Oma Keel 48 / kevad 2024

Ilmunud on Oma Keele 2024. aasta kevadnumber.

Sisukord

Tiit Hennoste. Pealkirjade kirju maailm
Kadri Vare. Keeletehnoloogia Eestis – uutest ja huvitavatest arendusprojektidest
Katrin Leppik. Hääldusmõtted 11. Kuidas mõjutab õppija emakeel eesti keele vokaalide häälduse omandamist?
Merilin Aruvee. Emakeeleõpetusest keeleni ja keele kaudu teadmisteni. Väitekiri keeleteadlikust aineõpetusest
Külli Habicht, Külli Prillop. Keel kütab kirgi 5. Tähesõjast tähtteosteni. Kirik, kool ja keeleõpetus 17. sajandi lõpu keelevaidlustes
Mari-Liis Korkus, Adele Vaks, Virve-Anneli Vihman. Pärandkeele mõistest eesti keele kontekstis
Asta Õim. Tark ja rumal loom meeles ja keeles

Üliõpilastööd
Liisa-Maria Komissarov. Läbiviidud ja läbi saanud uuring: ühendverbide tähendusest ja tajust eesti ja saksa keeles

Emakeel koolis
Ilona Tragel. Keeleteaduslik elulugu 6. Keelemaastikud
Maigi Vija. Vikipeedia koolitunnis 2. Vikipeedia kui teabekeskkond: infootsingu ja allikakriitilisuse õpetamine
Merili Susi, Nele Toime, Karme Beek, Kristin Binsol, Triinu Kärbla. Põhikooli eesti keele e-eksamist

Intervjuu
Elav keel on nagu loodus. Intervjuu Asta Õimuga. Küsitleb Andra Kütt-Leedis

Ülevaade
Sirli Zupping. Ülevaade Eesti keelenõukogu seminarist keelekorralduse teemal
Helin Kask, Elina Bratšun-Küüsmaa. Möödunud aasta keeleauhindade ülevaade

Raamatud
Konksvingerdamine. Ivika Hein
Mõista-mõista, mis see on? Uus, moodne, huvitav, kasulik, kogukas ja ilus! Reili Argus
2023. aastal ilmunud keeleraamatuid. Helen Hint

Kroonika
2023. aasta lõpu ja 2024. aasta esimese poole keelesündmusi

Pealkirjale klikkides avaneb artikkel pdf-failina, avamiseks on vaja Acrobat Readeri tasuta programmi.