Oma Keel 44 / kevad 2022

Sisukord

(Artikli pdf-faili avamiseks vajad Acrobat Readeri tasuta programmi.)

Külli Prillop, Külli Habicht. Keel kütab kirgi 1. Keeleküpsetajad Aavik ja Veski

Helin Kask. Inglise keele kasutamisest Eesti blogides ja vlogides

Aive Mandel, Kristiina Praakli, Virve-Anneli Vihman, Kadri Koreinik. Rahvateadusega noortekeelt kogumas

Agnes Kolga. Hääldusmõtted 7. Jürist ei jäksa jälutada

Loviisa Mänd. Soome voida ja saada ning eesti võima ja saama

Piia Taremaa. Kõigil on kiire – ka keeles!

Helena Lemendik, Helen Hint. Akadeemiline tekst ja IMRaD – kas lahutamatu paar?

Tiit Hennoste. Lõpp.

Keelenõuanne

Maire Raadik. Kaks komaseika

Emakeel koolis

Reili Argus. Eesti keele õppe toetamisest mitmekeelsetes klassides

Nele Karolin Teiva, Ilona Tragel. Keeleteaduslik elulugu 2. Kust sa pärit oled?

Hans Karelsohn. Õpetajate juhtimisstiilide seos õpilaste tajutud õpikeskkonnaga

Intervjuu           

Keeletoimetamine kui elu kutse. Intervjuu Helika Mäekiviga

Mitmekeelse klassi õpetajaks olemise rikkus. Intervjuu Kaie Kuudiga

Eesti keel mujal maailmas

Karl Pajusalu. Lutsimaa – tähendusrikas koht Eesti keele- ja kultuuriloos. Intervjuu keeleteadlase Uldis Balodisega

Järvi Lipasti. Eesti keel Soomes emakeelena ja võõrkeelena

Ülevaade

Sirli Zupping. 2021. aasta keeleauhinnad ja F. J. Wiedemanni keeleauhind 2022

Raamatud

Ilmus käsiraamat, mis aitab iseseisvalt keelt õppida. Helena Metslang

2021. aastal ilmunud keeleraamatuid. Helen Hint

Kroonika

2021. aasta teise poole keelesündmusi