Eesti keele grammatika

Ferdinand Johann Wiedemann.
Tõlkinud Heli Laanekask, toimetanud Ellen Niit.

Tallinn: Emakeele Selts, 2011.