Kuiss vanal Võromaal eleti

Valimik korrespondentide murdetekste VI

Tallinn, 2005.
771 lk.