Oma Keel number 27 / sügis 2013

Sisukord

PDF Helle Metslang “Kes palju küsib, saab targemaks.” Küsimusest ja selle keelelisest vormist
PDF Asta Õim Mütsid ja mütsiga mehed
PDF Kadri Suurmäe Kausatiivide omandamisest eesti lapsekeeles
PDF Liisa Kongot Kui X otsib Y-it eesmärgil Z ehk mehed ja naised tutvumiskuulutustes

Keelenõuanne
PDF Egle Pullerits, Maris Jõks “Keelesäutsu” sõnastusettepanekuid

Ülevaade
PDF Piret Kriivan Keelega peabki olema alati midagi lahti
PDF Rein Joamets, Jüri Valge Keeleteokonkurss 2012
PDF Egle Pullerits Eesti Keeletoimetajate Liidust
PDF Egle Merbach Algas Tartu ülikooli rahvusteadusi tutvustav loengusari

Emakeel koolis
PDF Reili Argus 28. emakeeleolümpiaad “Õigekeelsus keelemaastikul, meedias ja mujal”
PDF Jüri Valge Eestikeelne üldharidus seirepeeglis

Eesti keel mujal maailmas
PDF Vally Tamm Petseri lingvistiline gümnaasium

Intervjuu
PDF Jüri Valge Sünnipäevajuttu keeleteadlasest sillaehitajaga. Raimo Raag

Raamatud
PDF Silvi Vare Sõnaperede sõnaraamat nüüd ka eesti keeles
PDF Tõnu Tender Jüri Valge “Kas siis selle maa keel … ?”

Kroonika
PDF 2013. aasta esimese poole keelesündmusi (Reili Argus)
PDF 2012. aasta lõpus ja 2013. aastal Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis eesti keele alal kaitstud lõputööd (Mare Valge)
PDF 2012.–2013. õppeaastal Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis eesti keele alal kaitstud lõputööd (Siiri Soidro)

PDF Keeleviktoriin