Oma Keel number 19 / sügis 2009

Sisukord

PDF Pille Penjam Mis on konstruktsioonigrammatika?
PDF Margit Langemets Kui palju ja kuidas on sõnadel eri tähendusi?
PDF Larissa Degel Kui palju on targal inimesel intellektuaalseid võimeid?
PDF Helen Kõrgesaar Hoidjakeelele omastest joontest

Keelenõuanne
PDF Maire Raadik Ikka asutusenimetuste algustähest
PDF Argo Mund Põige muude märkide juurde
PDF Helika Mäekivi Mõttetu mitmus

Personaalia
PDF Keili Pohlak Eduard Leppik – murdeuurija, keda võlusid kohanimed

Ülevaade
PDF Jüri Valge Vaba aeg Soome ja Eesti keelearenduskavades
PDF Edward Kess Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi 20 aastat
PDF Janika Leoste, Reili Argus Keeletargad lastekas

Raamatud
PDF Pire Teras Arvo Eek 2008. Eesti keele foneetika I
PDF Jüri Viikberg Kirjavara Kihnu koolile
PDF Krista Kerge EÕIK toimetised (TLÜ kirjastus 2007, 2008)

Intervjuu
PDF Pire Teras Ilse Lehiste

Kroonika
PDF 2009. aasta keelesündmusi (Reili Argus)
PDF Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis 2009. aastal kaitstud eesti keele magistri- ja bakalaureusetööd (Siiri Soidro)
PDF Tartu ülikoolis 2009. aastal kaitstud eesti keele ja soome-ugri keelte magistri- ja bakalaureusetööd (Mare Valge)