Kohanimelise täiendi Araabia/araabia algustähe kirjutamine

Emakeele Seltsi keeletoimkond arutas 06.12.2023. aasta ja 23.01.2024. aasta koosolekul kohanimelise täiendi araabia algustähte ühendites araabia maad, araabia numbrid jts.

Toimkond nentis, et kui soovitakse viidata Araabiale kui araabiakeelsete maade kogumile (mitte kitsamalt Araabia poolsaarele), siis saab sõnaühendites väikese algustähega araabia kõrval kasutada ka suurtähelist kohanime (Araabia).

Sellest arusaamast lähtudes sobib seega kirjutada ka Araabia maad nagu Skandinaavia maad, Araabia numbrid nagu Rooma numbrid, Araabia sotsialism nagu Aafrika sotsialism.

Senise käsitluse kohaselt viidati suurtähelise täiendsõnaga Araabia üksnes Araabia poolsaarele ja enamikul juhtudel oli normingukohane kirjutada kohanimeline täiendsõna araabia väikese tähega (nt araabia maad).

 

Emakeele Seltsi keeletoimkonna seisukohavõtu kohanimelise täiendi Araabia/araabia algustähe kirjutamise kohta võib leida ka seltsi kodulehelt: https://www.emakeeleselts.ee/keeletoimkond/.