Kirjakeele teataja II 1993-2000

Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitused

Tallinn, 2000.
124 lk.