Emakeele Seltsi aastaraamat 50 (2004)

SISUKORD

(Pealkirjale klikkides avaneb artikkel pdf-failina,
avamiseks vajad Acrobat Readeri tasuta programmi.)

Mati Erelt. Pool sajandit Emakeele Seltsi aastaraamatut
Kadri Muischnek. Eesti keele tugiverbid ja nende mõju lause ehitusele
Silvi Vare. Eesti keele verbimoodustus: desubstantiivne konversioon
Pille Penjam. Jussiivi kasutusesteesti vanemas kirjakeeles
Mari Bogatkin-Uusküla, Urmas Sutrop. Kas ungari keeles on kaks punase värvi põhinime piros ja vörös?
Urmas Sutrop Temperatuurisõnad ja -skaalad
Katre Õim. Fraseologism versus kõnekäänd
Asta Õim. ree– ja kelgu-kujundist eesti fraseoloogias
Külli Kuusk. Õnnistuse märkimisest eestikeelsetes piiblitõlgetes

ÜLEVAADE

Annika Kilgi. Eesti verbimorfoloogia esimestest kirjeldustest

RINGVAADE

Maria-Maren Sepper. Emakeele Seltsi 85. tegevusaasta aruanne
Helju Kaal. 2004. aastal ESi üritustel peetud ettekanded
Reet Kasik. Silvi Vare tähtpäeva puhul
Lembit Vaba. Elna Adler 75
Väino Klaus. Paul Kokla 75
Helmi Neetar. Heino Ahvenale mõeldes
Heino Ahven. Üks teaduslik tõsilugu

EMAKEELE SELTSI AASTARAAMATU 1-50 BIBLIOGRAAFIA
Koostanud Helju Kaal