Emakeele Seltsi teated

Selgunud on 2022. aasta keeleteod

Keeletegu 2022. peaauhind_inspiratsioonipäev

14. märtsil 2023 kuulutati välja 2022. aasta keeleteo konkursi võitjad. Peaauhinna pälvis Eesti Keele Instituudi inspiratsioonipäev „Näitame keelt“, rahvaauhinna võitsid Eesti Keele Instituudi ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös valminud keeleajaloo teemalised keelekillud ETV-s. Ministritest koosnev žürii tõstis 29 kandidaadi seast esile veel kolm mullust keeletegu: akadeemilise suurteose „Eesti kõnekäänud“, hääldusäpi SayEst ning Ukraina sõjapõgenikele eesti keele õpetamise.

Õpetajastipendiumi konkurss 2023

Ka tänavu annab Emakeele Selts Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi. Kandideerida võivad nii päevases õppes kui ka avatud õppe kaudu / sessioonõppes õppijad.

“Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2023”

ehe23_ruut

Emakeele Selts, Keeleamet, Eesti Keelenõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Interneti Sihtasutus kuulutavad 14. märtsil 2023 välja ettevõttenime võistluse “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2023“.

Toeta emakeelepäeval Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi

Tartu Ülikooli sihtasutus ja Emakeele Selts kutsuvad üles toetama Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi. Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud, vastav annetuskeskkond on leitav Tartu Ülikooli sihtasutuse kodulehelt

Keelepäev Ülenurme Gümnaasiumis 15.03.2023

üG_keelepäev_15.III_2023

Emakeelepäev Ülenurme Gümnaasiumis 15.03.2023 kl 10.45

Emakeele Seltsi keeletoimkonna uued otsused

Emakeele Seltsi keeletoimkonnal on valminud kaks uut otsust: 1) (te)t-rööpvorm, käskiv kõneviis mitmuse 1. pöördes ning sõnade õudne, viis ja kuus ning julgema rööpvormid; 2) võõrsõnade kirjapilt ja häälduse erinevus ning tsitaatsõnad. Otsustega saab tutvuda keeletoimkonna lehel.

Ootame uusi liikmeid!

Kord aastas üldkoosolekul võtab Emakeele Selts vastu uusi liikmeid. Ootame uusi liikmekssoovijaid tudengite, kraadiõppurite, kolleegide ning kõigi muude keeleinimeste ja -huviliste hulgast. Üldkoosolek toimub reedel, 24. märtsil 2023 kell 12 Tartu Ülikooli peahoones J. V. Veski auditooriumis (139).

Keelepäev Audentese erakoolis 14.03.2023

Emakeelepäev Audentese erakoolis 14.03.2023 kell 10.20–11.05

Emakeele Seltsi aastakoosolek 24.03.2023 kl 12 Tartus

Emakeele Seltsi aastakoosolek toimub reedel, 24. märtsil 2023 kell 12 Tartu Ülikooli peahoones J. V. Veski auditooriumis (139).

X Ahrensi konverents “Eduard Ahrens 220” 15.04.2023

Ahrens pisipilt 15.04.2023

Ootame kõiki 15. aprillil 2023 kell 12 Eesti Teaduste Akadeemia saali (Kohtu 6, Tallinn), kus toimub X Ahrensi konverents „Eduard Ahrens 220“. Palun andke oma tulekust teada hiljemalt 8. aprilliks SIIN.

Algas keeleteo rahvahääletus

Keeletegu 2022 rahvahääletus

Parima keeleteo rahvaauhind selgub rahvahääletuse tulemusena. Nominentidega tutvuda ning oma lemmiku(te) poolt hääletada saab https://hm.ee/keeletegu2022.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuste kavandid

Emakeele Seltsi keelteoimkond on valmis saanud uute otsuste kavandid, mille kohta ootab tagasisidet kuni 28. veebruarini 2023 e-posti aadressil Urve.Pirso@riigikontroll.ee. Kavanditega saab tutvuda keeletoimkonna lehel.