Aastaraamat

Emakeele Seltsi aastaraamat (ESA)

Peatoimetaja: Mati Erelt (Tartu)

Toimetaja: Riina Reinsalu (Tartu)

Toimetuskolleegium:

Riho Grünthal (Helsinki)
Cornelius Hasselblatt (Groningen)
Tuomas Huumo (Turku/Tartu)
Helle Metslang (Tartu)
Karl Pajusalu (Tartu)
Raimo Raag (Uppsala)
Kristiina Ross (Tallinn)
Urmas Sutrop (Tartu)
Lembit Vaba (Tampere)
Jüri Viikberg (Tallinn)
Tiit-Rein Viitso (Tartu)
Eberhard Winkler (Göttingen)

ISSN 0206-3735 (trükis)
ISSN 2228-1215 (võrguteavik)
DOI https://dx.doi.org/10.3176/esa63.01

ESA ilmub 1955. aastast.

Emakeele Seltsi aastaraamatut kirjastab Teaduste Akadeemia Kirjastus, mille veebis asub alates 56. köitest (2010) ESA inglisekeelne kodulehekülg ja täistekstid, vt www.kirj.ee.

Alates 56. köitest on ESA artiklitel CrossRef-is registreeritud DOI-tunnus.

ESA 1–50 (1955–2004) bibliograafia on avaldatud 50. aastaraamatus.

ESA retsenseeritud artiklid vastavad ETISe klassifikatsioonis kategooriale 1.1 (teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasis Emerging Sources Citation Index).

ESA kaastööst

ESA 66 (2020) tähtajad: teema teatamise tähtaeg on 27. november 2020, artikli esitamise tähtaeg 8. jaanuar 2021. Teema ja artikkel (e-kujul) palume saata ESA peatoimetajale Mati Ereltile aadressil mati.erelt@ut.ee.

ESA kaastööd esitada toimetusele elektroonilises formaadis (RTF, Word).

Kõik ESA kaastööd retsenseeritakse. Iga artiklit hindab kaks anonüümset retsensenti, kaastöid aitab valida ja hinnata ESA toimetuskolleegium ning Emakeele Seltsi juhatus. Retsensiooni vahendab autorile ESA tegevtoimetaja.

Kaastöö tuleb varustada ülevaate (annotatsiooni), võtmesõnade loendi ja teisekeelse resümeega. Aastaraamatu tegevtoimetaja koostatud vormistusnõuded on kahes Wordi dokumendis, kolmandas dokumendis on kaastöö vormistamiseks spetsiaalselt ette valmistatud vormingulaadid:

Vormistusjuhend
Võtmesõnad
Vorming

Vt ka Eesti Rahvusraamatukogu Eesti üldist märksõnastikku (EÜM), mis mh hõlmab keeleteaduse (valdkonna rubriigi nr on 54) eestikeelseid märksõnu (enamik koos inglisekeelsete vastetega).