2024. aasta liikmemaks

22. märtsil 2024 toimunud aastakoosolekul otsustati, et 2024. aasta liikmemaks jääb möödunud aastaga samaks:

tegevliikmetele 12 eurot, mittetöötavatele pensionäridele ja üliõpilastele 4 eurot.

Maksu saab tasuda seltsi kontole Swedbankis, konto number on EE862200001120045326. Selgitusse lisada “Liikmemaks 20xx. aasta eest” ja oma nimi. Liikmemaksu saab tasuda ka sularahas Tallinnas Emakeele Seltsis ning Tartus eesti ja üldkeeleteaduse instituudis. Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida.

Emakeele Seltsi eluaegse liikme maksuks on 30-kordne tegevliikme praeguse liikmemaksu määr, s.o 360 eurot. Eluaegse liikme maksu määra võib seltsi juhatus oma otsusega edaspidi muuta, kuid sellest ei teki juba tasunud seltsiliikmele lisamaksu kohustust.

Tegevliikme aastamaks oli 2017.–2022. aastal 10 eurot, mittetöötaval pensionäril ja üliõpilasel 3 eurot, 2023. aastal vastavalt 12 ja 4 eurot.

Liikemamaksu info: www.emakeleselts.ee/liikmed.