Mälestusmärk Lauri Kettusele

Head Emakeele Seltsi liikmed ja seltsi sõbrad!

Emakeele Selts on koostöös Tartu Ülikooli ja Tartu linnaga alustanud annetuste kogumist seltsi ühe asutaja, esimese esimehe ja auliikme Lauri Kettuse mälestusmärgi püstitamiseks Tartusse.

Lauri Kettusel (10.09.1885–26.02.1963) on suured teened eesti keele uurimisel ja korraldamisel, tema rajas Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte õppetooli ja oli selle esimeseks professoriks; ta pani aluse ajakirjale Eesti Keel ning Emakeele Seltsi toimetiste ja aastaraamatute väljaandmisele.

Vabadussõja ajal oli Kettunen Eesti Abistamise Peakomitee erisaadik Tallinnas. Ta oli ka nimede eestistamise ideolooge ja juhte ning on avaldanud eestikeelse luulekogu „Südame sillad“.

Lauri Kettunen on väheseid kahekordseid Vabadusristi kavalere.

Emakeele Selts on tänulik annetuste eest Lauri Kettuse mälestuse avalikuks jäädvustamiseks. Toetussumma palume kanda ESi kontole nr EE262200001120045339 (selgitusse märkida annetaja nimi koos avalikustamise nõusolekuga, meiliaadress ja märksõna „Kettunen“). Aadressil es@emakeeleselts.ee (koopia juri.valge@ut.ee) ootame ideid seoses kavandatava mälestusmärgi ja selle asukohaga. Swedbanki BIC-kood on HABAEE2X.

Infot kampaania edenemise kohta antakse iga kuu järel Emakeele Seltsi kodulehel, annetajate nimed avalikustatakse (annetaja nõusolekul). Enam kui 50 eurot annetanud saavad kutse mälestusmärgi avamisjärgsele koosviibimisele ja teemakohase meene.

 

Lauri Kettuse mälestusmärgi toimkond:
Jüri Valge – Emakeele Seltsi auliige, Tartu Ülikooli emeriitdotsent, toimkonna esimees
Marit Alas – Emakeele Seltsi teadussekretär
Juha-Matti Aronen – Tartu Ülikooli külalislektor
Madis Arukask – Tartu Ülikooli eesti keele ja kultuuri muukeelsetele ning eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor
Tõnis Karki – Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär
Petar Kehayov – Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte professor
Kristin Leis – Tartu linna maastikuarhitekt
Helle Metslang – Emakeele Seltsi esimees
Jüri Viikberg – Emakeele Seltsi juhatuse liige, Eesti keele Instituudi vanemleksikograaf

 

Emakeele Seltsi juhatus

Postitus Emakeele Seltsi Facebooki lehel.