Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2020

Ärgitame esitama võistlusele ilusaid ja tabavaid ettevõttenimesid!
Nimesid saab esitada kuni 15. septembrini 2020 otselingil bit.ly/EheEesti2020

Tulemused tehakse teatavaks Emakeele Seltsi kodulehe kaudu oktoobri alguses.

Ettevõtmine sai alguse 2016. aastal ja toimub viiendat korda. Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid.

Žüriisse kuuluvad Emakeele Seltsi, Eesti Keelenõukogu, Keeleinspektsiooni, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.

Eesti keelenõukogu esimees Birute Klaas-Lang: “Juba viiendat aastat kuulutame välja ehedate eestikeelsete ettevõttenimede võistluse. Eelnenud konkursid on andnud tunnistust sellest, et meie tootmis- ja teenindusettevõtted, vabaühendused, aga ka haridus- ja kultuuriasutused kannavad toredaid ja tabavaid, vaimukaid ja sisukaid eesti nimesid. Ootame, et neid saaks järjest rohkem, et näeksime neid üheskoos tänavapilti ja veebimaastikke eestipäraseks kujundamas. Väga oodatud on kandideerima ka uustulnukad, idufirmad ja õpilasfirmad.”