Emakeele Seltsi teated

Mälestusmärk Lauri Kettunenile

Lauri Kettunen_pisipilt

Head Emakeele Seltsi liikmed ja seltsi sõbrad! Emakeele Selts on koostöös Tartu Ülikooli ja Tartu linnaga alustanud annetuste kogumist seltsi ühe asutaja, esimese esimehe ja auliikme Lauri Kettuneni mälestusmärgi püstitamiseks Tartusse. Lauri Kettunenil (10.09.1885–26.02.1963) on suured teened eesti keele uurimisel ja korraldamisel, tema rajas Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte õppetooli ja oli selle esimeseks professoriks; ta…

Oma Keel 48 / kevad 2024

OK 2024 kevad_kaas

Ilmunud on Oma Keele 2024. aasta kevadnumber.

Kõnekoosolek „Uus eesti grammatika“ 25.04.2024 Tallinnas

Uus eesti grammatika_25.04.2024_FB_pisipilt

Emakeele seltsi kõnekoosolek „Uus eesti grammatika“ Eesti Keele Instituudi III korruse saalis. 25. aprillil 2024 algusega kl 16 toimub kõnekoosolek „Uus eesti grammatika“, mis hõlmab ka koguteose „Eesti grammatika“ Tallinna esitlust.

F. J. Wiedemanni keelepäev 03.05.2024 Väike-Maarjas

WIEDEMANNI KEELEPÄEV 2024_pisipilt_ES

F. J. Wiedemanni keelepäev toimub reedel, 3. mail 2024 algusega kell 11 Väike-Maarjas. Tänavune laureaat on Hando Runnel, kes pälvis auhinna järjepideva ning mõjuka panuse eest eesti keele, kirjanduse ja kultuuri rikastamisse ning kindlustamisse luuletaja ja kirjanduselu korraldajana.

Vastsete doktorite konverents 5.4.2024 kl 12.15 Tartus

Vastsed doktorid_pisipilt_5.4.2024

5. aprillil kl 12.15 toimub Tartu Ülikoolis Jakobi 2-348 vastsete doktorite konverents. Oma väitekirju tutvustavad viimase paari aasta jooksul kaitsnud värsked doktorid.

2024. aasta liikmemaks

Liikmemaks 2024

22. märtsil 2024 toimunud aastakoosolekul otsustati, et 2024. aasta liikmemaks jääb möödunud aastaga samaks: tegevliikmetele 12 eurot, mittetöötavatele pensionäridele ja üliõpilastele 4 eurot.

Kohanimelise täiendi Araabia/araabia algustähe kirjutamine

Keeletoimkond_araabia_6.3.2024

Emakeele Seltsi keeletoimkond arutas 06.12.2023. aasta ja 23.01.2024. aasta koosolekul kohanimelise täiendi araabia algustähte ühendites araabia maad, araabia numbrid jts.

Selgunud on 2023. aasta parimad keeleteod!

Kuvatõmmis 2024-03-20 234236

15. märtsil 2024 kuulutati Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis välja 2023. aasta keeleteod. Keeleteokonkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

Soovime kõigile head emakeelepäeva!

Head emakeelepäeva_ES_2024

“Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2024”

Ehe Eesti 2024

Emakeele Selts, Eesti keelenõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Keeleamet, Eesti Interneti Sihtasutus ja Patendiamet kuulutavad 14. märtsil 2024 välja ettevõttenime võistluse “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2024”. Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid.

Õpetajastipendiumi konkurss 2024

Õpetajastipendium_14.03.2024

Ka tänavu annab Emakeele Selts Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi. Stipendiumi eesmärk on tunnustada tublimaid ja aktiivsemaid eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivaid üliõpilasi. Stipendiumi saavad taotleda Tartu ja Tallinna ülikooli üliõpilased, kes 15. oktoobri 2024 seisuga õpivad eesti keele ja kirjanduse õpetajaks.

Keelepäev Maarja-Magdaleena põhikoolis 14.03.2024

img_9168

Emakeelepäev J. V. Veski nimelises Maarja-Magdaleena põhikoolis 14.03.2024