Kutsume kõiki toetama Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi

Tartu Ülikooli sihtasutus koostöös Emakeele Seltsiga annab välja Johannes Voldemar Veski stipendiumi.

Stipendiumi asutas J. V. Veski tütar Asta Veski 1995. aastal. Tema soovist lähtuvalt toetatakse sellega Tartu Ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava eesti keele erialal õppivaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi,  kellel on silmapaistvad akadeemilised saavutused ja motiveeritud lähenemine valitud erialale.

J. V. Veski töö on oluliselt mõjutanud eesti keele ja ühiskonna arengut, ulatudes ka tänapäeva paljudesse keelekasutusvaldkondadesse. Tema pingutuste tulemusena on loodud eestikeelne erialasõnavara, mis on kriitilise tähtsusega eestikeelse teaduse ja kõrghariduse toimimisele. Veski oli ka meeldejääv õpetaja ning õpikute autor.

Emakeele Seltsi esimehe Helle Metslangi sõnul on Johannes Voldemar Veski pärand elav ja oluline: „Veski panus eesti keele arendamisse on ühelt poolt üldteada ja teiselt poolt märkamatu. Käivad vaidlused kirjakeele korraldamise üle, samas sõnad nagu „kulles“, „sõltuma“, „kõnnumaa“, „nulg“ või „hulktahukas“ tunduvad nii igiomad, et nende taga Veski sõnaloomingut ei oska aimata.“

Johannes Voldemar Veski (27. juuni 1873 Vaidavere – 28. märts 1968 Tartu) oli keeletoimetaja, sõnaraamatute koostaja ja terminoloog. Ta töötas Tartu Ülikooli eesti keele lektorina aastatel 1920–1938 ning eesti keele professorina aastatel 1944–1955. Veski oli ka Tartu Ülikooli audoktor ja osales aktiivselt oskuskeelekomisjonides, aidates koostada 36 oskussõnastikku.

Kutsume kõiki toetama Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi, et kindlustada meie keele ja kultuuri jätkusuutlikkust ning toetada tulevasi teadlasi ja spetsialiste. Johannes Voldemar Veski stipendiumifondi saavad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud.

Annetusi saab teha Tartu Ülikooli sihtasutuse kodulehe kaudu.

Stipendiumiinfo, statuut ja varasemad stipendiaadid.