O M A    K E E L

leht10 OK 2 / 2005

Oma Keel number 2 / sügis 2005

Sisukord

(Pealkirjale klikkides avaneb artikkel pdf-failina,
avamiseks vajad Acrobat Readeri tasuta programmi.)

Renate Pajusalu Keeleteadus olümpia-alana
Huno Rätsep Kust need loomad nime said?
Marja Kallasmaa Mida osutavad loodus- ja viljelusnimed
Mari Kendla Kalanimetusi eesti murretes

Keelenõuanne
Krista Kerge Nominalisatsioon ja nominaalstiil
Tiina Leemets Kas siia käib sidekriips?

Emakeel koolis
Piret Järvela Kas kirjandi kirjutaja õpib koolis või elust enesest?
Annika Kilgi Miks keegi külla ei tulnud

Ülevaade
Külli Eichenbaum Keeleuurimisest Võru Instituudis
Helmi Neetar Hajamõtteid fennougristide X kongressi ümber
Tuuli Rehemaa Mida teevad Leedu keelekorraldajad

Raamatud
Mari-Epp Tirkkonen, Mari-Liis Kalvik "Kuidas vanal Võrumaal elati"
2005. aastal ilmunud keeleraamatuid (Maire Raadik)

Kroonika
2005. aasta keelesündmusi (Maire Raadik)
2005. aastal kaitstud eesti keele magistri- ja bakalaureusetööd