Emakeele Seltsi teated

Keelelaager „Hääldusest ja hääldamisest“ 9.–10. juunil 2023

suvelaager_väiksem

Kutsume 9.–12. klassi õpilasi laagrisse! Koolinoorte keelelaager „Hääldusest ja hääldamisest“ toimub 9.–10. juunil 2023 Luua Metsanduskoolis

Oma Keel 46 / kevad 2023

OK kaas 2023_1

Ilmunud on Oma Keele 2023. aasta kevadnumber

Lisandusid digiteeritud väljaanded

Võru keel

Emakeele Seltsi väljaannete lehele on lisandunud neli digiteeritud trükist: Theodor Saare “Kihnu raamat” (1998) Hella Keema “Võru keel” (1997) Paul Alvre “Eesti kirja- ja murdekeele morfoloogiat” (1989) Paul Ariste “Vadja rahvalaulud ja nende keel” (1986)

Kihnu raamat

Kihnu raamat

Theodor Saar

Eesti kirja- ja murdekeele morfoloogiat

Eesti kirja- ja murdekeele morfoloogiat.pdf

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 23 Paul Alvre

Vadja rahvalaulud ja nende keel

Vadja rahvalaulud ja nende keel

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi toimetised nr 22 Paul Ariste

Selgunud on 2022. aasta keeleteod

Keeletegu 2022. peaauhind_inspiratsioonipäev

14. märtsil 2023 kuulutati välja 2022. aasta keeleteo konkursi võitjad. Peaauhinna pälvis Eesti Keele Instituudi inspiratsioonipäev „Näitame keelt“, rahvaauhinna võitsid Eesti Keele Instituudi ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös valminud keeleajaloo teemalised keelekillud ETV-s. Ministritest koosnev žürii tõstis 29 kandidaadi seast esile veel kolm mullust keeletegu: akadeemilise suurteose „Eesti kõnekäänud“, hääldusäpi SayEst ning Ukraina sõjapõgenikele eesti keele õpetamise.

Õpetajastipendiumi konkurss 2023

Ka tänavu annab Emakeele Selts Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi. Kandideerida võivad nii päevases õppes kui ka avatud õppe kaudu / sessioonõppes õppijad.

“Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2023”

ehe23_ruut

Emakeele Selts, Keeleamet, Eesti Keelenõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Interneti Sihtasutus kuulutavad 14. märtsil 2023 välja ettevõttenime võistluse “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2023“.

Toeta emakeelepäeval Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi

Tartu Ülikooli sihtasutus ja Emakeele Selts kutsuvad üles toetama Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi. Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud, vastav annetuskeskkond on leitav Tartu Ülikooli sihtasutuse kodulehelt

Keelepäev Ülenurme Gümnaasiumis 15.03.2023

üG_keelepäev_15.III_2023

Emakeelepäev Ülenurme Gümnaasiumis 15.03.2023 kl 10.45

Emakeele Seltsi keeletoimkonna uued otsused

Emakeele Seltsi keeletoimkonnal on valminud kaks uut otsust: 1) (te)t-rööpvorm, käskiv kõneviis mitmuse 1. pöördes ning sõnade õudne, viis ja kuus ning julgema rööpvormid; 2) võõrsõnade kirjapilt ja häälduse erinevus ning tsitaatsõnad. Otsustega saab tutvuda keeletoimkonna lehel.