Eesti keele teetähised

Eesti keele teetähised

Koostanud Asta Õim
Toimetanud Jüri Valge
Retsenseerinud Jüri Viikberg ja Helen Plado
Keeletoimetanud Tiina Hallik
Kujundanud ja küljendanud Sirje Ratso

Väljaandja: Emakeele Selts, EKM Teaduskirjastus, EKSA
Raamatu ilmumist on toetanud Eesti Kultuurkapital

Tallinn, 2023
268 lk

ISBN 978-9916-677-75-9

See raamat on koostatud teadmises, et keel on meie kõigi asi, ja veendumuses, et eesti keelt, meie emakeelt ja selle kujunemislugu on prestiižikas tunda.

Lugejani on toodud meie keele ajaloo märgilise tähendusega sündmused ja saavutused. Raamatusse on valitud eesti keelt enim mõjutanud uurimuste, teoste ja ettevõtmiste kõrval ka kultuuriloolise tähendusega ühistegemisi, tutvustatud meie keeleelu korraldavaid institutsioone ja otsuseid, mis ühel või teisel moel on kaasa aidanud eesti keele käekäigule, eestluse kujunemisele, eesti keele väärtustamisele ja kaitsele.

 

2023. aasta keeletegude konkursil pälvis Asta Õimu koostatud üldhariv raamat „Eesti keele teetähised“ ministrite esiletõstu.