Keeletegu 2021

Alanud on 2021. aasta parim keeleteo kandidaatide esitamine.

Aasta parima keeleteo kandidaate saab esitada 17. jaanuarini Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel https://www.hm.ee/et/keeletegu2021, e-posti aadressil keeletegu@hm.ee või posti teel märksõna «Keeletegu».

Kandidaatide esitamisel e-posti või posti teel tuleb järgida ministeeriumi kodulehel olevat esitusvormi ja teatada keeleteo nimetus ametlikuks kasutamiseks sobival kujul; keeleteo tegija andmed, kellele auhinda taotletakse; keeleteo kirjeldus vabas vormis 500–1000 tähemärgi ulatuses, samuti esitaja nimi ja kontaktandmed.

Aasta keeleteo konkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja valivad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel veebruaris.

Laureaadid kuulutatakse välja 2022. aasta märtsis emakeelepäeva paiku.

Keeleteoauhinda antakse välja juba kuueteistkümnendat korda, laureaatide väljakuulutamine on osa emakeelepäeva tähistamisest.