Emakeele Seltsi teated

Ilmunud on koguteos “Eesti grammatika”

Eesti grammatika_pisipilt

Ilmunud on „Eesti grammatika“, mis kirjeldab enam kui tuhandel leheküljel eesti keele ehitust alates häälikutest kuni lausete ja dialoogideni. „Eesti grammatika“ viis osa annavad ülevaate eesti keele foneetikast ja fonoloogiast, sõnamuutmisest ja sõnamoodustusest, kirjalikust süntaksist ning esmakordselt ka suulise keele süntaksist ja dialoogi põhiehitusest.

Aasta keeleteo tänuüritus 15.03.2024 Tartus

2023. aasta keeletegude tänuüritus toimub 15. märtsil kl 15 Haridus- ja Teadusministeeriumis (Munga 18, Tartu). Tutvume 2023. aasta keeletegudega, mis on siloma paistnud ja kõrvu kostnud. Tunnustame parimaid keeletegusid.

Mare Kõiva 70

Mare Kõiva 70 pisipilt

26. veebruaril 2024 kl 11 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Mare Kõiva 70. sünnipäevale pühendatud pidulik seminar.   Mare Kõiva ettekandes “Kalaisa, vaaraorahvas, merekari ja veehobused. Sissevaateid veeolenditega seotud traditsioonidesse” tulevad vaatluse alla mütoloogilised veeolendid: kes nad on, kust nad tulevad ning kuidas paigutuvad pärimuspilti.

Keeletoimkonna otsuse kavand avalikuks aruteluks 29. veebruarini 2024

Keeletoimkond_araabia_1.1.2024

Emakeele Seltsi keeletoimkonnal on valminud Araabia/araabia algustähe kirjutamise kohta uue otsuse kavand. Kavandiga saab tutvuda Emakeele Seltsi kodulehel: www.emakeeleselts.ee/keeletoimkond/.

Alanud on 2023. aasta keeleteo rahvahääletus

Keeletegu2023_pisipilt

Igaühel on võimalik osaleda 2023. aasta keeleteo valimisel ning anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel. Hääletada saab veebilehel hm.ee/keeletegu2023 kuni 13. veebruari keskööni.

Emakeele Seltsi põhi- ja lühikroonikad nüüd veebis kättesaadavad

Kroonika pisipilt

Emakeele Seltsi 100. aastapäeva puhul koostas Jüri Valge seltsi tegevustest põhjaliku ülevaate “Emakeele Selts 1920–2020” ja lühikroonika “Sajand koos Eestiga. Emakeele Selts 1920–2020”. Nüüd on kroonikad kättesaadavad ka Emakeele Seltsi kodulehel

Emakeele Seltsi jõulu- ja uusaastasoovid

Jõulud 2023 pisipilt

14. jaanuarini saab esitada 2023. aasta parima keeleteo kandidaate

Keeletegu2023_pisipilt

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub esitama 2023. aasta parimat keeletegu

Keeletoimkonna otsuste kavandid avalikuks aruteluks 31. jaanuarini 2024

Keeletoimkond_6.12.2023

Emakeele Seltsi keeletoimkonnal on valminud kaks uut otsuste kavandit – makedoonia ja valgevene nimede kirjutamine eesti tekstis. Kavanditega saab tutvuda Emakeele Seltsi kodulehel

E-üldkoosolek Emakeele Seltsi põhikirja § 30 muutmiseks

Emakleele Seltsi juhatus kuulutab välja e-üldkoosoleku

Mare Kõiva valiti etnoloogia ja folkloristika akadeemikuks

mare-koiva_maris-krunvald

Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istungil 6. detsembril 2023 valiti Emakeele Seltsi pikaaegne liige Mare Kõiva etnoloogia ja folkloristika akadeemikuks

Eesti keele teetähised

Eesti keele teetähised_kaas

Eesti keele teetähised Koostanud Asta Õim