Aastaraamat

Emakeele Seltsi aastaraamat (ESA)

Peatoimetaja Reili Argus
Toimetaja Maire Raadik

Toimetuskolleegium:

Riho Grünthal (Helsinki)
Cornelius Hasselblatt (Groningen)
Tuomas Huumo (Turku/Tartu)
Helle Metslang (Tartu)
Karl Pajusalu (Tartu)
Raimo Raag (Uppsala)
Kristiina Ross (Tallinn)
Urmas Sutrop (Tartu)
Lembit Vaba (Saku)
Jüri Viikberg (Tallinn)
Eberhard Winkler (Göttingen)

ISSN 0206-3735 (trükis)
ISSN 2228-1215 (võrguteavik)

ESA ilmub 1955. aastast.

Emakeele Seltsi aastaraamatut kirjastab Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, mille veebis asuvad alates 56. köitest (2010) ESA ingliskeelne koduleht ja täistekstid, vt https://kirj.ee/the-yearbook-of-the-estonian-mother-tongue-society/.

Alates 56. köitest on ESA artiklitel CrossRef-is registreeritud DOI-tunnus.

ESA 1–50 (1955–2004) bibliograafia on avaldatud 50. aastaraamatus.

ESA retsenseeritud artiklid vastavad ETISe klassifikatsioonis kategooriale 1.1 (teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasis Emerging Sources Citation Index).

ESA kaastööst

Kaastöö teema teatamise tähtaeg oli 1. november 2024. ESA 69 (2023) artikli esitamise tähtaeg oli 10. jaanuar 2024. Artikli palume saata ESA peatoimetajale Reili Argusele aadressil reili.argus@tlu.ee.

ESA kaastööd esitada toimetusele elektroonilises formaadis (RTF, Word).

Kõik ESA kaastööd retsenseeritakse. Iga artiklit hindab kaks anonüümset retsensenti, kaastöid aitab valida ja hinnata ESA toimetuskolleegium ning Emakeele Seltsi juhatus. Retsensiooni vahendab autorile ESA tegevtoimetaja.

Kaastöö tuleb varustada ülevaate (annotatsiooni), võtmesõnade loendi ja teisekeelse resümeega. Aastaraamatu vormistusnõuded saab alla laadida siit:

Vormistusjuhend

 

Vt ka Eesti Rahvusraamatukogu Eesti üldist märksõnastikku (EÜM), mis mh hõlmab keeleteaduse (valdkonna rubriigi nr on 54) eestikeelseid märksõnu (enamik koos ingliskeelsete vastetega).