Õpetajastipendiumi konkurss

Emakeele Selts annab Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada digiallkirjastatuna motivatsioonikiri ja eelmise õppeaasta õppetulemuste väljavõte.

Taotlus tuleb saata hiljemalt 15. oktoobriks 2020 Emakeele Seltsi e-posti aadressile es@eki.ee. Palume saata kõik dokumendid koos motivatsioonikirjaga ühes allkirjastatud ümbrikus, mis oleks nimetatud kujul Perekonnanimi.Eesnimi.

Stipendiumikomisjoni kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Emakeeleõpetuse Infokeskuse esindajad.

Stipendiumi saajate nimed avalikustatakse Emakeele Seltsi, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli kodulehel 16. novembril 2020.

Kandideerida võivad nii päevases õppes kui ka avatud õppe kaudu / sessioonõppes õppijad.

Emakeele Seltsi juhatus

Praegu teadete all rippuv tekst on 2019. a kohta ja see võiks minna konkursside alla. Seal on praegu 2 alajaotust ja kolmandana võiks olla “Õpetajastipendium”.
Tekst koos aastaarvuga selliselt:

Emakeele Selts annab Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi.
Komisjoni otsusega said 2019. aastal stipendiumi Ele Arder, Silja Käär, Maili Nurme, Tiia Palmiste, Linda Palts, Pilleriin Puhlov.

Stipendiumikomisjoni kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Emakeeleõpetuse Infokeskuse esindajad.