“Ehe Eesti 2022” võitjad

Selgunud on “Ehe Eesti − Eesti ettevõttele eesti nimi 2022” võitjad. Palju õnne!

Võitjad kategooriate kaupa:

 

Aasta uustulnukas: Kriba (OÜ Kriba Kommunikatsioon). Ära märgiti Tiidu Kuldkäed OÜ, OÜ Stilingvist

Haridus- ja kultuuriasutus: Pillikeel OÜ. Ära märgiti Nipitiri diginipid, Kirjatäht OÜ

Teenindusettevõte: Tikupoiss OÜ. Ära märgiti OÜ Sorav Orav, OÜ Kapsalokk

Tootmisettevõte: OÜ Vahvärk. Ära märgiti Lükkepakk OÜ, Pagar Võtaks OÜ

Vabaühendus: Saunaministeerium MTÜ. Ära märgiti Feministeerium (MTÜ Oma Tuba)

Õpilasfirma: Sörmik. Ära märgiti NutiMuti, Lebo

Rahvusdomeeninimi: pinnavormijad.ee. Ära märgiti kriba.ee, diginipid.ee

 

Emakeele Seltsi ja Keeleameti korraldatav võistlus sai alguse 2016. aastal ja toimus seitsmendat korda.

Üles seatud nimede üldpilt annab tunnistust, et huvitavad eestikeelsed nimed on hinnas ja eesti keelt avalikus ruumis väärtustatakse.

Žürii: Emakeele Selts, Keeleamet, Eesti Keelenõukogu, HTMi keeleosakond, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon ning Eesti Interneti Sihtasutus. Žürii koosseis: Helle Metslang (esimees), Ilmar Tomusk, Birute Klaas-Lang, Aime Klandorf, Peeter Päll, Heiki Rits, Sirli Zupping, Andres Tarto.

 

Lisainfo: Keeleameti peaspetsialist ja Emakeele Seltsi teadussekretär Killu Mei (518 3764 killu.mei@emakeeleselts.ee)