Õpetajastipendiumi konkurss

Emakeele Selts annab Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi.

Stipendiumi eesmärk on tunnustada tublimaid ja aktiivsemaid eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivaid üliõpilasi. Stipendiumi saavad taotleda Tartu ja Tallinna ülikooli üliõpilased, kes taotlemise ajal (taotlemisaasta 15. oktoobri seisuga) õpivad eesti keele ja kirjanduse õpetajaks.

Kandideerida võivad nii päevases õppes kui ka avatud õppe kaudu / sessioonõppes õppijad.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada motivatsioonikiri ja eelmise õppeaasta õppetulemuste väljavõte. Analüüsiva ja ladusa esitlusviisiga motivatsioonikirja pikkus on kuni 500 sõna. Motivatsioonikirjas on soovitatav  arutleda, miks kandidaat soovib õpetajaks saada, millise õpetajana ta ennast näeb, miks peab ennast selleks ametiks sobivaks ning millistest põhimõtetest õpetajatöös lähtub.

Palume märkida saadetud failide nimes ka taotluse esitaja nimi ning esitada kõik dokumendid digiallkirjastatuna ühes ümbrikus.

Taotlus tuleb saata hiljemalt 15. oktoobriks Emakeele Seltsi e-posti aadressile es@emakeeleselts.ee.

Stipendiumikomisjoni kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ning kultuuriteaduste instituudi, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Emakeeleõpetuse Infokeskuse esindajad.

Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 15. novembril 2024 emakeeleõpetajate sügiskonverentsil ning nimed avalikustatakse Emakeele Seltsi kodulehel.

 

Emakeele Seltsi juhatus

 

2023. aastal said stipendiumi Anu Bollverk, Egne Korol, Eileen Laidus, Beryt Paidra, Katarina Sieglinde Schultz ja Orsolya Sild.

2022. aastal said stipendiumi Rait Avestik, Anett Karula, Maarja Kasema, Agnes Lea, Eileen Laidus ja Koen Planken.

2021. aastal said stipendiumi Maret Einmann, Karmen Grigor, Mariliis Põder, Maris Pukk, Angela Täpsi ja Marie Udam.

2020. aastal said stipendiumi Maia Bubnov, Kertu Kook, Katrin Kullo, Tiina Niin, Kristiina Praakli ja Hannamari Soidla.

2019. aastal said stipendiumi Ele Arder, Silja Käär, Maili Nurme, Tiia Palmiste, Linda Palts, Pilleriin Puhlov.

2018. aastal said stipendiumi Pirgita-Maarja Hallas, Karina Kirisberg, Kaidi Kolsar, Elli Kõiv, Silja Käär, Kristiina Metsanurk.

2017. aastal said stipendiumi Ele Jaagusoo, Kaidi Kolsar, Elli Kõiv, Merilyn Martis, Madis Pilv ja Hiie Rüütel.

2016. aastal said stipendiumi Birgit Kerb, Kristiina Pakosta, Lisett Sarandi, Kaisa Seene, Keiu Tammeaid ja Ulvi Võsa.

2015. aastal said stipendiumi Paula Randver, Reti Könninge, Kristiina Sirkel, Maarja-Liisa Vokksepp, Kadi Kivilo ja Riin Buddell.