EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N 12–16
    R suletud

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    SwedbankEmakeele Seltsi lahtiolekuajad
E 9–17, T 12–16, K 9–17, N 12–16, R suletud

ES-i teadussekretär on Killu Paldrok (killu@eki.ee).
Raamatukogutööd teeb Annika Oherde (annika.oherde@eki.ee). Tema tööaeg on teisipäeviti ja neljapäeviti kella 12–16.Keelepäev Luksemburgis 27.02–01.03.2015

Kersti Lepajõe "Oma ja võõras: lugemisest ja kirjutamisest mitmekeelses klassis"
Reili Argus "Lapse keelelist arengut toetavad mängud"
Piret Kärtner "Laul teeb rinna rõõmsaks - ideid ja materjale laulude kasutamiseks keeletunnis" (töötuba)
Viive Einfeldt "Väärtusi avastamas" (seminar, jätk 2014. aastal Londonis peetud loengule)
Ümarlauad "Väljaspool Eestit tegutsevate Eesti koolide ootused Eesti riigile?" (juhivad Piret Kärtner ja Anu Kippasto) ning "Näpunäited projektikirjutamiseks" (juhib Anu Kippasto).

Väljaspool Eestit tegutsevate Eesti koolide kokkusaamist korraldab Luksemburgi Eesti Kool ning korraldamist toetab Haridus- ja Teadusministeerium läbi rahvuskaaslaste programmi, mida haldab Eesti Instituut. Lektorid on lähetatud koostöös Emakeele Seltsiga.2014. aasta keeleteo hääletus

2014. aasta parima keeleteo rahvaauhinna saaja väljaselgitamiseks on alanud avalik hääletus, mis kestab 4. märtsi keskööni.
Igaühel on võimalik anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

www.hm.ee/et/keeletegu2014Aastakoosolek

Emakeele Seltsi aastakoosolek toimub reedel, 27. märtsil kell 14 Tallinnas
Eesti Keele Instituudi (Roosikrantsi 6) 3. korruse suures saalis.

Päevakord:

I. Akadeemiline ettekanne "Eesti ja Soome emakeeleõpetajaks õppivate üliõpilaste motivatsioon ja kutsumus saada õpetajaks". Kersti Lepajõe ja Satu Grünthal
II. Ametlik osa
1. Emakeele Seltsi 95. tegevusaasta (2014) ülevaade. ESi teadussekretär Killu Paldrok
2. Revisjonikomisjoni aruanne
3. Liikmeksoleku küsimusi
4. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
5. TõstatuvatAhrensi konverents

30. märtsil kell 14–17 toimub Teaduste Akadeemia saalis Eduard Ahrensile pühendatud konverents.
Korraldajad: Laurentsiuse Selts, Emakeele Selts, Eesti Keele Instituut, Tartu Ülikool.

Kava on koostamisel.Veski päeva eelteade

J. V. Veski päev toimub laupäeval, 27. juunil kell 11.Väliskeelepäevad

Emakeele Seltsi väliskeelepäevade loetelu vt rubriigist
Üritused / väliskeelepäevadEmakeele Seltsi aastaraamat

Toimetamisvoorus on ESA 60 (2014), mis ilmub 2015. aastal Veski päevaks.

ESA tutvustust vt vasakul asuvast rubriigist "Aastaraamat". Alates 44. köitest on ajakirja täistekstid avatud juurdepääsuga andmebaasis CEEOL.

ESA ingliskeelne kodulehekülg asub Teaduste Akadeemia Kirjastuse veebis, vt www.kirj.ee.

ESA vastab ETISe klassifikatsioonis kategooriale 1.1 (teadusartiklid on kajastatud andmebaasis Scopus).

ESA 51OK 2/2014

Trükis on ilmunud keeleajakirja Oma Keel 2014. aasta sügisnumber; aastakäigud 2000–2011 on avaldatud nüüdsest ka veebis, vt sisukorda.

Emakeele Seltsist ostes on ajakirja hind 1.90 eurot.
Oma Keelt saab ka tellida, aastatellimus maksab Eestisse tellides koos postimaksuga 6.10 eurot, vt tellimisjuhendit.

Aastatel 2000–2014 avaldatud artiklid on kantud Exceli tabeliformaadis registrisse:

OK_register_2000–2014.xlsx

OK 2 / 2014Digiraamatud

ES on alustanud vanemate väljaannete digiteerimist. Digiteeritud raamatud asuvad Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR ning seltsi kodulehel (vt rubriiki "Väljaanded").
Seni on digitaliseeritud kolm sarja:

Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat 1–5 (1920–1925)
Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetised 1–10
Valimik korrespondentide murdetekste 1–7Keeletoimkonna otsused

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused ja otsuste eelnõud on saadaval rubriigis "Keeletoimkond".

Soovitus väliskohanimede esitamiseks ÕS-is (11.03.2013)
Ajaloosündmuste nimetuste õigekiri. Terviktekst (16.11.2012)
Määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamisest (11.06.2012)Emakeele Seltsi noorteühendus

Sügavama keelehuviga õpilaste jaoks oleme otsustanud asutada Emakeele Seltsi noorteühenduse. Liikmeks astuda soovijatel palume ES-ile anda teada oma huvist eesti keele vastu, nimetades paar-kolm seda kinnitavat ettevõtmist (nt emakeeleolümpiaad, kirjutised Oma Keeles, kooli almanahhis või teistes väljaannetes, keeleteemalised esinemised, osavõtud emakeelevõistlustest, abi keeleürituste korraldamisel ja keelematerjali kogumine vms).

Emakeele Selts on juba peaaegu sada aastat ühendanud eesti keele vastu huvi tundvaid, eelkõige akadeemilise taustaga inimesi. Olulise osa seltsi tegevusest moodustab keeleürituste korraldamine nii Eestis kui ka välismaal, nii õpilastele kui ka juba keele alal töötavatele inimestele. Selts on pidanud väga oluliseks keelepäevi koolides, mida on alates 1961. aastast korraldatud kokku 208. Edaspidi soovime lähendada seltsi ja noori veelgi enam, noorteühenduse liikmed on teretulnud seltsi üritustele.Trükis "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil"

Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse professori Renate Pajusalu ja Soome Tuglase Seltsi koostöös valmis eelkõige Soomes elavatele eestlastest lapsevanematele trükis "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil".

Materjal on avaldatud ka veebitrükisena Tuglase Seltsi kodulehel http://www.tuglas.fi/tiedostot/emakeel_on_oma_keel.pdf.