Raamatukogu

Emakeele Seltsi raamatukogust

Raamatukogu hoiab ja juhatab 2012. aastast Annika Oherde.

Raamatukogus on arvel 6853 inventeeritud trükist (seisuga 31.12.2023).

ESi raamatukogu komplekteerimisel on algusest peale silmas peetud Tartu Ülikooli eesti ja sugulaskeelte õppejõududest ning üliõpilastest seltsi liikmete vajadusi õppe- ja teadustöös. Pärast seltsi Tallinnasse kolimist hakkas raamatukogu teenindama Keele ja Kirjanduse Instituudi, praeguse Eesti Keele Instituudi teadureid ja teisi seltsi liikmeid.
Erialaraamatukoguna sisaldab see peamiselt eesti ning lähemate sugulaskeelte alast keeleteaduslikku kirjandust, valikuliselt ka väljaandeid rahvaluule ja etnograafia vallast. Loomulikult on siin olemas kõik ESi väljaanded, samuti Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli filoloogiaalased sarjad, ka Õpetatud Eesti Seltsi, Etnograafia- ~ Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamatuid jm üllitisi.

2010. aastal alustas Emakeele Seltsi raamatukogu liitumist ESTERi Tallinna e-kataloogiga. ESTERi kaudu tehtav elektrooniline päring kuvab nüüdsest otsitava trükise olemasolu Emakeele Seltsi Roosikrantsi 6 asuvas raamatukogus, kohaviit algab kirjega EKS.

Hea valik on vahetuse teel saadud Soome keeleteadusalastest sarjadest:

Castrenianumin toimitteita,
Finnisch-ugrische Forschungen (lünklik),
Kalevalaseuran Vuosikirja (lünklik),
Kieli,
Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki,
Neuphilologische Mitteilungen (1941. a peale),
Sananjalka,
SKY Journal of Linguistics,
Studia Fennica,
Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja,
Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia (SUST),
Suomi,
Tietolipas,
Turun Yliopiston Julkaisuja,
Virittäjä,
mitmed Joensuu ja Tampere ülikooli filoloogilised sarjad jm.

Rootsist on olemas peamiselt Upsala ja Lundi ülikooli väljaandeid:

Acta Universitatis Upsaliensis,
Fenno-ugrica Suecana,
URSUS,
Finsk-ugriska småskrifter jt,
aga ka Göteborgi ülikooli soome-ugri seminari üllitisi (Rapportserie) jm.

Vähesel määral (ja lünkadega) on Ungari ja Saksamaa kõrgkoolide soome-ugri keelte alast kirjandust, nt

Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae,
Magyar Nyelvjárások,
Ural-Altaische Jahrbücher,
Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica jt.

Olemas on ka
Travaux du Cercle Linguistique de Prague 1–8.

Raamatukogu lugejaskonna vajadusi on arvestatud ka teatmekirjanduse ja ajakirjade komplekteerimisel. Emakeele Seltsi raamatukogu saavad seltsi liikmed ja teised asjahuvilised kasutada koha peal või meiega samas majas asuvates tööruumides.