Alanud on 2023. aasta keeleteo rahvahääletus

Igaühel on võimalik osaleda 2023. aasta keeleteo valimisel ning anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Hääletada saab veebilehel hm.ee/keeletegu2023 kuni 13. veebruari keskööni.

Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel.

 1. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 32 mullust keeletegu, mille põhjalikumad kirjeldused on kättesaadavad siin.

Kandidaadid on (esitamise järjekorras):

 • O&K jutukaardid
 • Eestikeelsele õppele üleminek Paldiski lasteaias Sipsik
 • Väike-Maarja keeletammiku nime- ja infotahvlite uuendamine ja kauane eesti keelt väärtustav tegevus
 • Arendavad õppevideod eesti keeles
 • Jõekääru lastelaager Kanadas
 • Raamat „Eesti keele teetähised“
 • Grupp „Räägi minuga“ Facebookis
 • Raamat „Keele konksvingerdusi“
 • Keelekümblusprogramm lasteaedades 20
 • Tallinna Kunstigümnaasiumi emakeelenädal
 • Algupärane eestikeelne rakubioloogia ülikooliõpik
 • ET Teater „Lydia Koidula. Minu elu“ Soomes
 • Eesti keele maja projekt „Kirjutame KOOS raamatu“ ja lugemik „Lõpuks leidsin sind“
 • Belgia eesti laste luulekogu „Jõuluriim“
 • Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi lugemisprogramm „Täna lugeja, homme tegija!“
 • Eesti keele kui teise keele tööraamat „Tore eesti keel“ (I ja II osa)
 • Võru keele õpik-tööraamat esimesele kooliastmele
 • Artiklikogumik „Sõna sekka“
 • Eesti keele õppe ja analüüsi keskkond ELLE
 • Eesti punktkirja aabits
 • Eesti kirjanduse päev riikliku tähtpäevana
 • Narva eestikeelse hariduslinnaku loomine
 • Eesti Keeletoimetajate Liidu kodulehe rubriik „Keeletoimetaja soovitab“
 • Üritustesari „Soome-ugri kirjanduskohvik“ ehk SUKK Eesti Kirjandusmuuseumis
 • Noor luuletaja ja laulukirjutaja EiK, kelle erakond on eesti keel
 • Vabaduse kool: Ukraina põgenike keeleline ja sotsiaalne lõimimine Eesti ühiskonda
 • Väikelaste jutustamisoskuse arendamine: Kirjastuse Studium väljaanded „Jutustades jutustama“ (I ja II osa)
 • „Jutulinna“ lihtsustatud tekstidega lugemik 1. klassile
 • „Eesti grammatika“
 • Raamat „See kuningas sest auvust, põrgukonn ja armutaim. Eesti keelemõte 1632–1732”
 • „Johannes Aavik ja keeleuuendus“ eesti keeles
 • Viru-Nigula Hariduse Seltsi suvelavastus „OTTÕ“

Laureaadid tehakse teatavaks 15. märtsil Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis.

Varasemad laureaadid ja auhinna andmise kord.