Õpetajastipendiumi konkurss 2024

Ka tänavu annab Emakeele Selts Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi.

Stipendiumi eesmärk on tunnustada tublimaid ja aktiivsemaid eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivaid üliõpilasi. Stipendiumi saavad taotleda Tartu ja Tallinna ülikooli üliõpilased, kes 15. oktoobri 2024 seisuga õpivad eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. Kandideerida võivad nii päevases õppes kui ka avatud õppe kaudu / sessioonõppes õppijad.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada motivatsioonikiri ja eelmise õppeaasta õppetulemuste väljavõte.
Analüüsiva ja ladusa esitlusviisiga motivatsioonikirja pikkus on kuni 500 sõna. Motivatsioonikirjas võiks kandidaat  arutleda, miks ta soovib õpetajaks saada, millise õpetajana ta ennast näeb, miks peab ennast selleks ametiks sobivaks ning millistest põhimõtetest õpetajatöös lähtub.

Taotlus tuleb saata hiljemalt 15. oktoobriks Emakeele Seltsi e-posti aadressile es@emakeeleselts.ee.
Palume märkida saadetud failide nimes ka taotluse esitaja nimi ning esitada kõik dokumendid digiallkirjastatuna ühes ümbrikus.

Stipendiumikomisjoni kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi ning kultuuriteaduste instituudi, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Emakeeleõpetuse Infokeskuse esindajad.

Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 15. novembril 2024 emakeeleõpetajate sügiskonverentsil ning nimed avalikustatakse Emakeele Seltsi kodulehel.

 

Vt lähemalt https://www.emakeeleselts.ee/stipendiumid/opetajastipendiumi-konkurss/.

Lisainfo Marit Alas, marit.alas@emakeeleselts.ee.