Liikmeks astumine

Emakeele Seltsi põhikirjale vastavalt võivad tegevliikmeks olla isikud, kes tegutsevad filoloogidena eesti keele ja selle sugulaskeelte alal, samuti isikud, kel on teeneid nende keelte ainestiku kogumisel või kes seltsi eesmärkide taotlemisele muul viisil kaasa aitavad.

Tegevliikme võtab vastu aastakoosolek kandidaadi kirjaliku avalduse põhjal juhatuse ettepanekul ja vähemalt kahe liikme soovitusel. Aastakoosolek toimub tavaliselt kord aastas märtsikuus. Tänavu oodatakse liikmeks soovijate avaldusi 22. märtsiks e-posti aadressil killu.mei@emakeeleselts.ee või paberavaldusena TLÜ-s Reili Arguse kätte.

[WORD-doc] Liikmeavalduse blankett

Auliikme valimine

Emakeele Seltsi auliikme valib üldkoosolek kas seltsi juhatuse ettepanekul või vähemalt viie tegevliikme kirjalikul põhjendatud ettepanekul.

Liikmemaks

Emakeele Seltsi aastamaksu suuruse üle otsustavad seltsiliikmed aastakoosolekul. 2022. aasta maks on tegevliikmetele 10 eurot (samuti 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), mittetöötavatele pensionäridele ja üliõpilastele 3 eurot. Selle saab tasuda seltsi kontole Swedbankis, konto number on EE862200001120045326. Selgitusse lisage “Liikmemaks 20xx. aasta eest” ja oma nimi. Liikmemaksu saab tasuda ka sularahas Tartus eesti ja üldkeeleteaduse instituudis.

Emakeele Seltsi eluaegse liikme maksuks on 30-kordne tegevliikme praeguse liikmemaksu määr, s.o 300 eurot. Eluaegse liikme maksu määra võib seltsi juhatus oma otsusega edaspidi muuta, kuid sellest ei teki juba tasunud seltsiliikmele lisamaksu kohustust.

Emakeele Seltsil on 400 liiget (seisuga 17.05.2022)

Auliikmed

Mati Erelt (Tallinn)
Tiiu Erelt (Tallinn)
Enn Ernits (Tartu)
Auli Hakulinen (Helsingi)
Helju Kaal (Tallinn)
Marja Kallasmaa (Tallinn)
Reet Kasik (Tartu)
Krista Kerge (Tallinn)
Valve-Liivi Kingisepp (Tartu)
Uno Liivaku (Tallinn)
Ellen Niit (Tartu)
Hannu Remes (Kajaani)
Eevi Ross (Tallinn)
Huno Rätsep (Tartu)
Lembit Vaba (Saku, Harjumaa)
Jüri Valge (Tartu)
Tiit-Rein Viitso (Tartu)
Asta Õim (Muraste, Harjumaa)

Tegevliikmed

Aare, Kätlin (Tartu)
Aasa, Triin (Järvamaa)
Aava, Katrin (Tallinn)
Adamson, Kai (Tallinn)
Ader, Erika (Tallinn)
Admann, Aino (Tallinn)
Aigro, Mari (Tartu)
Ainsaar, Sirje (Saku, Harjumaa)
Alas, Marit (Tallinn)
Algvere, Kristel (Tartu)
Alekõrs, Tiina (Tartu)
Alp, Pilvi (Tallinn)
Alver, Jaan (Tallinn)
Argus, Reili (Tallinn)
Arnek, Pille (Tartu)
Aro, Kari (Turu, Soome)
Arro, Sirje (Tallinn)
Arukask, Madis (Tartu)
Asu-Garcia, Eva Liina (Tartu)
Balodis, Uldis (USA)
Bernhardt, Kristiina (Harjumaa)
Blokland, Rogier (Uppsala, Rootsi)
Boiko, Kersti (Riia, Läti)
Chalvin, Antoine (Pariis)
Edela, Anna (Tartu)
Eenlaid, Kaja (Tartu)
Ehala, Martin (Tallinn)
Eiman, Mart (Tallinn)
Einmann, Maret (Tallinn)
Erelt, Pekka (Tallinn)
Ermus, Liis (Tallinn)
Ernštreits, Valts (Carnikava, Läti)
Eslon, Pille (Tallinn)
Faster, Mariko (Võru)
Freienthal, Linda (Vinni)
Gao, Jingyi (Peking)
Gerassimenko, Olga (Tartu)
Grünthal, Riho (Helsingi)
Grünthal, Satu (Helsingi)
Haak, Anu (Tallinn)
Habicht, Külli (Tartu)
Hagu, Paul (Tartu)
Halling, Tiina (Tartu)
Hallmägi, Andres (Tallinn)
Hassinen, Sirje (Vantaa, Soome)
Hausenberg, Anu-Reet (Tallinn)
Heinsar, Egle (Tallinn)
Heinsoo, Heinike (Tartu)
Hendrikson, Reet (Tartu)
Hendrikson, Ülle (Tartu)
Hennoste, Tiit (Tartu)
Hiiemäe, Mall (Tartu)
Hiietam, Katrin (Manchester, Suurbritannia)
Hint, Helen (Tartu)
Hussar, Annika (Tallinn)
Ilus, Anu (Tallinn)
Iva, Sulev (Tartu)
Jaago, Tiiu (Tartu)
Joalaid, Marje (Tallinn)
Joalaid, Piret (Tallinn)
Johannes, Maris (Tallinn)
Juhkam, Evi (Tallinn)
Jõks, Maris (Tallinn)
Järve, Priit (Tallinn)
Järvela, Piret (Tallinn)
Jürgenstein, Lea (Tartu)
Jürimäe, Maria (Tartu)
Kaasik, Brita (Tallinn)
Kadai, Üllar (Hargla, Valgamaa)
Kaevats, Mall (Tallinn)
Kaivapalu, Annekatrin (Tallinn)
Kaldamäe, Karin (Tallinn)
Kallas, Jelena (Tallinn)
Kals, Aldo (Tartu)
Kalvik, Mari-Liis (Noarootsi, Läänemaa)
Karise, Kalli-Merike (Tallinn)
Karise, Merit (Saaremaa)
Karu, Ellen (Tallinn)
Kasema, Maarja (Tallinn)
Kasepalu, Aleks (Tartu)
Kask, Ann (Tartu)
Kask, Helin (Laagri, Harjumaa)
Kasser, Riina (Tallinn)
Kattel, Tiina (Tartu)
Kaukonen, Elisabeth (Tartu)
Keevallik, Leelo (Linköping, Rootsi)
Kehayov, Petar (Tartu)
Kendla, Mari (Tallinn)
Kerge, Krista Tallinn)
Kern, Katrin (Tartu)
Keskpaik, Tiiu (Tartu)
Kesküla, Liina (Tallinn)
Kiin, Aili (Viljandi)
Kiisverk, Taima (Tallinn)
Kikerpill, Tiina (Tartu)
Kingisepp, Leelo (Tallinn)
Kippar, Pille (Tallinn)
Kitam, Natalja (Tallinn)
Kitsnik, Mare (Tallinn)
Kivimaa, Evelin (Tallinn)
Kivioja, Liset (Võru)
Klaas-Lang, Birute (Tartu)
Klandorf, Aime (Kehtna, Raplamaa)
Klaus, Väino (Tallinn)
Koik, Mari (Tallinn)
Kokla, Paul (Tallinn)
Kolga, Agnes (Keila)
Kolsar, Kaidi (Tallinn)
Koppel, Kristina (Tallinn)
Koponen, Eino (Helsingi, Soome)
Koreinik, Kadri (Tartu)
Korkus, Mari-Liis (Tallinn)
Kornilitsina, Ekaterina (Tartu)
Krall, Ingrid (Kuusalu, Harjumaa)
Kraut, Einar (Tallinn)
Kremez, Mihhail (Tallinn)
Kriivan, Piret (Tallinn)
Kroll, Reet (Tartu)
Kullus, Valve (Tallinn)
Kurs, Ott (Tartu)
Kuusk, Margit (Tartu)
Kuutma, Kristin (Tallinn)
Kõiv, Mari (Tallinn)
Kõiva, Mare (Tartu)
Kõiva, Ottilie (Tallinn)
Kõivupuu, Marju (Tallinn)
Kõrgesaar, Helen (Tallinn)
Käosaar, Irene (Tallinn)
Käsi, Inge (Tartu)
Külmoja, Irina (Tartu)
Küngas, Annika (Kopenhaagen)
Künnap, Ago (Tartu)
Künnap, Ene (Tartu)
Künstler, Aili (Tallinn)
Küüts, Astrid (Laagri, Harjumaa)
Kütt, Andra (Tallinn)
Laakso, Johanna (Helsingi, Soome)
Laalo, Klaus (Helsingi, Soome)
Laanekask, Heli (Tartu)
Laanesoo, Kirsi (Tartu)
Laanpere, Helga (Tallinn)
Laansalu, Tiina (Tallinn)
Laar, Triinu (Tartu)
Laas, Helje (Tartu)
Lahti, Ilmari (Tallinn)
Laiapea, Vahur (Tallinn)
Lamsoo, Kaisa (Tallinn)
Langemets, Margit (Tallinn)
Langsepp, Olaf (Tartu)
Laukkanen, Kari (Helsingi, Soome)
Leemets, Tiina (Tallinn)
Leivo, Maeve (Linte k, Põlvamaa)
Lepajõe, Kersti (Tartu)
Lepasaar, Jane (Tallinn)
Leppik, Merle (Koigu k, Võrumaa)
Leppik, Nansi (Tallinn)
Leppik, Peep (Helme, Valgamaa)
Liivak, Sander (Rakvere)
Lindström, Irja (Vantaa, Soome)
Lindström, Liina (Tartu)
Linkgreim, Maria-Maren (Tallinn)
Lipasti, Järvi (Helsingi, Soome)
Luga, Anna-Olga (Narva)
Maasik, Aita (Tartu)
Maasikamäe, Sirje (Tallinn)
Maksim, Tiit (Tallinn)
Malt, Alo (Luksemburg)
Malt, Tiina (Luksemburg)
Malv, Piret (Tallinn)
Mandel, Aive (Tartu)
Maran, Margit (Tallinn)
Margus, Tiia (Tartu)
Mei, Killu (Tallinn)
Meri, Mart (Tallinn)
Merilai, Arne (Tartu)
Merilo, Alo (Tallinn)
Mets, Helle (Randvere k, Harjumaa)
Mets, Mari (Põlva)
Metslang, Helena (Tallinn)
Metslang, Helle (Tallinn)
Metsmägi, Iris (Tallinn)
Mihkels, Andres (Tallinn)
Mihkels, Krista (Tähtvere v, Tartumaa)
Mihkla, Meelis (Tallinn)
Miljan, Merilin (Tallinn)
Mirov, Ruth (Tallinn)
Muischnek, Kadri (Tartu)
Mund, Argo (Rakvere)
Mäearu, Sirje (Tallinn)
Mäekivi, Helika (Tartu)
Märtson, Marju (Tallinn)
Nemvalts, Peep (Uppsala-Tallinn)
Nemvalts, Silvi (Uppsala-Tallinn)
Neuvonen, Tiia (Tartu)
Niin, Tiina (Pärnu)
Niinemägi, Merit (Tartu)
Niineste, Rita (Tallinn)
Nilbe, Sirje (Tartu)
Nissilä, Leena (Oulu, Soome)
Norvik, Miina (Tallinn)
Norvik, Piret (Tallinn)
Nurk, Anu (Tartu)
Odinets, Eduard (Tallinn)
Oja, Anni (Tartu)
Oja, Vilja (Tallinn)
Ojanurme, Tiiu (Tartu)
Olesk, Sirje (Tartu)
Olhovikov, Katrin (Tartu)
Ollisaar, Martin (Tallinn)
Onga, Mare (Tartu)
Ootsing, Sirje (Tallinn)
Orav, Heili (Tartu)
Orav, Mart (Tartu)
Ots, Heido (Tallinn)
Ots, Sigrid (Tartu)
Padari, Leelo (Tartu)
Paet, Tiina (Tallinn)
Pajumaa, Elsa (Tallinn)
Pajupuu, Hille (Tallinn)
Pajupuu, Jaan (Tallinn)
Pajusalu, Karl (Tartu)
Pajusalu, Renate (Tartu)
Palosaar, Tiia (München, Saksamaa)
Palts, Linda (Viljandi)
Pant, Annika (Tartu)
Park, Indrek (USA)
Paul, Toomas (Tallinn)
Paulsen, Geda (Tartu)
Paumäe, Pamela (Tallinn)
Paunonen, Heikki (Nurmijärvi, Soome)
Pesti, Mall (Tallinn)
Piho, Mare (Tartu)
Piits, Liisi (Tallinn)
Piller, Katrin (Tartu)
Pirso, Urve (Tallinn)
Plado, Helen (Tõravere, Tartumaa)
Pool, Raili (Tartu)
Potseps, Vaike (Tartu)
Praakli, Kristiina (Tartu)
Prillop, Külli (Tartu)
Prangel, Esta (Tallinn)
Pruuli, Külvi (Tartu)
Puksand, Helin (Tallinn)
Punga, Leili (Tartu)
Punttila, Matti (Vantaa, Soome)
Puss, Fred (Tartu)
Põlda, Halliki (Tallinn)
Põldvee, Aivar (Järvamaa)
Päll, Peeter (Tallinn)
Pärgma, Jari (Tartu)
Pärismaa, Liina (Tartu)
Püss, Mirel (Tallinn)
Raadik, Maire (Tallinn)
Raag, Raimo (Uppsala, Rootsi)
Raag, Virve (Uppsala, Rootsi)
Raisma, Marta (Tartu)
Rammo, Sirje (Tartu)
Rangøy, Øyvind (Tartu)
Rannut, Mart (Narva)
Ratso, Sirje (Tallinn)
Raud, Pärle (Tallinn)
Rehemaa, Tuuli (Tallinn)
Reinsalu, Riina (Tartu)
Ress, Kristel (Tartu)
Risberg, Lydia (Tartu)
Romet, Anne (Tallinn)
Roosna, Ethel (Tallinn)
Roots, Helen (Tallinn)
Ross, Jaan (Tallinn)
Ross, Kristiina (Tallinn)
Ross, Margit (Tallinn)
Rumm, Andra (Tartu)
Rummo, Ingrid (Tartu)
Rõigas, Maia (Tartu)
Rääbis, Andriela (Tartu)
Rüütel, Ingrid (Tartu-Tallinn)
Rüütmaa, Tiina (Tallinn)
Saar, Edgar (Tartu)
Saar, Eva (Tartu)
Saar, Evar (Võru)
Sahkai, Heete (Tallinn)
Salasoo, Tiiu (Roseville, Austraalia)
Salo, Age (Tartu)
Salo, Monika (Tartu)
Salus, Urve (Tallinn)
Saluäär, Anu (Tallinn)
Salve, Kristi (Tartu)
Sammelselg, Tiina (Tartu)
Sang, Joel (Tallinn)
Sarv, Mari (Tartu)
Sarv, Õie (Obinitsa, Võrumaa)
Saukas, Rein (Tartu)
Seilenthal, Tõnu (Tartu)
Sepp, Arvi (Lalli k, Raplamaa)
Sepp, Ene (Tallinn)
Siiman, Ann (Tartu)
Siiner, Maarja (Tartu)
Sinijärv, Hanna (Tallinn)
Soidro, Siiri (Tallinn)
Soodla, Karin (Tartu)
Soosaar, Sven-Erik (Tallinn)
Steinhardt, Claudia Maria (Hamburg, Saksamaa)
Sulkala, Helena (Kempele, Soome)
Sutrop, Urmas (Tallinn)
Södermann, Tiina (Helsingi, Soome)
Süvalep, Ele (Tartu)
Zabrodskaja, Anastassia (Tallinn-Tartu)
Tael, Kaja (Tallinn)
Tālberga, Ilze (Tartu)
Talbre, Mirell (Tallinn)
Tamm, Anne (Budapest)
Tamm, Kadri (Elva)
Tamm, Vally (Tartu)
Tammo, Eha (Võru)
Tammoja, Kaisa (Põlva)
Tamuri, Kairi (Tallinn)
Taniloo, Joonas (Tartu)
Taremaa, Piia (Tartu)
Tarkin, Svea (Tartu)
Tavel, Lehte (Haabneeme, Harjumaa)
Tender, Tõnu (Tartu)
Teral, Maarika (Tartu)
Teras, Pire (Tartu)
Tiits, Mai (Tallinn)
Tomingas, Silva (Saku, Harjumaa)
Tomson, Ülle (Valga)
Tomusk, Ilmar (Tallinn)
Toom, Maren (Tallinn)
Torn-Leesik, Reeli (Tartu)
Torop, Peeter (Tartu)
Tóth, Szilárd Tibor (Tartu)
Trainis, Jekaterina (Tallinn)
Tuisk, Tuuli (Tartu)
Tuule, Tarmo (Kose)
Tuulik, Maria (Tallinn)
Türk, Helen (Tartu)
Uibo, Udo (Tallinn)
Undusk, Jaan (Tallinn)
Undusk, Rein (Tallinn)
Uusen, Anne (Keila vald)
Uusküla, Mari (Tallinn)
Vaba, Marja (Saku, Harjumaa)
Vahtra, Piret (Tallinn)
Vaimann, Elle (Tartu)
Vainik, Ene (Tallinn)
Vaiss, Natalia (Tallinn)
Vaks, Adele (Tartu)
Valdre, Tiia (Tallinn)
Valge, Mare (Tartu)
Vane, Anu (Tallinn)
Vare, Silvi (Tallinn)
Varik, Reet (Tallinn)
Veidemann, Andra (Tallinn)
Veidemann, Rein (Tallinn)
Veismann, Ann (Tartu)
Velliste, Trivimi (Tallinn)
Velsker, Eva (Tartu)
Vende, Kullo (Tallinn)
Verschik, Anna (Tallinn)
Veskis, Leidi (Tallinn)
Vettik, Aime (Tabasalu, Harjumaa)
Vider, Kadri (Tartu)
Vihma, Helgi (Tallinn)
Vihman, Mati (Tallinn)
Vihman, Virve-Anneli (Tartu)
Viht, Annika (Tallinn-Tartu)
Viikberg, Jüri (Tallinn)
Viirmets, Anni (Tallinn)
Vija, Maigi (Tartu)
Viks, Ülle (Tallinn)
Vilbaste, Marju (Tallinn)
Viluoja, Eha (Tallinn)
Voll, Piret (Tallinn)
Võlli, Kai (Tallinn)
Väkram, Maia-Ülle (Tallinn)
Väljataga, Toomas (Tallinn)
Vääri, Reet (Tartu)
Winkler, Eberhard (Göttingen, Saksamaa)
Õim, Haldur (Tartu)
Õim, Sirje (Tartu)
Õispuu, Jaan (Saue, Harjumaa)
Ülevain, Eliisa (Tartu)