) - aruande esitab teadussekretär Annika Hussar
2. Revisjonikomisjoni aruanne - Kullo Vende
3. Liikmeksoleku küsimused
4. 2007. aasta liikmemaksu määramine
5. Keeletoimkonna vanema valimine
6. Läbirääkimised

TIIT-REIN VIITSO 70

KARL PAJUSALU Tiit-Rein Viitso tuhat keelt
VALTS ERNŠTREITS Tiit-Rein Viitso ja liivi kirjakeele kujunemine
TIIT-REIN VIITSO Keeleteadus kui katsetuste ja eksituste tee


HUNO RäTSEP 80

LEMBIT VABA Kolm eventuaalset baltismi: millest sõltub etümoloogia usutavus?
UDO UIBO Sõna simman etümoloogia
TIIT-REIN VIITSO Tsuhh-tsuhh

2007

EESTI KEELE ELEKTROONILISED RESSURSID II

ASTA ÕIM
Eesti kõnekäändude ja fraseologismide andmebaas: seis ja perspektiivid
LIINA LINDSTRÖM Eesti murrete korpusest (vt ettekande slaide)
ANDRIELA RääBIS
Tartu Ülikooli Eesti suulise keele korpus ja dialoogikorpus (vt ettekande slaide)
KÜLLI HABICHT Tartu Ülikooli vana kirjakeele korpus(t)est (vt ettekande slaide)

vt Keel ja Kirjandus 2008, nr 4, lk 305-307


EESTI KEELE ELEKTROONILISED RESSURSID I

PILLE ESLON Õppijakeelekorpused ja keeleõpe (vt ettekande slaide)
JAAK VILO Keeletehnoloogia viimine uurimistööst arvutikasutaja teenistusse
KADRI MUISCHNEK Eesti keele elektroonilised tekstikogud (vt ettekande slaide)
MARGIT LANGEMETS EKI elektrooniline keelevara (vt ettekande slaide)

vt Keel ja Kirjandus 2008, nr 4, lk 305-307


EMAKEELE SELTSI ÜLIÕPILASKONVERENTS 2007

Emakeele Selts tähistas Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga Tallinna Ülikoolis. Oma eesti keele alastest uurimistöödest rääkisid Tartu, Tallinna ja Helsingi ülikooli ning TÜ Narva kolled?i üliõpilased ja lõpetanud. Kavas olid ettekanded keelelisest viisakusest (Katrin Rikberg), küsilause funktsioonidest suulises argivestluses (Kirsi Laanesoo), deontilisest modaalsusest eesti naisteajalehtede armastus- ja seksuaalteemalistes artiklites eri aegadel (Sirpa Hutukka), modaalpartiklite kujunemisest ja kasutamisest eesti kirjakeeles (Annika Valdmets), eesti kaassõnaühendite norminguvastasest kokkukirjutamisest (Anni Jürine), adjektiivide omandamisest lastekeeles (Pilleriin Podneks), verbiliidetest Võru murde tekstides eri aegadel (Grethe Juhkason), tähelepanekutest eesti ja vene keele tegusõnade kahekordse rektsiooni kohta (Dmitri Kulakov), intervokaalsetest leenisklusiilidest eesti keele spontaanses kõnes (Liis Raasik), kohanimede muutumisest Pöide vallas Saaremaal (Marit Alas), pressiteadete süntaksist (Kerli Prass), presidendikõnede metafooridest (Liina Kivimäe).

Kell 16.15 rääkis Mark Soosaar oma filmide saatel teemal "Filmikeel ? üks Euroopa keeli".

KAVA (saadaval Wordi failina)

vt Keel ja Kirjandus 2007, nr 12, lk 1008-1009


XL J. V. VESKI PäEV teemal SÕNA ON SÕNAVARAUURIJATEL

HELLE METSLANG Avasõnad
URMAS SUTROP Kuidas tüpoloog kirjeldaks eesti keele sõnavara
MARGIT LANGEMETS Leksikograafi unistus
ENN VELDI Pejoratiivsus ja häälikusümboolika informaalses sõnavaras
ANNELI BARAN Intensiivistavate väljendite kujundist -
kas metafoorne võrdlus või hüperboolina kasutatav metonüümia?

KATRE ÕIM Metafoor ELU ON TEEKOND ebaõnne väljendite näitel
SIRLI PARM Sõnade veel, juba, alles ja jälle ajaline tähendus
MATI ERELT Uusi raamatuid

vt Keel ja Kirjandus 2007, nr 11, lk 927-928


KEELELINE VIISAKUS

KRISTA VOGELBERG Viisakus ja võim
RENATE PAJUSALU Eesti ja vene viisakuskood: sarnast ja erinevat
(uurimuse autorid: Renate Pajusalu, Birute Klaas, Karl Pajusalu, Virve Vihman)
ANDRIELA RääBIS Viisakusküsimused Eesti telefonivestlustes


KOGNITIIVSEST LINGVISTIKAST

ILONA TRAGEL Liikumise olulisusest keeles
TUOMAS JOHANNES HUUMO Fiktiivne liikumine
HEETE SAHKAI Konstruktsioonipõhine keelemudel

AASTAKOOSOLEK 2007

I. Akadeemiline osa
Prof Helle Metslangi ettekanne Grammatikalisatsioonist eesti ja soome keeles ja selle uurimisest

II. Ametlik osa
1. Emakeele Seltsi 87. tegevusaasta (2006) - juhatuse aruande esitab teadussekretär Terje Potter
2. Revisjonikomisjoni aruanne - Väino Klaus
3. Liikmeksoleku küsimused
4. 2007. aasta liikmemaksu määramine
5. Emakeele Seltsi revisjonikomisjoni valimine
6. Keeletoimkonna ettepanek Emakeele Seltsile põhikirja täiendamiseks
7. Läbirääkimised

EESTI KEELEST VÕÕRFILOLOOGI PILGUGA

REELI TORN-LEESIK Käände ja tegumoe seostest eesti keeles
DANIELE MONTICELLI
Eesti keeleuuendus ja Itaalia questione della lingua: paralleelid ja põimumised
HELJU RIDALI Fraseologismid eesti keeles, nähtuna germanisti pilgu läbi

2006

Emakeele Seltsi rahvaluuleaineline kõnekoosolek

KANNI LABI Laul keeles ja keel laulus
KATRE ÕIM Püsiühendid eesti keeles ja folklooris
EVA LABOTKIN Kõnekeelsed linnakohanimed ja nende uurimine

MURDEGRAMMATIKA PäEV

Päevaga tähistati Pent Nurmekunna 100. sünniaastapäeva.

Seminari avamine
JÜRI VIIKBERG Murdesõbralik Pent Nurmekund
LIINA LINDSTRÖM Eesti murrete korpus ja grammatika uurimise väljavaated
HEIKKI HURTTA Murdegrammatika ainestikest Soomes
MARI-EPP TIRKKONEN Murdegrammatika tekstiköidetes
ELLEN NIIT Murdegrammatikast murdeõpikus
LIISI BAKHOFF, ANNELIIS KLAUS, LIINA LINDSTRÖM, MARI METS, ARL PAJUSALU, KRISTEL UIBOAED, EVA VELSKER Ainsuse 1. pöörde vormidest murdekorpuses
Arutelu eesti murrete grammatika koostamise väljavaadetest

KÕNEKOOSOLEK EESTI VIIPEKEELE TEEMAL

Ettekannetega esinesid Urmas Sutrop, Liivi Hollmann ja Vahur Laiapea.

EUROOPA KEELTE PäEVA ÜLIÕPILASKONVERENTS 2006

Emakeele Selts tähistas Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga Tartu Ülikoolis. Oma keeleuurimistöödest rääkisid bakalaureuse- ja magistriõppe tudengeid, 2006. a lõpetanud bakalaureused ja magistrid ning gümnaasiumiõpilased.

KAVA (saadaval Wordi failina)

XXXIX J. V. VESKI päev teemal EESTI KEEL EESTI KOOLIS

KRISTA KERGE Emakeel koolis: kelle mure?
KÜLLIKI KASK Eesti keel eesti koolis: õpetaja vaatenurk
MAIA RÕIGAS Eesti keele õpetajate ettevalmistus Tartu Ülikoolis
CHRIS-EVELIN LUIK Gümnaasiumilõpetaja emakeeleoskuse kontrollimisest

EMAKEELE SELTSI AASTAKOOSOLEK 2006

I. Akadeemiline osa
Eesti keele süntaks pärast EKGd - MATI ERELT
II. Ametlik osa
1. Emakeele Seltsi 86. tegevusaasta (2005) - MARIA-MAREN SEPPER
2. Revisjonikomisjoni aruanne - VäINO KLAUS
3. Liikmeksoleku küsimused
4. 2006. aasta liikmemaksu määramine
5. Emakeele Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
6. Keeletoimkonna vanema valimine
7. Läbirääkimised

EESTI KEEL KODUS JA VäLISMAAL

JÜRI VALGE 
Emakeele Seltsi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi väliskeelepäevad
LORE LISTRA  Eesti keel ja kultuur maailmas, armastusega Eestist
ILMAR TOMUSK Probleemidest keeleseaduse tõlgendamisel ja rakendamisel

2005

Ferdinand Johann Wiedemanni juubeliaasta lõpusümpoosion

Haridus- ja teadusministri tervitus
HUNO RäTSEP  Ferdinand Johann Wiedemann ja Tartu Ülikool
HELI LAANEKASK  Wiedemanni grammatika tõlkimise probleeme
KARL PAJUSALU, URMAS SUTROP
F. J. Wiedemanni grammatika faksiimileväljaande esitlus
JÜRI VALGE  Ferdinand Johann Wiedemann 2005

LAURI KETTUNEN 120

MATI ERELT  Avasõna
TIIT-REIN VIITSO  Läänemeresoome professuuri asutamine Tartu ülikoolis
RIHO GRÜNTHAL  Eesti keele eestkostja Soomes
JÜRI VALGE  Lauri Kettuse viis tulemist

Muljeid X fennougristide kongressilt Joškar-Olas 15.-21.08.2005

ANDRES HEINAPUU  Kes politiseeris Joškar-Ola kongressi?
HELMI NEETAR, VILJA OJA  Märkmeid X fennougristide kongressi teaduspoolelt

XXXVIII J. V. Veski päev teemal AJAKIRJANDUSKEEL

Avasõna
REET KASIK  Ajakirjanduskeel 21. sajandi alguses
KATHY SARAPUU  Päevalehtede juhtkirjad tekstina
TIIT HENNOSTE  Kuidas ajalehed manipuleerivad?
KRISTA LEPPIKSON  Kuidas on ja kuidas võiks. Keeletoimetaja mõtteid

EMAKEELE SELTSI ÜLIÕPILASKONVERENTS 2005

PILLE PENJAM
tulema-verbi modaalkasutuse kujunemisest eesti kirjakeeles 17.–20. sajandil
SIRLI PARM Sõnadest veel, juba, alles
ANASTASSIA ŠMÕREITŠIK
Parafaasia- ja kontaminatsiooninähtused vene-eesti vahekeeles
MARIT VESIAID
Kohanimed Pöide valla idaosas Saaremaal 1933. ning 2004. aastal

EMAKEELE SELTSI LÕUNA-EESTI MURDEKOOSOLEK

KARL PAJUSALU   Salme Nigol keelesaarte uurijana
INGE KÄSI   Võru murde sõnaraamat – mis tehtud, mis teoksil
EEVI ROSS   "Kuiss vanal Võromaal eleti" ja alguslugu

Raamatu “Kuiss vanal Võromaal eleti” esitlus.

EMAKEELE SELTS 85

MATI ERELT   85 aastat Emakeele Seltsi
JÜRI VIIKBERG   Emakeele Selts ja murdekeel
TIIT-REIN VIITSO   Emakeele Selts ja sugulaskeelte uurimine
MARJA KALLASMAA   Emakeele Selts kohanimede kogujana 1960–2005

Helju Kaalu õnnitlemine 75. sünnipäeva puhul kohvikus Strix.

"Eesti keele arendamise strateegia 2004–2010" RAKENDAMINE

JÜRI VALGE   Keelestrateegia vastuvõtmisest ja elluviimisest
MARTIN EHALA    Kuidas viia EKAS massidesse?
MAIE SOLL   Keelestrateegia rakendus muukeelses hariduses

Sõnavõttudega esinevad Eesti keelenõukogu liikmed.

SÕNAMOODUSTUSEST ERI NURGA ALT

KRISTA KERGE   Värske pilk sõnaloomele
SILVI VARE    Konversioonist eesti keeles
REET KASIK   Nimisõnatüvelistest tegijanimedest

2004

HEINO AHVENA 85. sünniaastapäeva mälestuskoosolek

HELMI NEETAR  Heino Ahvenale mõeldes
HELJU KAAL   Kolleegi pilguga Heino Ahvena tegemistest

Sõnavõtud kolleegidelt, sõpradelt ja aatekaaslastelt.

ENDSPIEL

JOEL SANG   Paar hüpoteesi Remmeli fenomeni asjus
ARVO EEK   Tagasivaatepilk foneetikust Mart Remmelile
MEELIS MIHKLA    Mart Remmel kõnetehnoloogia edendajana
ÜLLE VIKS   Arvutus, lingvistika ja muu
URVE LIPPUS
Mart Remmel kui katalüst: positivistliku muusikateaduse peegeldusi Eestis
JAAK VALGE   Mõtlev (majandus)mees
JAAN ROSS   Mälestusi Remmelist administraatorina

XXXVII J. V. Veski päev teemal KÕNEVIISID EESTI KEELES

MATI ERELT   Avasõna
RENATE PAJUSALU, KARL PAJUSALU    Tingiv kõneviis argivestluses
MATI ERELT, HELLE METSLANG   Imperatiivist eesti keeles
PETAR KEHAYOV    Kaudne kõneviis tüpoloogilisest aspektist
PILLE PENJAM    Jussiivist vanas kirjakeeles
MARIA-MAREN SEPPER    Jussiivist tänapäeva kirjakeeles

EMAKEELE SELTSI ÜLIÕPILASKONVERENTS 2004

ANNIKA KILGI   Eesti verbivormistiku kirjeldus 17.–19. sajandil
TIINA ALEKÕRS   Isikustamine reklaamtekstides
ÜLLE MÄLLMANN   Sõna vorm ja tähendus trükireklaamides
ELVIIRA KÜÜN  
Mitte-eestlastest noorte kohanemine eestikeelses töökeskkonnas

KÕNETEHNIKAKOOSOLEK

EINAR KRAUT  Kõnetehnika ja emakeeleuurimine
HEIDO OTS
Ladina tähtede nimetamine teiste keelte pruugi järgi – kas ehtsus või edevus?

TÕNU KARMA 80. juubeli kõnekoosolek

TÕNU KARMA   Hädas võõrpärisnimedega
URMAS SUTROP   Ykescola ~ Ykescole ja Üksküla
TIIT-REIN VIITSO  
Liivi kvantiteedi- ja toonisüsteem ning astmevaheldus

EDUARD VÄÄRI   Tõnu Karma kultuuritegelase ja livoloogina

HELMI NEETARI 70. juubeli kõnekoosolek

VILJA OJA   Läänemeresoome sõnavaralised suhted keeleatlases
TUOMO TUOMI  
savu ja sen itämerensuomalaiset variantit ja synonyymit
SIRKKA SAARINEN
Mitä Euroopan kielikartasto kertoo volgalaisten ja permiläisten kielten sanastosta
OJĀRS BUŠS   valk- Latvian paikannimissä
MATTI VILPPULA  Murresanakirjat etnografian tulkkeina
TIIT-REIN VIITSO  viht ja saun eri ilmakaartes

SÕNAVÕISTLUSED