Emakeele Seltsi teated

Algas keeleteo rahvahääletus

Keeletegu 2022 rahvahääletus

Parima keeleteo rahvaauhind selgub rahvahääletuse tulemusena. Nominentidega tutvuda ning oma lemmiku(te) poolt hääletada saab https://hm.ee/keeletegu2022.

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuste kavandid

Emakeele Seltsi keelteoimkond on valmis saanud uute otsuste kavandid, mille kohta ootab tagasisidet kuni 28. veebruarini 2023 e-posti aadressil Urve.Pirso@riigikontroll.ee. Kavanditega saab tutvuda keeletoimkonna lehel.

𝐼𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎𝑚 Helju Kaal

Helju Kaal_mustvalge

𝐼𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎𝑚 Helju Kaal 06.03.1930–19.01.2023

Väliskeelepäev Uppsalas 17.02.2023

Väliskeelepäev Uppsalas 17.02.2023

Otsime aasta keeletegu 2022!

Aasta keeletegu 2022

Aasta parima keeleteo kandidaate saab esitada 16. jaanuarini ministeeriumi kodulehel www.hm.ee/keeletegu2022.

Häid jõule!

Oma Keel 45 / sügis 2022

kaas_OK_2022-2

Oma Keel 45 / sügis 2022 Sisukord (Pealkirjale klikkides avaneb artikkel pdf-failina, avamiseks vajad Acrobat Readeri tasuta programmi.) Tiit Hennoste. Alguses oli… Mirtel Org. Lühendid Facebook Messengeri vestlustes Külli Prillop, Külli Habicht. Keel kütab kirgi 2. Kirjakeele käärimise ja muutmise aeg Pire Teras. Hääldusmõtted 8. Kalla kalla vaasi vett ehk kui häälduslähedane on eesti keele õigekiri Katrin…

Emakeele Selts 1920-2020

pohikroonika_kaas

Jüri Valge Emakeele Selts 1920-2020 Tallinn 2021 717 lk

Sajand koos Eestiga. Emakeele Selts 1920-2020

lyhikroonika_kaas

Jüri Valge Sajand koos Eestiga. Emakeele Selts 1920-2020 Tallinn 2020 118 lk

Sõna, see piisake meres

kerge_kaas_selg 23.indd

Emakeele Seltsi toimetised nr 80 Krista Kerge. Sõna, see piisake meres. Valik kirjutisi 1998-2019. Tallinn, 2022. 340 lk.

Eesti silda ehitamas

Remes_kaas

Emakeele Seltsi toimetised nr 79 Hannu Remes Eesti silda ehitamas. Valik artikleid 1978–2021 Toimetaja Ann Siiman Tallinn 2022 282 lk

Elav ja muutuv keel

Kasik_veebi

Emakeele Seltsi toimetised nr 78 Reet Kasik ELAV JA MUUTUV KEEL. VALIK ARTIKLEID 1999–2019 Tallinn 2021 383 lk