Valimik murdetekste I

Valimik Emakeele Seltsi korrespondentide murdetekste

Tallinn, 1956.