EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
Aadress:
Roosikrantsi 6
Tallinn 10119

Telefon: 6449331
Faks: 6441800

e-post:
es@eki.ee

Registreerimisnumber:
80075963

Arvelduskonto:
1120045326
Swedbank
TIIT-REIN VIITSO 70

4. märtsil 2008 kl 16 Tartu Ülikoolis

Annika Hussar. "Emakeele Seltsi XLI J. V. Veski päev". Keel ja Kirjandus, 7, 2008, lk 566–567.

Emeriitprofessor Tiit-Rein Viitso 70. sünnipäeva tähistati Tartu ülikoolis 4. märtsil. Tiit-Rein Viitso on Emakeele Seltsi juhatuse esimees olnud kahel korral, 1989. aastal ning ajavahemikus 1993–1997. Emakeele Seltsi keeletoimkonna vanem oli ta 2004.–2006. aastal. Ettekandeid peeti kolm.

Karl Pajusalu kõneles teemal „Tiit-Rein Viitso tuhat keelt“. Ta andis ülevaate juubilari laiahaardelisest ning mitmekülgsest tegevusest, mis ulatub lähisugulaskeelte uurimisest huvini kaugeimate maailmanurkade keelte vastu.

Valts Ernštreits oli ettekandele pealkirjaks pannud „Tiit-Rein Viitso ja liivi kirjakeele kujunemine“. Esineja leidis, et liivlastel on liivi uurijatega vedanud – nad on olnud nii uurijad, säilitajad kui ka arendajad. Juubilari puhul tõi ettekandja lisaks esile osalemise liivi ortograafia kujundamisel, abi liivi väljaannete koostamisel ja üllitamisel.

Juubilar Tiit-Rein Viitso ise kõneles teemal „Keeleteadus kui katsetuste ja eksituste tee“ ning esitas kogemuse põhjal oma tähelepanekuid uurija tee vastuolulisest keerukusest.