O M A    K E E LOma Keel number 2 / sügis 2003

Sisukord

(Pealkirjale klikkides avaneb artikkel pdf-failina,
avamiseks vajad Acrobat Readeri tasuta programmi.)

Martin Ehala
Identiteedikasvatus ja keelehoid ehk Miks peaks eesti kool arendama eesti identiteeti
Huno Rätsep Arvsõnade päritolust eesti keeles
Anne Hussar Mis sest terest tolku on?
Tõnu Tender Suletud subkultuur slängis ehk Sõjaväe siirderiitustest

Keelenõuanne
Helle Metslang saama-tulevik
Argo Mund Kimpus omasõnade õigekirjaga
Argo Mund Kaardistades kaardistamist

Personaalia
Kristiina Ross Eduard Ahrens 200

Raamatud
Tiiu Erelt Raamat eesti keele uurimisest
Mati Erelt Eesti keele ja selle uurimise tutvustus rahvusvahelisele lugejaskonnale
Valve-Liivi Kingisepp Ilmus juubelikogumik eesti keele õpetamisest Tartu ülikoolis
2004. aastal ilmunud keeleraamatuid (Maire Raadik)

Kroonika
2003. aasta keelesündmusi (Maire Raadik)