Annetused Lauri Kettuse mälestusmärgi püstitamiseks

Lauri Kettuse mälestusmärgi püstitamise jaoks tehtud annetuste ülevaade

Annetuste kogusumma 3981 eurot (01.07.2024 seisuga)

 

Annetajad annetamise järjekorras:

Juuni 2024:

Piret Tarto, Epp Müil, Mervi Kastari, Heli Laanekask, Läti Ülikooli liivi instituut, Erika Krjutškova ja Pjotr Krjutškov, Anne-Ly Reimaa, Mari Siiroinen, Kotikielen Seura, Karl ja Renate Pajusalu, Jaan Õispuu, Santeri Junttila, Aili Kiin, Ott Kurs, Eesti Lipu Selts, Helika Mäekivi, Mati ja Tiiu Erelt, Emakeele Selts, Juhan Rumm, Lotta Aarikka, Asta Õim, Arvo Järvet, Anne Aunap, Heino Eres, Anne Luik, Kristjan Raba, Toomas Värk, Margus Paapsi, Heli Viljur, Ago Raudsepp, Marika Honkanen, Milvi Malm, Leena Nissila, Lembit Jakobson, Madis Arukask, Eevi Ross, Salme Matilda Friman, Kai Võlli, Eha Viluoja

Juunis laekunud annetused kokku 3557 eurot

Mai 2024:

Jüri Valge, Helle Metslang, Johanna Laakso, Outi Merisalo, Arto Mustajoki, Riho Grünthal

Mais laekunud annetused kokku 424 eurot.

***

Suur tänu kõigile annetajatele!

 

Info mälestusmärgi rajamise kohta