Oma Keel number 41 / sügis 2020

Sisukord

PDF Alice Luik, Kelly Virroja. Episteemilise modaalsuse markerid eri tekstiliikides
PDF Kertu Kook. mina-isik eesti kirjanduse eriala bakalaureusetöödes
PDF Pire Teras. Hääldusmõtted 4. Ööst
PDF Ilze Tālberga. Mõni sõna läti keele õppimisest
PDF Birute Klaas-Lang. Leedu keelehoole – ideoloogiline lahinguväli
PDF Jekaterina Fedotova. Keel kui poliitikute võimuvahend vene kooli Eestis näitel
PDF Kulla Mellov. Vatilind ja tukivatilind. Linnunimetused eesti kirjakeeles kuni 1739. aastani
PDF Kai Simson. Terminid, millega teehoolduses hätta jääme

Poleemika!
PDF Kullo Vende. Vajalikke muudatusi õigekeelsuse reeglistikus

Emakeel koolis
PDF Riina Reinsalu. Koroonaaja emakeeleolümpiaad
PDF Maigi Vija. Uurimuse eesmärgist ja uurimisküsimustest emakeeleolümpiaadi näitel
PDF Külli Habicht, Nele Karolin Lindlo, Ilona Tragel, Maigi Vija. „Eksamieksperdi“ kogemusele tagasi vaadates

Eesti keel mujal maailmas
PDF Heinike Heinsoo. Lvivis eesti keelt õpetamas

Intervjuu
PDF Intervjuu Helle Metslangiga. Küsitles Reili Argus
PDF Intervjuu emakeeleõpetajaga. Õpetajatöö kui turundus. Vastas Krista Mihkels, küsitles Andra Rumm

Raamatud
PDF Oma maa suur keel. Karl Pajusalu „Eesti keele 100 aastat“. Reet Kasik
PDF Eesti sõnavormid luubi all. Annika Viht, Külli Habicht

Ülevaade
PDF Miina Norvik. Kuidas läheb 18-aastasel lingvistikaolümpiaadil?

PDF Keelenupula

Kroonika
PDF 2019. a teisel poolel ja 2020. a esimesel poolel kaitstud eesti keele alased lõputööd (Siiri Soidro, Mare Valge). Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis 2018. a teisel poolel ja 2019. a esimesel poolel kaitstud eesti keele alased lõputööd (Mare Valge)