Pere-, harrastus- ja Interneti-suhtluse sõnavara

28.01.2008 kutsus Emakeele Selts õpilasi osalema kevadisel sõnavara kogumise võistlusel. Eesmärk oli koguda noorte omavahelises suhtluses ja pereringis kasutatavaid sõnu, mis pole sõnaraamatutesse jõudnud. Et see osa sõnavarast kaduma ei läheks, loodi avatud Ineterneti-sõnastik, kuhu on uusi sõnu kerge lisada ning on võimalus tutvuda varasemate sissekannetega.
Võistlus toimus kolmes vanuserühmas: 1.-6. klass, 7.-9. klass, 10.-12. klass. Komisjon hindas nii sissekannete hulka kui ka kvaliteeti.
Võistlus kestis 1. veebruarist 15. maini 2008.