Õpetajastipendiumi konkurss 2023

Ka tänavu annab Emakeele Selts Haridus- ja Teadusministeeriumi rahalisel toetusel välja eesti keele ja kirjanduse õpetajaks õppivatele üliõpilastele kuus 400-eurost stipendiumi.

Kandideerida võivad nii päevases õppes kui ka avatud õppe kaudu / sessioonõppes õppijad.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada motivatsioonikiri ja eelmise õppeaasta õppetulemuste väljavõte. Palume märkida saadetud failide nimes ka taotluse esitaja nimi ning esitada kõik dokumendid digiallkirjastatuna ühes ümbrikus.
Taotlus tuleb saata hiljemalt 15. oktoobriks Emakeele Seltsi e-posti aadressile es@emakeeleselts.ee.

Stipendiumikomisjoni kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi ja Emakeeleõpetuse Infokeskuse esindajad.
Stipendiumi saajate nimed avalikustatakse Emakeele Seltsi, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli kodulehel 15. novembril.

Vt lähemalt https://www.emakeeleselts.ee/stipendiumid/opetajastipendiumi-konkurss/.