Emakeele Seltsi teated

VII Eduard Ahrensi konverents
Kuusalu pastoraadis 10. augustil 2020

Kava: 13.00 – 13.15 Avasõnad „Kümme aastat Laurentsiuse seltsi” Sulev Valdmaa, Laurentsiuse Seltsi esimees 13.15 – 13.40 Tähelepanekuid kirjaviisi muutustest vanadel hauatähistel Pille Arnek, kirjastuse Avita õppekirjanduse toimetaja ja autor

Wiedemanni keeleauhinna keelepäev
6. oktoobril 2020 Väike-Maarjas.

Wiedemanni-laureaat-Helle-Metslang1

2020. aasta riikliku F. J. Wiedemanni keeleauhinna pälvis Emakeele Seltsi esimees Helle Metslang pühendunud töö eest grammatikauurimisel,

Emakeele Seltsi koduleht on uuendamisel. Varasem leht on siin

vana.emakeeleselts.ee

Õpetajastipendiumi konkurss

Emakeele Selts annab Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada digiallkirjastatuna motivatsioonikiri ja eelmise õppeaasta õppetulemuste väljavõte. Taotlus tuleb saata hiljemalt 15. oktoobriks 2020 Emakeele Seltsi e-posti aadressile es@eki.ee. Palume saata kõik dokumendid koos motivatsioonikirjaga ühes allkirjastatud ümbrikus, mis oleks nimetatud kujul…

LIII Veski päev 27. juunil 2020 veebis

Veski_päaev

Tänavune Veski päev tuleb teisiti.

Aastakoosolek 27. augustil 2020 kl 11

Aastakoosolek toimub neljapäeval, 27. augustil 2020 kl 11 Tartu Ülikooli peahoones Veski auditooriumis (139)

Lahkunud auliikmete ja esimeeste mälestamine 23. märtsil 2020

Lahkunud auliikmete ja esimeeste mälestamine 23. märtsil 2020 Vaata galeriid siit 23. märtsil 2020 kell 18-20, s.o täpselt 100 aastat pärast Emakeele Seltsi asutamiskoosolekut põlesid küünlad kõigi meie lahkunud auliikmete ning kunagiste esimeeste kalmudel üle Euroopa Budapestist Sõktõvkarini. Tartus: Johannes Voldemar Veski, Paul Ariste, Arnold Kask, Aili Univere, Juhan Peegel, Paul Alvre, Ellen Uuspõld, Arvo…

Ilmunud on Emakeele Seltsi kroonika lühiversioon

Emakeele_Seltsi_kroonika_lühiversioon

"Sajand koos Eestiga. Emakeele Selts 1920-2020". Tallinn 2020. 118 lk. Koostanud Jüri Valge, keeletoimetanud Tuuli Tuisk, kujundanud ja küljendanud Sirje Ratso. Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital. Raamatu täistekst: www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:425464

Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2020

Emakeele Selts ja Eesti Keelenõukogu koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutab 23. märtsil välja ettevõttenime võistluse. Võistluse tulemused tehakse teatavaks Emakeele Seltsi kodulehe kaudu oktoobri alguses. Ettevõtmine sai alguse 2016. aastal ja toimub viiendat korda. Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid. Kandidaatide esitamise tähtaeg on…

Ilmunud on Emakeele Seltsi aastaraamat ESA 65 (2019)

Peatoimetaja Mati Erelt, toimetaja Riina Reinsalu. ESA 65 (2019). Teaduste Akadeemia Kirjastus. Tallinn 2020. 373 lk. Emakeele Seltsi aastaraamatu väljaandmist on rahaliselt toetanud Haridus- ja Teadusministeerium. Aastaraamatu täistekst: www.kirj.ee

Ilmunud on keeleajakirja Oma Keel 2020. aasta kevadnumber

2020-06-26 (2)

Oma Keelt annab välja Emakeele Selts. Oma Keele väljaandmist toetab Haridus- ja Teadusministeerium. OK artiklitele on veebis kohene avatud juurdepääs, vt siit.

Emakeele Selts 100. Postmark

minu-mark

Seltsi juubeli tähistamiseks andsime 2020. aasta jaanuaris Eesti Posti "Minu mark" kaudu välja postmargi (nominaalväärtus 0,65 €).