O M A    K E E LOma Keel number 2 / sügis 2002

Sisukord

(Pealkirjale klikkides avaneb artikkel pdf-failina,
avamiseks vajad Acrobat Readeri tasuta programmi.)

Mari Must Armas eesti emakeel
Vilja Oja Eesti keel keeleatlastes
Renate Pajusalu
Lingvistiline pragmaatika ehk Mida kõike inimene oma keelega teha võib
Asta Õim Metafoor ja juurikad
Anneli Baran
Valetab kui vana valge hobune. Loomkujundist kõnekäändudes valge hobuse näitel

Keelenõuanne
Helen Koks
Kuidas aega väljendavast sidesõnast kuna sai põhjuslik
Argo Mund
Et Tallinn ei koliks Lääne-Virumaale ... Loogelisest loogikast eesti avaliku elu keeles
Maire Raadik Siseriiklik ja riigisisene

Keel koolis
Tiiu Erelt Mida ÕSist leida on
Anna Verschik Viga! Viga? Viga ...

Ülevaade
Lea Kreinin Eesti keel ja meel madjarimaal

Intervjuu
Valdek Pall Küsitlenud Eevi Ross

Raamatud
Asta Õim Igal puul oma õunad ehk Kõnekäände mitmel teemal
2002. aastal ilmunud keeleraamatuid (Maire Raadik)

Kroonika
2002. aasta keelesündmusi (Maire Raadik)
2002. aastal kaitstud eesti keele magistri- ja bakalaureusetööd