Oma Keel number 17 / sügis 2008

Sisukord

PDF Sulev Iva Lõunaeesti ja võru keel: mõisted ja keelepuu
PDF Mari Uusküla Eestlasele punane, soomlasele punakas: värviprototüüpidest erinevates keeltes
PDF Maria Kunnas Kuule, saad sa palun kaks nädalat mu kassi eest hoolitseda?
Viisakuse väljendamine soome- ja eestikeelsetes palvetes ja käskudes
PDF Hendrik Meister Slängi seos 12–19aastaste noorte tundmustega

Keelenõuanne
PDF Peep Nemvalts Võõrastav eesti keel

Ülevaade
PDF Jüri Valge Keelestrateegia koolis
PDF Annika Kilgi Emakeele Seltsi sõnakogumisvõistlusest
PDF Toomas Liivamägi Ütle üks kaunis eestikeelne lause
PDF Vittorianò Reno Firenze murdekeelest itaalia kirjakeeleks:
itaalia kirjakeele arengutähiseid

Raamatud
PDF Jaan Õispuu Ettekandekogumik emakeelsest Eestist ja Euroopast
PDF 2007. aastal ilmunud keeleraamatuid (Annika Hussar)

Intervjuu
PDF Jüri Valge Küsitlenud Jaan Õispuu

PDF Kroonika
2008. aasta keelesündmusi (Jaan Õispuu, Reili Argus)
Tartu ülikoolis 2008. aastal kaitstud eesti keele ja
soome-ugri keelte magistri- ja bakalaureusetööd (Mare Valge)
Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis
2008. aastal kaitstud eesti keele magistri- ja bakalaureusetööd (Siiri Soidro)