EESTI TEADUSTE AKADEEMIA

EMAKEELE SELTS
    Lahtiolekuajad:
    E 9–17
    T 12–16
    K 9–17
    N suletud
    R 12–16

    Aadress:
    Roosikrantsi 6
    Tallinn 10119

    Telefon: 6449331

    e-post:
    es@eki.ee

    Registrikood:
    80075963

    Arvelduskonto:
    EE862200001120045326
    SwedbankEmakeele Seltsi lahtiolekuajad
E 9–17, T 12–16, K 9–17, N suletud, R 12–16

ES-i teadussekretär on Killu Paldrok (killu@eki.ee).
Raamatukogutööd teeb Annika Oherde (annika.oherde@eki.ee). Tema tööaeg on teisipäeviti ja reedeti kella 12–16.Emakeele Seltsi aastaraamat

Emakeele Seltsi juhatus ootab ESA 61 (2015) kaastööpakkumusi. Avaldame nii uurimusi kui ka ülevaateid. Artikli maksimaalne pikkus on 40000 täheruumi, ülevaatel pool sellest. Kaastöö teema teatamise tähtaeg on 1. detsember 2015, artikli esitamise tähtaeg 4. jaanuar 2016. Teema ja artikkel (e-kujul) palume saata ESA peatoimetajale Mati Ereltile aadressil mati.erelt@ut.ee. Juhatuse ja ESA toimetuskolleegiumi poolt välja valitud kaastöö saadetakse retsenseerimisele.

ESA tutvustust ja artikli vormistusjuhist vt vasakul rubriigist "Aastaraamat". Alates 44. köitest on ajakirja täistekstid avatud juurdepääsuga andmebaasis CEEOL.

ESA ingliskeelne kodulehekülg asub Teaduste Akadeemia Kirjastuse veebis, vt www.kirj.ee.

ESA vastab ETISe klassifikatsioonis kategooriale 1.1 (teadusartiklid on kajastatud andmebaasis Scopus).

ESA 51Keelelaager "Nipitiri. Räägime nimedest"
19.–21.10.2015 Voore puhkekeskuses

Ootame keelehuvilisi gümnaasiuminoori keelelaagrisse "Nipitiri. Räägime nimedest", kus eri põlvkondade keeleinimesed Tallinna ülikoolist, Tartu ülikoolist ja Eesti Keele Instituudist tutvustavad oma eriala, samuti korraldatakse arutelusid, mänge, võistlusi, vahetatakse mõtteid ja tuntakse rõõmu suhtlemisest. Lähemalt kõneldakse isiku-, koha- ja ärinimedest, nimedest rahvapärimustes ja eesti kirjanduses, viipenimedest ning paljudel muudel huvitavatel ja silmaringi laiendavatel teemadel. Sõna saavad ka Ema­keele Seltsi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad ning emakeeleolümpiaadi korraldajad.
Eelmistel aastatel toimus keelelaager Piusal (õigekeelsus), Käsmus (sõnavara) ja Äksis (lause).
Keelelaagris on kohti 25 gümnaasiuminoorele. Ühest õppeasutusest ootame kuni kahte osalejat. Kolmepäevane keelelaager on osalejatele tasuta (transport, majutus, toitlustus, vabaajategevused).

Keelelaagrisse registreerimine on lõppenud, kohad on täis. Oleme rõõmsad erakordselt suure huvi üle! Järgmisel aastal jälle!Eesti keele arengukava seire

Eesti keelenõukogu on saanud valmis eesti keele arengukava elluviimise vahearuande
aastate 2013–2014 kohta.

PDF
Lembit Vaba artiklikogumik "Sõna sisse minek"

Emakeele Seltsi toimetiste sarjas on ilmunud Lembit Vaba artiklikogumik "Sõna sisse minek" (495 lk).
Lembit Vaba on kogumiku koostanud aastatel 1989–2015 peetud ettekannete ja avaldatud uurimuste põhjal. Esimese osa uurimused käsitlevad balti-läänemeresoome keelekontaktide eri aspekte, läänemeresoome keelte balti laenude substitutsiooni probleeme ning läänemeresoome sõnade või sõnarühmade etümoloogiat. Teise ossa on koondatud töid, milles analüüsitakse läti ja hääbunud kura keele ning läänemeresoome (eesti, liivi) keelte vastastikuseid mõjutusi. Kolmas osa hõlmab läänemeresoome, eriti eesti sõnavara etümoloogilist uurimist üldisemalt puudutavaid kirjutisi ja sõnalugusid.

Kogumik on müügil raamatukaupluses Ateena (Roosikrantsi 6, Tallinn), Emakeele Seltsis ning alates 27.06.2015 ka Tartu ülikooli eesti keele ja üldkeeleteaduse instituudis (Jakobi 2, Tartu).

Sõna sisse minekOK 1/2015

Trükis on ilmunud keeleajakirja Oma Keel 2015. aasta kevadnumber. OK artiklitele on veebis nüüdsest kohene avatud juurdepääs, vt sisukorda.

Emakeele Seltsist ostes on ajakirja hind 1.90 eurot.
Oma Keelt saab ka tellida, aastatellimus maksab Eestisse tellides koos postimaksuga 6.10 eurot, vt tellimisjuhendit.

Aastatel 2000–2014 avaldatud artiklid on kantud Exceli tabeliformaadis registrisse:

OK_register_2000–2014.xlsx

OK 1 / 2015Aastakoosoleku kokkuvõte

Emakeele Seltsi aastakoosolek toimus 27. märtsil 2015 Tallinnas.
Koosolekul valiti auliikmeks Enn Ernits ja Lembit Vaba; vastu võeti 15 uut tegevliiget. 2015. aasta liikmemaks on töötavatele liikmetele 7 eurot, pensionäridele ja üliõpilastele 3 eurot.

Aastakoosoleku lühikokkuvõte PDF-failina.Üleskutse

Laurentsiuse Selts kutsub toetama Eduard Ahrensi mälestusmärgi rajamist Kuusallu.

30. märtsil 2015 toimus Tallinnas Eduard Ahrensile pühendatud keelekonverents "Kummardus Ahrensile". Tervitustega esinesid Karl Pajusalu ESi ja Teaduste Akadeemia nimel, Urmas Sutrop EKI-st ja Sulev Valdmaa Laurentsiuse Seltsist. Ettekandeid pidasid Mati Hint, Heli Laanekask ja Toomas Paul.

Vt lähemalt http://www.laurentsiuse-selts.eu/web/.

Kuldne-Ahrens.jpg


Väliskeelepäevad

Emakeele Seltsi väliskeelepäevade loetelu vt rubriigist
Üritused / väliskeelepäevadDigiraamatud

ES on alustanud vanemate väljaannete digiteerimist. Digiteeritud raamatud asuvad Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR ning seltsi kodulehel (vt rubriiki "Väljaanded").
Seni on digitaliseeritud kolm sarja:

Akadeemilise Emakeele Seltsi aastaraamat 1–5 (1920–1925)
Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetised 1–10
Valimik korrespondentide murdetekste 1–7Keeletoimkonna otsused

Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsused ja otsuste eelnõud on saadaval rubriigis "Keeletoimkond".

Soovitus väliskohanimede esitamiseks ÕS-is (11.03.2013)
Ajaloosündmuste nimetuste õigekiri. Terviktekst (16.11.2012)
Määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamisest (11.06.2012)2014. aasta keeletegu

2014. aasta keeleteokonkursil pälvis nii peaauhinna kui ka rahvaauhinna eesti keele e-õppe kursus "Keeleklikk".Emakeele Seltsi noorteühendus

Sügavama keelehuviga õpilaste jaoks oleme otsustanud asutada Emakeele Seltsi noorteühenduse. Liikmeks astuda soovijatel palume ES-ile anda teada oma huvist eesti keele vastu, nimetades paar-kolm seda kinnitavat ettevõtmist (nt emakeeleolümpiaad, kirjutised Oma Keeles, kooli almanahhis või teistes väljaannetes, keeleteemalised esinemised, osavõtud emakeelevõistlustest, abi keeleürituste korraldamisel ja keelematerjali kogumine vms).

Emakeele Selts on juba peaaegu sada aastat ühendanud eesti keele vastu huvi tundvaid, eelkõige akadeemilise taustaga inimesi. Olulise osa seltsi tegevusest moodustab keeleürituste korraldamine nii Eestis kui ka välismaal, nii õpilastele kui ka juba keele alal töötavatele inimestele. Selts on pidanud väga oluliseks keelepäevi koolides, mida on alates 1961. aastast korraldatud kokku 208. Edaspidi soovime lähendada seltsi ja noori veelgi enam, noorteühenduse liikmed on teretulnud seltsi üritustele.Trükis "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil"

Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse professori Renate Pajusalu ja Soome Tuglase Seltsi koostöös valmis eelkõige Soomes elavatele eestlastest lapsevanematele trükis "Emakeel on oma keel. Kuidas hoida emakeelt võõrsil".

Materjal on avaldatud ka veebitrükisena Tuglase Seltsi kodulehel http://www.tuglas.fi/tiedostot/emakeel_on_oma_keel.pdf.