Liikmeks astumine

Emakeele Seltsi põhikirjale vastavalt võivad tegevliikmeks olla isikud, kes tegutsevad filoloogidena eesti keele ja selle sugulaskeelte alal, samuti isikud, kel on teeneid nende keelte ainestiku kogumisel või kes seltsi eesmärkide taotlemisele muul viisil kaasa aitavad.

Tegevliikme võtab vastu aastakoosolek kandidaadi kirjaliku avalduse põhjal juhatuse ettepanekul ja vähemalt kahe liikme soovitusel. Aastakoosolek toimub tavaliselt kord aastas märtsikuus.

Tänavu oodatakse liikmeks soovijate avaldusi 19. märtsiks 2025 e-posti aadressil es@emakeeleselts.ee või paberil Roosikrantsi 6, Tallinn.

Liikmeavalduse blankett

Auliikme valimine

Emakeele Seltsi auliikme valib üldkoosolek kas seltsi juhatuse ettepanekul või vähemalt viie tegevliikme kirjalikul põhjendatud ettepanekul.

Liikmemaks

Emakeele Seltsi aastamaksu suuruse üle otsustavad seltsiliikmed aastakoosolekul.
2024. aasta maks on tegevliikmetele 12 eurot, mittetöötavatele pensionäridele ja üliõpilastele 4 eurot.

Maksu saab tasuda seltsi kontole Swedbankis, konto number on EE862200001120045326. Selgitusse lisage “Liikmemaks 20xx. aasta eest” ja oma nimi. Liikmemaksu saab tasuda ka sularahas Tallinnas Emakeele Seltsis ning Tartus eesti ja üldkeeleteaduse instituudis. Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida.

Emakeele Seltsi eluaegse liikme maksuks on 30-kordne tegevliikme praeguse liikmemaksu määr, s.o 360 eurot. Eluaegse liikme maksu määra võib seltsi juhatus oma otsusega edaspidi muuta, kuid sellest ei teki juba tasunud seltsiliikmele lisamaksu kohustust.

Tegevliikme aastamaks oli 2017.–2022. aastal 10 eurot, mittetöötaval pensionäril ja üliõpilasel 3 eurot, 2023. aastal vastavalt 12 ja 4 eurot.

Emakeele Seltsil on 396 liiget (seisuga 23.03.2024)

Auliikmed

Mati Erelt (Tallinn)
Tiiu Erelt (Tallinn)
Enn Ernits (Tartu)
Auli Hakulinen (Helsingi)
Tiit Hennoste (Tartu)
Marja Kallasmaa
(Tallinn)
Reet Kasik (Tartu)
Krista Kerge (Tallinn)
Valve-Liivi Kingisepp (Tartu)
Uno Liivaku (Tallinn)
Ellen Niit (Tartu)
Peeter Päll (Tallinn)
Raimo Raag (Uppsala, Rootsi)
Hannu Remes (Kajaani)
Eevi Ross (Tallinn)
Huno Rätsep (Tartu)
Lembit Vaba (Saku, Harjumaa)
Jüri Valge (Tartu)
Asta Õim (Muraste, Harjumaa)

Tegevliikmed

Aasa, Triin (Järvamaa)
Aava, Katrin (Tallinn)
Adamson, Kai (Tallinn)
Ader, Erika (Tallinn)
Ainsaar, Sirje (Saku)
Alas, Marit (Tallinn)
Alekõrs, Tiina (Tartu)
Algvere, Kristel (Tartu)
Alp, Pilvi (Tallinn)
Alver, Jaan (Tallinn)
Argus, Reili (Tallinn)
Arnek, Pille (Tartu)
Aro, Kari (Turu, Soome)
Arro, Sirje (Tallinn)
Arukask, Madis (Tartu)
Aruvee, Merilin (Tallinn)
Asu-Garcia, Eva Liina (Tartu)
Baird, Piret (Tallinn)
Balodis, Uldis (USA)
Bernhardt, Kristiina (Tallinn)
Blokland, Rogier (Uppsala)
Boiko, Kersti (Riia, Läti)
Chalvin, Antoine (Pariis)
Edela, Anna (Tartu)
Eenlaid, Kaja (Tartu)
Ehala, Martin (Tallinn)
Einmann, Maret (Tallinn)
Erelt, Pekka (Tallinn)
Ermus, Liis (Tallinn)
Ernštreits, Valts (Carnikava, Läti)
Eslon, Pille (Tallinn)
Faster, Mariko (Võru)
Gao, Jingyi (Peking)
Gerassimenko, Olga (Tartu)
Grünthal, Riho (Helsingi)
Grünthal, Satu (Helsingi)
Haak, Anu (Tallinn)
Habicht, Külli (Tartu)
Hagu, Paul (Tartu)
Halling, Tiina (Tartu)
Hallmägi, Andres (Tallinn)
Hassinen, Sirje (Vantaa, Soome)
Hausenberg, Anu-Reet (Tallinn)
Hein, Heidi (Tartu)
Heinapuu, Ott (Tallinn)
Heinsar, Egle (Rapla)
Heinsoo, Heinike (Tartu)
Hendrikson, Reet (Tartu)
Hendrikson, Ülle (Tartu)
Hiiemäe, Mall (Tartu)
Hiietam, Katrin (Manchester, Suurbritannia)
Hint, Helen (Tartu)
Hussar, Annika (Tallinn)
Ilus, Anu (Tallinn)
Iva, Sulev (Tartu)
Joalaid, Marje (Tallinn)
Joalaid, Piret (Tallinn)
Johannes, Maris (Tallinn)
Juske, Kristi (Tallinn)
Jõks, Maris (Tallinn)
Järve, Priit (Tallinn)
Järvela, Piret (Tallinn)
Jürgenstein, Lea (Tartu)
Jürimäe, Maria (Tartu)
Jürviste, Madis (Saaremaa)
Kaasik, Brita (Tallinn)
Kadai, Üllar (Hargla, Valgamaa)
Kaevats, Mall (Tallinn)
Kaivapalu, Annekatrin (Tallinn)
Kaldamäe, Karin (Tallinn)
Kallas, Jelena (Tallinn)
Kals, Aldo (Tartu)
Kalvik, Mari-Liis (Noarootsi, Läänemaa)
Karise, Kalli-Merike (Tallinn)
Karise, Merit (Saaremaa)
Karu, Ellen (Tallinn)
Kasema, Maarja (Tallinn)
Kasepalu, Aleks (Tartu)
Kask, Ann (Tartu)
Kasser, Riina (Tallinn)
Kattel, Tiina (Tartu)
Kaukonen, Elisabeth (Tartu)
Keevallik, Leelo (Linköping, Rootsi)
Kehayov, Petar (Tartu)
Kendla, Mari (Tallinn)
Kern, Katrin (Tartu)
Kiin, Aili (Viljandi)
Kiisverk, Taima (Tallinn)
Kikerpill, Tiina (Tartu)
Kingisepp, Leelo (Tallinn)
Kippar, Pille (Tallinn)
Kitam, Natalja (Tallinn)
Kitsnik, Mare (Tallinn)
Kivimaa, Evelin (Tallinn)
Kivioja, Liset (Võru)
Klaas-Lang, Birute (Tartu)
Klandorf, Aime (Kehtna, Raplamaa)
Klaus, Väino (Tallinn)
Klumpp, Gerson (Tartu)
Koduvere, Jolan Henriette (Tallinn)
Koik, Mari (Tallinn)
Kolga, Agnes (Keila)
Kolsar, Kaidi (Tallinn)
Koponen, Eino (Helsingi, Soome)
Koppel, Kristina (Tallinn)
Koreinik, Kadri (Tartu)
Korkus, Mari-Liis (Tallinn)
Kraut, Einar (Tallinn)
Kremez, Mihhail (Tallinn)
Kriivan, Piret (Tallinn)
Kroll, Reet (Tartu)
Kullus, Valve (Tallinn)
Kurs, Ott (Tartu)
Kuusk, Margit (Tartu)
Kuutma, Kristin (Tallinn)
Kõiv, Mari (Tallinn)
Kõiva, Mare (Tartu)
Kõivupuu, Marju (Tallinn)
Kängsepp, Annika (Tartu)
Käosaar, Irene (Tallinn)
Käsi, Inge (Tartu)
Külmoja, Irina (Tartu)
Küngas, Annika (Tallinn)
Künnap, Ago (Tartu)
Künnap, Ene (Tartu)
Künstler, Aili (Tallinn)
Kütt-Leedis, Andra (Tallinn)
Küüts, Astrid (Laagri, Harjumaa)
Laakso, Johanna (Viin)
Laalo, Klaus (Helsingi, Soome)
Laanekask, Heli (Tartu)
Laanesoo-Kalk, Kirsi (Tartu)
Laanpere, Helga (Tallinn)
Laansalu, Tiina (Tallinn)
Laar, Triinu (Tartu)
Laas, Helje (Tartu)
Lahti, Ilmari (Tallinn)
Laiapea, Vahur (Tallinn)
Lamsoo, Kaisa (Tallinn)
Langemets, Margit (Tallinn)
Laukkanen, Kari (Helsingi, Soome)
Leemets, Tiina (Tallinn)
Leivo, Maeve (Linte k, Põlvamaa)
Lek, Robin (Tabasalu)
Lepajõe, Kersti (Tallinn)
Lepasaar, Jane (Tallinn)
Leppik, Nansi (Tallinn)
Leppik, Peep (Helme, Valgamaa)
Liivak, Sander (Rakvere)
Liivaleht, Karin (Tallinn)
Lindström, Irja (Vantaa, Soome)
Lindström, Liina (Tartu)
Linkgreim, Maria-Maren (Tallinn)
Lipasti, Järvi (Helsingi, Soome)
Luga, Anna-Olga (Narva)
Lutsepp, Liina (Tallinn)
Maasik, Aita (Tartu)
Maasikamäe, Sirje (Tallinn)
Malt, Alo (Luksemburg)
Malt, Tiina (Luksemburg)
Malv, Piret (Tallinn)
Mandel, Aive (Tartu)
Maran, Margit (Tallinn)
Margus, Tiia (Tartu)
Mei, Killu (Tallinn)
Meri, Mart (Tallinn)
Merilai, Arne (Tartu)
Merilo, Alo (Tallinn)
Mets, Helle (Randvere k, Harjumaa)
Mets, Mari (Põlva)
Metslang, Helena (Tallinn)
Metslang, Helle (Tallinn)
Metsmägi, Iris (Tallinn)
Mihkels, Krista (Tähtvere v, Tartumaa)
Mihkla, Meelis (Tallinn)
Miljan, Merilin (Tallinn)
Muischnek, Kadri (Tartu)
Mund, Argo (Rakvere)
Mäearu, Sirje (Tallinn)
Mäekivi, Helika (Tartu)
Märtson, Marju (Tallinn)
Nagy, Andrea (Tartu)
Nemvalts, Peep (Tallinn)
Nemvalts, Silvi (Tallinn)
Neuvonen, Tiia (Tartu)
Niin, Tiina (Pärnu)
Niinemägi, Merit (Tartu)
Niineste, Rita (Tallinn)
Nilbe, Sirje (Tartu)
Nissilä, Leena (Espoo, Soome)
Norvik, Miina (Tartu)
Norvik, Piret (Tallinn)
Nuolijärvi, Pirkko (Helsingi, Soome)
Nurk, Anu (Tartu)
Odinets, Eduard (Tallinn)
Oidekivi, Rein (Muhu)
Oja, Anni (Tartu)
Oja, Vilja (Tallinn)
Ojanurme, Tiiu (Tartu)
Olesk, Sirje (Tartu)
Olhovikov, Katrin (Tartu)
Ollisaar, Martin (Tallinn)
Onga, Mare (Tartu)
Ootsing, Sirje (Tallinn)
Orav, Heili (Tartu)
Orav, Mart (Tartu)
Ots, Sigrid (Tartu)
Padari, Leelo (Tartu)
Paet, Tiina (Tallinn)
Pajumaa, Elsa (Tallinn)
Pajupuu, Hille (Tallinn)
Pajupuu, Jaan (Tallinn)
Pajusalu, Karl (Tartu)
Pajusalu, Katri (Tartu)
Pajusalu, Renate (Tartu)
Palosaar, Tiia (München, Saksamaa)
Palts, Linda (Tartu)
Park, Indrek (USA)
Paul, Toomas (Tallinn)
Paulsen, Geda (Tartu)
Paumäe, Pamela (Tallinn)
Paunonen, Heikki (Nurmijärvi, Soome)
Pesti, Mall (Tallinn)
Piho, Mare (Tartu)
Piits, Liisi (Tallinn)
Piller, Katrin (Tartu)
Pirso, Urve (Tallinn)
Plado, Helen (Nõo)
Pool, Raili (Tartu)
Potseps, Vaike (Tartu)
Praakli, Kristiina (Tartu)
Prangel, Esta (Tallinn)
Prillop, Külli (Tartu)
Pruuli, Külvi (Tartu)
Puksand, Helin (Tallinn)
Punga, Leili (Tartu)
Punttila, Matti (Vantaa, Soome)
Puss, Fred (Tartu)
Põlda, Halliki (Tallinn)
Põldvee, Aivar (Järvamaa)
Pärgma, Jari (Tartu)
Pärismaa, Liina (Tallinn)
Püss, Mirel (Tallinn)
Raadik, Maire (Tallinn)
Raag, Virve (Uppsala, Rootsi)
Raet, Mai (Tallinn)
Raisma, Marta (Tartu)
Rammo, Sirje (Tartu)
Rangøy, Øyvind (Tartu)
Rannut, Mart (Narva)
Ratso, Sirje (Tallinn)
Rehemaa, Tuuli (Tallinn)
Reinsalu, Riina (Tartu)
Ress, Kristel (Tartu)
Risberg, Lydia (Tartu)
Romet, Anne (Tallinn)
Roosna, Ethel (Tallinn)
Roots, Helen (Tallinn)
Ross, Jaan (Tallinn)
Ross, Kristiina (Tallinn)
Ross, Margit (Tallinn)
Rumm, Andra (Tartu)
Rõigas, Maia (Tartu)
Rääbis, Andriela (Tartu)
Rüütel, Ingrid (Tartu-Tallinn)
Rüütmaa, Tiina (Tallinn)
Saar, Edgar (Tartu)
Saar, Eva (Tartu)
Saar, Evar (Võru)
Sahkai, Heete (Tallinn)
Salasoo, Tiiu (Roseville, Austraalia)
Salo, Age (Tartu)
Salo, Monika (Tartu)
Salus, Urve (Tallinn)
Saluäär, Anu (Tallinn)
Salve, Kristi (Tartu)
Sammelselg, Tiina (Tartu)
Sang, Joel (Tallinn)
Sarv, Mari (Tartu)
Sarv, Õie (Obinitsa, Võrumaa)
Saukas, Rein (Tartu)
Seilenthal, Tõnu (Tartu)
Sepp, Ene (Tallinn)
Seppel, Anu (Tallinn)
Siiman, Ann (Tartu)
Siiner, Maarja (Tartu)
Sild, Mariliis (Tallinn)
Sinijärv, Hanna (Tallinn)
Soidro, Siiri (Tallinn)
Soodla, Karin (Tartu)
Soosaar, Sven-Erik (Tallinn)
Steinhardt, Claudia Maria (Hamburg, Saksamaa)
Sulkala, Helena (Kempele, Soome)
Suluste, Kristjan (Tallinn)
Sutrop, Urmas (Tallinn)
Södermann, Tiina (Helsingi, Soome)
Süsi, Mirjam (Kärdla)
Süvalep, Ele (Tartu)
Zabrodskaja, Anastassia (Tallinn-Tartu)
Zupping, Sirli (Tartu)
Tael, Kaja (Tallinn)
Talbre, Mirell (Tallinn)
Tamm, Anne (Budapest)
Tamm, Kadri (Elva)
Tamm, Vally (Tartu)
Tammo, Eha (Võru)
Tammoja, Kaisa (Põlva)
Tamuri, Kairi (Tallinn)
Taniloo, Joonas (Tartu)
Taremaa, Piia (Tartu)
Tarkin, Svea (Tartu)
Tasa, Toivo (Harjumaa)
Tavast, Arvi (Tallinn)
Tavel, Lehte (Haabneeme, Harjumaa)
Tender, Tõnu (Tartu)
Teral, Maarika (Tartu)
Teras, Pire (Tartu)
Tiits, Mai (Tallinn)
Tirkkonen, Mari-Epp (Tallinn)
Tomingas, Silva (Saku, Harjumaa)
Tomson, Ülle (Valga)
Tomusk, Ilmar (Tallinn)
Toom, Maren (Tallinn)
Torn-Leesik, Reeli (Tartu)
Torop, Peeter (Tartu)
Tóth, Szilárd Tibor (Tartu)
Trainis, Jekaterina (Tallinn)
Tuisk, Tuuli (Tartu)
Tuule, Tarmo (Kose)
Tuulik, Maria (Tallinn)
Uibo, Udo (Tallinn)
Undusk, Jaan (Tallinn)
Undusk, Rein (Tallinn)
Upser, Piret (Tartu)
Uusen, Anne (Keila vald)
Uusküla, Mari (Tallinn)
Vaba, Marja (Tallinn)
Vahtra, Piret (Tallinn)
Vaimann, Elle (Tartu)
Vainik, Ene (Tallinn)
Vaiss, Natalia (Tallinn)
Vaks, Adele (Tartu)
Valdre, Tiia (Tallinn)
Valge, Mare (Tartu)
Vare, Kadri (Tartu)
Vare, Silvi (Tallinn)
Varik, Reet (Tallinn)
Veidemann, Andra (Tallinn)
Veidemann, Rein (Tallinn)
Veismann, Ann (Tartu)
Velliste, Trivimi (Tallinn)
Velsker, Eva (Tartu)
Vende, Kullo (Tallinn)
Verschik, Anna (Tallinn)
Veskis, Leidi (Tallinn)
Vettik, Aime (Tabasalu, Harjumaa)
Vider, Kadri (Tartu)
Vihma, Helgi (Tallinn)
Vihman, Mati (Tallinn)
Vihman, Virve-Anneli (Tartu)
Viht, Annika (Tallinn-Tartu)
Viikberg, Jüri (Tallinn)
Viirmets, Anni (Tallinn)
Vija, Maigi (Tartu)
Viks, Ülle (Tallinn)
Vilbaste, Marju (Tallinn)
Viluoja, Eha (Tallinn)
Voll, Piret (Tallinn)
Võlli, Kai (Tallinn)
Väljataga, Toomas (Tallinn)
Vääri, Reet (Tartu)
Wilbur, Helen (Tartu)
Winkler, Eberhard (Göttingen, Saksamaa)
Õim, Haldur (Tartu)
Õim, Sirje (Tartu)
Õispuu, Jaan (Saue, Harjumaa)
Ülevain, Eliisa (Tartu)