Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi

Žüriisse kuuluvad Eesti Interneti Sihtasutuse, Eesti keelenõukogu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Emakeele Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleameti esindajad.

  • 2016. aasta võitjad olid tööstuse kategoorias Puupagana OÜ, teeninduse kategoorias Valge Klaar, vabaühenduste kategoorias Sõltumatu Tantsu Lava ning aasta uustulnuka kategoorias OÜ Tulõtungal.
  • 2017. aasta võitjad olid tööstuse kategoorias OÜ Hiire Õnn, teeninduse kategoorias Vinoteek Mulks (Vats Toitlustus OÜ), vabaühenduste kategoorias Ajapaik (MTÜ Eesti Fotopärand) ning aasta uustulnuka kategoorias MTÜ Rabarber.
  • 2018. aasta võitjad olid tööstuse kategoorias OÜ Vaikelu (ära märgitud ka Matsimoka OÜ, OÜ Pagar Võtaks, OÜ Minna Sahver); teeninduse kategoorias OÜ Teravik (ära märgitud ka OÜ Pilt Taskus, Taaskasutuskeskus Sahtel (MTÜ Piirilind)); vabaühenduste kategoorias MTÜ Sõsarõ (ära märgitud ka MTÜ Isade Meel) ning aasta uustulnuka kategoorias OÜ Meelekoda (ära märgitud ka OÜ Salamaja).
  • 2019. aasta laureaadid olid OÜ Päevapoeg tootmisettevõtte kategoorias, Nelijakk OÜ teenindusettevõtte kategoorias, MTÜ Vaimupuu vabaühenduste kategoorias, Künnimees OÜ haridus- ja kultuuriasutuste kategoorias ning OÜ Viljahunt aasta uustulnuka kategoorias.
  • 2020. aasta laureaadid olid teenindusettevõtte kategoorias Kiiks ja Knihv (OÜ Trilevik) ning Rüüüürija OÜ, aasta uustulnuka kategoorias MTÜ Hõimulõimed, vabaühenduse kategoorias MTÜ Õuering, tootmisettevõtte kategoorias Aegaon OÜ, haridus- ja kultuuriasutus kategoorias võitjat välja ei kuulutud, ära märgiti Helivus OÜ.
  • 2021. aasta laureaadid olid rahvusdomeeninime kategoorias ühetähejutud.ee, õpilasfirmade kategoorias Leivik, aasta uustulnuka kategoorias Kõhuvabohu OÜ, teenindusettevõtte kategoorias Kaine Kärbes OÜ, tootmisettevõtte kategoorias Ilmavald OÜ, haridus- ja kultuuriasutuse kategoorias OÜ Mõttemaru. Vabaühenduste kategoorias võitjat välja ei kuulutatud, ära märgiti Elav Elva (SA Elva Kultuur ja Sport).
  • 2022. aasta laureaadid olid rahvusdomeeninime kategoorias pinnavormijad.ee, õpilasfirmade kategoorias Sörmik, aasta uustulnuka kategoorias Kriba (Kriba Kommunikatsioon OÜ), teenindusettevõtte kategoorias Tikupoiss OÜ, tootmisettevõtte kategoorias OÜ Vahvärk, haridus- ja kultuuriasutuse kategoorias Pillikeel OÜ  ning vabaühenduste kategoorias MTÜ Saunaministeerium.

Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2022

Tunnustagem eestikeelseid äri-, ettevõtte- ja domeeninimesid!

Emakeele Seltsi ja Keeleameti korraldatav võistlus sai alguse 2016. aastal ja toimus seitsmendat korda. Ettevõtmine sai teoks tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastamisele. Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri-, ettevõtte- ja domeeninimesid.

Ettepanekuid saabus 39 (sealhulgas 12 õpilasfirmat) ning üldpilt annab tunnistust, et huvitavad eestikeelsed nimed on hinnas ja eesti keelt avalikus ruumis väärtustatakse.

Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor: „Eks ikka leidub õpilasfirmasid, kelle nime on raske välja hääldada ja keeruline meelde jätta, kuna selles kasutatakse kas inglise keelt või  tegijate nimetähti. Kuid noored on hakanud mõistma, et ilus emakeelne nimi on nende esimene mainekujundus.  Rõõm on näha, et noorte hulgas on oma õpilasfirmale nime valikul au sisse tõusnud vahvad keelemängud ning toredad ja selged eestikeelsed nimed, mis ütlevad kliendile välja, mida pakutakse. See aitab kindlasti ka nime meeldejätmisele ja müügile kaasa.“

Laureaadid valis žürii, milles on esindatud Emakeele Selts, Keeleamet, Eesti Keelenõukogu, HTMi keeleosakond, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon ning Eesti Interneti Sihtasutus. Žürii koosseis: Helle Metslang (esimees), Ilmar Tomusk, Birute Klaas-Lang, Aime Klandorf, Peeter Päll, Heiki Rits, Sirli Zupping, Andres Tarto.

Hinnangu andmisel lähtuti konkursi statuudis seatud tingimustest: auhind määratakse tunnustusena Eesti ettevõtjale, kelle äri- või ettevõttenimi on eestikeelne, kõlalt ja kirjapildilt eestipärane, kujundlik ja eristamisvõimeline; kelle.ee internetiaadress on eestikeelne, lihtne ja teistest eristuv, selge ja tähenduslik ning üheselt mõistetava kõlapildiga, nii et seda on ka kuuldu alusel lihtne kirja panna; ehedal eesti ettevõttenimel on oma lugu, mis kajastab nimepaneku põhjendust, nt seost ettevõtja tegevusvaldkonnaga, aja- või kultuurilooga, ettevõtja endaga.

2022. aasta võitjad kategooriate kaupa:

Aasta uustulnukas: Kriba (OÜ Kriba Kommunikatsioon). Ära märgiti Tiidu Kuldkäed OÜ, OÜ Stilingvist

Haridus- ja kultuuriasutus: Pillikeel OÜ. Ära märgiti Nipitiri diginipid, Kirjatäht OÜ

Teenindusettevõte: Tikupoiss OÜ. Ära märgiti OÜ Sorav Orav, OÜ Kapsalokk

Tootmisettevõte: OÜ Vahvärk. Ära märgiti Lükkepakk OÜ, Pagar Võtaks OÜ

Vabaühendus: Saunaministeerium MTÜ. Ära märgiti Feministeerium (MTÜ Oma Tuba)

Õpilasfirma: Sörmik. Ära märgiti NutiMuti, Lebo

Rahvusdomeeninimi: pinnavormijad.ee. Ära märgiti kriba.ee, diginipid.ee

 

Lisainfo:
Ilmar Tomusk, Keeleameti peadirektor, ilmar.tomusk@keeleamet.ee
Helle Metslang, Emakeele Seltsi juhatuse esimees, helle.metslang@ut.ee, 522 5074
Killu Mei, Keeleameti peaspetsialist, Emakeele Seltsi teadussekretär, killu.mei@emakeeleselts.ee, 518 3764