Vastsete doktorite konverents 5.4.2024 kl 12.15 Tartus

5. aprillil kl 12.15 toimub Tartu Ülikoolis Jakobi 2-348 vastsete doktorite konverents.

Oma väitekirju tutvustavad viimase paari aasta jooksul kaitsnud värsked doktorid.

Ajakava

12.00 tervituskohv

12.15 avasõnad

Juhatab Andra Kütt-Leedis

12.20–12.50 Andra Annuka-Loik „Naer ja naerev hääl eesti suulises suhtluses”

12.50–13.20 Triin Todesk „Kliitik džyk tegusõnade modifitseerijana komi keeles”

13.20–13.50 Tiina Paet „Võõrainese kinnistumine eesti keeles: keelekorralduslik ja leksikograafiline vaade“

13.50 kohvipaus

Juhatab Tiina Paet

14.30–15.00 Andra Kütt-Leedis „5−8-aastaste eesti laste keeleline areng ja selle seos keelelise kasvukeskkonnaga“

15.00–15.30 Milda Kurpniece „Liivi jussiiv Kesk-Balti areaalis“

Üritus Emakeele Seltsi Facebooki lehel.