Oma Keel number 33 / sügis 2016

Sisukord

PDF Mari Uusküla
Värviline maailm. Värvi(nime)de uurimisest meil ja mujal
PDF Marit Alas
Kohanimedest sotsio-onomastilisest küljest
PDF Anni Jürine
Tähendusmuutuse roll grammatika tekkimise protsessis
PDF Katre Ratassepp
Madalad ootused teevad leplikuks. Ametiasutuste kirjade arusaadavusest
PDF Tiiu Üksik
Hiidlaste kirjavahetuse keel 1890–1916
PDF Riin Senkel
Keelevigade roll suhtumise kujundamisel teksti autorisse
PDF Kristjan Suluste
Teooria kunstiteksti tõlgendamisest läbi narratiivisisese kommunikatsiooni pragmaatiliste aspektide

Keelenõuanne
PDF Peeter Päll
Miks Pariis, aga mitte Madriid?
PDF Argo Mund
Õpetusi eestlaste eesnimede käänajale
PDF Sirje Mäearu
s-lõpuliste nimisõnade liitumisest

Emakeel koolis
PDF Helen Plado
Nimed minevikus ja tänapäeval. 31. emakeeleolümpiaadi ülevaade

Intervjuu
PDF Karl Pajusalu
Intervjuu Paul Haguga
PDF Maris Jõks
Keelenõu sai 50 aastat vanaks

Raamatud
PDF Marja Kallasmaa
Kohanimede uurimine ja “Eesti kohanimeraamat”
PDF Pire Teras
Einar Kraut, “Võõrnimed eesti häälduses. Pakilisi vihjeid üleüldse ja keeliti. Üldalused. Inglise keel. Vene keel”

Ülevaade
PDF Tõnu Tender, Jüri Viikberg
Eesti keele instituut
PDF Kadri Sõrmus
Ülevaade 2016. aasta keeleauhindadest – riigi F. J. Wiedemanni keelauhind ja Keeletegu 2015

Kroonika
PDF 2016. aasta teise poole keelesündmusi (Reili Argus)
PDF Eesti keele alal kaitstud lõputööd Tartu ja Tallinna ülikoolis (Mare Valge, Siiri Soidro)