Oma Keel number 1 / kevad 2002

Sisukord

PDF Ilona Tragel Kognitiivsest lingvistikast. Mida kognitiivne tähendab ja mis tal keelega pistmist on?
PDF Marja Kallasmaa Kihelkondlikkusest ja kihelkonnanimedest
PDF Anne Hussar Kas kellaga siga nägid?
PDF Piret Voolaid Piltmõistatused kui vaimukas koolifolkloor. Traditsioonid ja improvisatsioon
PDF Sirje Mäearu Pindejürist prügikastikustini. Eesnimelised isikunimetused
PDF Arvi Tavast Inglise keel polegi veel võitnud

Keelenõuanne
PDF Tiina Leemets Mullivann, peenema nimega jaccusi
PDF Peeter Päll Peterburi nimi vajab selgitust

Emakeel koolis
PDF Maia Madisso Õpilased sõnast ja keelest
PDF Kümme küsimust

Ülevaade
PDF Helle Metslang Eesti keele õpetamisest ja uurimisest Tallinna pedagoogikaülikoolis

Intervjuu
PDF Huno Rätsep Küsitlenud Reet Kasik
PDF Kümme vastust Küsinud ja vastanud Tiiu Erelt

Raamatud
PDF Maire Raadik Raamat Eesti keelekorraldusest
PDF Sulev Iva Ilmus võru-eesti sõnaraamat
PDF 2001.-2002. aastal ilmunud keeleraamatuid Maire Raadik