Oma Keel number 42 / kevad 2021

Sisukord

PDF Taavi Pae. Teekond õ/ö piiritähiseni Saaremaal

PDF Valve-Liivi Kingisepp. Otto Wilhelm Masingu „Marahwa Näddala-Lehhe“ võlus

PDF Mariko Faster, Hipp Saar. Eestlaste loomanimedest minevikus ja tänapäeval

PDF Eva Liina Asu. Hääldusmõtted 5. Tõusvast intonatsioonist eesti keeles

PDF Kristina Koppel. Autentsed näitelaused teoorias ja praktikas

PDF Kerttu Rozenvalde. Kas läti keel peab olema õige? Ülevaade läti keelehooldest ja -korraldusest

PDF Kaarel-Vahur Vingisaar. Iraagi sõja kajastamise kallutatus Eesti meedias

PDF Mari Vallik. Sõnumitooja puutumatusest ehk tõlkija vastutusest autori sõnade eest

PDF Ilona Tragel, Külli Habicht. Erakorralise aja sildikeel

 

Keelenõuanne

PDF Helika Mäekivi. Kuidas teha sõnu? I

 

Emakeel koolis

PDF Kati Käpp. Mõtestatud kirjutamisprotsess ja kaasõppija tagasiside eesti keele riigieksami teenistuses

PDF Elli Kõiv. Küsimuste sõnastamise ja esitamise metoodika kirjandusõpetuses

PDF Andrus Org. Eesti kirjanduse olümpiaad kohta otsimas

 

Intervjuu             

PDF Intervjuu näitleja Anu Lambiga. September 2020. Küsitles Kersti Lepajõe

 

Ülevaade

PDF Sirli Zupping, Pille Põiklik. 2020. aasta keeleauhinnad ja F. J. Wiedemanni keeleauhind 2021

PDF Szilárd Tibor Tóth. Meie kirjakeele looja Heinrich Stahli rehabiliteerimine

PDF Eva Velsker. Keeleülesannete kokkutulek

PDF Andra Kütt. Kutse keeleõhtule – Emakeele Seltsi noortesektsiooni keeleõhtud

 

Raamatud

PDF Kaks suurteost eesti keele väljendvarast. Renate Pajusalu

PDF Eesti rahvakeele uus grammatika. Karl Pajusalu

PDF „Eesti keele käsiraamat“ 2020. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

PDF 2020. aastal ilmunud keeleraamatuid. Helen Hint

 

Kroonika

PDF 2020. aasta teise poole ja 2021. aasta alguse keelesündmusi

 

Lisaks Oma Keele veebis

PDF Poleemika! Vastukaja Oma Keele 2020. aasta sügisnumbris ilmunud Kullo Vende artiklile „Vajalikke muudatusi õigekeelsuse reeglistikus“

 

Eelmise numbri Keelenupula võitja on Ants Soodla. Palju õnne! Võtame Teiega ise ühendust.