Oma Keel

Populaarteaduslik keeleajakiri Oma Keel on mõeldud kõikidele keelehuvilistele: kooliõpilastele ja õpetajatele, tudengitele ja õppejõududele, noortele ja vanadele, lastele ja vanavanematele, autojuhtidele ja ametnikele, igaühele.

Ajakirja annab välja Emakeele Selts kaks korda aastas: aprillis ja novembris.

Ajakirjas ilmuvate kirjutiste teemaring on lai:

  • Esitleme keeleteaduse eri suundi ja uuemaid uurimistulemusi
  • Kajastame keele vallas aktuaalseid teemasid ja sündmusi
  • Arutleme kirjakeele hoolde ja keelekorraldusega seotud probleemide üle
  • Vestleme keeleteadlaste, emakeeleõpetajate jt keeleinimestega
  • Tutvustame erinevad keelega seotud asutusi ja keelepoliitika küsimusi
  • Vaatame, kuidas õpetatakse eesti keelt mujal maailmas
  • Anname ülevaate uutest keeleraamatutest
  • Regulaarselt ilmub ajakirjas keeleürituste kroonika ning eesti keele alal kaitstud lõputööde nimekiri
  • Pakume lugejatele võimalust oma keelealaseid teadmisi proovile panna

Oma Keelde kirjutajate seltskond on mitmekesine, artiklite autorite seas on keeleteadlased, keelekorraldajad, keeletoimetajad, emakeeleõpetajad, üliõpilased, kooliõpilased jt keeleinimesed.

Ajakirja saab osta Emakeele Seltsist (Roosikrantsi 6, Tallinn) ja Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudist (Jakobi 2, Tartu). Ajakirjanumber maksab 2,50 eurot (kuni 2022. aastastani 2 eurot). Aastatellimuse hind on 9,90 eurot.

Kõiki numbreid on võimalik tasuta lugeda veebis Emakeele Seltsi kodulehel.

Varasemaid ajakirjanumbreid saate küsida, kirjutades es@emakeeleselts.ee.

Juhiseid autoritele vt siit.

Kaastöid ja teemaettepanekuid ootame Oma Keele toimetaja Helen Hindi e-posti aadressile helen.hint@ut.ee.

Toimetaja: Helen Hint

Toimetuskolleegium:

Marit Alas
Reili Argus
Merilin Aruvee
Lilian Aun
Tiit Hennoste
Piibe Leiger
Killu Mei
Helle Metslang
Peeter Päll
Maire Raadik
Riina Reinsalu
Tõnu Tender
Kadri Vare

Toimetuse aadress:

Emakeele Selts
Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn
e-post: es@emakeeleselts.ee

Oma Keelt annab välja Emakeele Selts.
Oma Keele väljaandmist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

OK varasemad toimetajad:

Reili Argus, OK 1/2009 – OK 1/2020
Maire Raadik, OK 1/2000 – OK 2/2006
Jaan Õispuu, OK 1/2007 – OK 2/2008