Emakeele Seltsi aastaraamat 47 (2001)

SISUKORD

(Pealkirjale klikkides avaneb artikkel pdf-failina,
avamiseks vajad Acrobat Readeri tasuta programmi.)

Helmi Neetar. Aili Univere kui murdeuurija
Lembit Vaba. Julius Mägiste ja balti etümoloogiad
Paul Alvre. Mõnda Joachim Rossihniuse keelekasutuse eripärast
Toomas Paul. Kirikulaulust, mentaliteedist ja matusekommetest
Ene Vainik. Kas eestlased on “kuumaverelised”? Eestlaste rahvalikustemotsioonikategooriast
Liina Lindström. Veel kord subjekti ja predikaadi vastastikusest asendist laiendi järel
Andriela Rääbis. Ametlike telefonikõnede lõpetamine: kuidas helistaja lõpetamist algatab
Asta Õim. Hing keeles ja meeles
Ülo Tedre. Ühest isesugusest murdetekstide kogust
Helgi Allik. Jälle tulevad kevad ja keelepäevad … Meenutusi Saaremaa keelepäevadest

RINGVAADE

Asta Õim. Emakeele Seltsi 82. tegevusaasta aruanne
Helju Kaal. 2001. aastal ESi üritustel peetud ettekanded
Tiiu Erelt, Peeter Päll. In memoriam Rein Kull
Helle Metslang. Mis on lause? Mati Erelt 60
Paul Alvre. Professor Eduard Vääri 75
Tiiu Reimo. Voldemar Milleri neli ametit
Tiiu Erelt. Keeletoimetaja Elmar Muuk
Jaan Toomla. Elmar Elisto  – 100
Elli Riikoja. Viglas keele-, kirjandus- ja koolimees Karl Mihkla