Emakeele Seltsi teated

Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverents

Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverents Emakeele Selts tähistab Euroopa keelte päeva üliõpilaskonverentsiga reedel, 1. oktoobril 2021 Tallinna Ülikoolis. Kutsume oma uurimistöödest rääkima keeleerialade bakalaureuse- ja magistriõppe tudengeid ning 2021. aastal lõpetanud bakalaureusi ja magistreid, oodatud on ka tänaste ja eilsete gümnaasiumiõpilaste ettekanded.

Emakeele Selts on kolinud

kolimine 2021 mai

Emakeele Seltsi ruumid on nüüdseks tühjad… Läbi on saanud meie seltsi aeg Roosikrantsi maja 3. korrusel. Kuni maja täisremondi valmimiseni on meie raamatukogu ja arhiiv laos, töötajad kodukontoris. Tagasi oleme loodetavasti detsembris-jaanuaris, siis juba vana tuttava maja 1. korrusel. Töö jätkub, suhtleme meili teel ja kodulehe vahendusel. Kohtumiseni uutes ruumides!

J. V. Veski stipendium

Pärast pikka pausi annab TÜ Sihtasutus tänavu taas välja J. V. Veski nimelist stipendiumi, vt https://sihtasutus.ut.ee/otsing?q=veski

Oma Keel number 42 / kevad 2021

kaasOK 2021_1

Oma Keel number 42 / kevad 2021 Sisukord PDF Taavi Pae. Teekond õ/ö piiritähiseni Saaremaal PDF Valve-Liivi Kingisepp. Otto Wilhelm Masingu „Marahwa Näddala-Lehhe“ võlus PDF Mariko Faster, Hipp Saar. Eestlaste loomanimedest minevikus ja tänapäeval PDF Eva Liina Asu. Hääldusmõtted 5. Tõusvast intonatsioonist eesti keeles PDF Kristina Koppel. Autentsed näitelaused teoorias ja praktikas PDF Kerttu Rozenvalde.…

LIV Veski päev 27. juunil 2021 Tartus

Tänavune Veski päev on kavas pühapäeval, 27. juunil. Pühapäeval, 27. juunil kell 11 saab jälgida ESi kodulehe vahendusel Veski päeva salvestatud ettekandeid, need jäävad ka järelvaadatavaks. Helle Metslangi tervitus Jüri Valge: “Emakeele Selts 1920-2020” Raimo Raag: „Emakeele Selts, aga kas ikka akadeemiline?“ Mati Erelt: “Emakeele Seltsi aastaraamat ESA 66”   Kell 12.30 asetame Raadi kalmistul…

Aastakoosolek ja Emakeele Seltsi 100 aasta juubeli tähistamine

Plaanime seltsi 100 aasta juubelit tähistada neljapäeval, 26. augustil Tartus TÜ ajaloomuuseumis. Aastakoosoleku peame samal päeval hommikupoole.    

Ilmunud on Reet Kasiku artiklikogumik „Elav ja muutuv keel“

Kasik_veebi

Emakeele Seltsi toimetiste sarjas on ilmunud seltsi auliikme, Tartu Ülikooli emeriitdotsendi Reet Kasiku artiklikogumik „Elav ja muutuv keel“ (ESi toimetised nr 78, Tallinn 2021, 383 lk).

Wiedemanni keeleauhinna keelepäev 24.09.2021 Väike-Maarjas

F. J. Wiedemanni keelepäev toimub reedel, 24. septembril 2021 Väike-Maarjas.

Keeletoimkonna uued otsused

Emakeele Seltsi keeletoimkonnal on valminud kaks uut otsust: 1) ersa, komi, mari, mokša ja udmurdi nimede kirjutamine eesti tekstis, 2) ÕSi 7. tüübi omadussõnade rööpkäänamine. Vt lähemalt siit.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava üliõpilaste stipendium

Kutsume üles kandideerima eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava üliõpilaste stipendiumile. Emakeele Selts annab Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi.

“Keeletegu 2020” võitjad

Rahvaauhind: õ– ja ö-hääliku piiritähise avamine Saaremaal (Taavi Pae) Peaauhind: “Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas” (Peep Nemvalts) ning Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja eesti keele õppe projekt räpiooper „Karma“ (Krismar Rosin jt)

Ehe Eesti − Eesti ettevõttele eesti nimi 2021

kodulahele_plakat_3

Keeleamet koostöös Emakeele Seltsi, Eesti keelenõukogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutavad 12. märtsil välja ettevõttenime võistluse „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2021”.