Oma Keel number 38 / kevad 2019

Sisukord

PDF Karl Pajusalu
Sajand kogemusi eesti riigikeelega
PDF Tõnu Tender
Riigikeele aasta sündmustest
PDF Helle Metslang, Külli Habicht
Sihitise sirgumine läbi 19. sajandi kirjakeele
PDF Pire Teras
Hääldusmõtted 1. Kas hakkame hääldama või akkame ääldama?
PDF Reet Kasik
Mängud kirjakeelega
PDF Andriela Rääbis, Tiit Hennoste, Andra Rumm
Kas anda kurtjale õng või kala?
PDF Heido Ots
Terminoloogiast

Keelenõuanne
PDF Maire Raadik
Riigiga koos kasvanud sõnaraamat
PDF Maire Raadik
Emakeele seltsi keeletoimkonna veerandsajand

Emakeel koolis
PDF Ingrid Prees
Digitaalse kirjaoskuse tase eesti keele kui teise keele õppes
PDF Ilona Tragel, Anni Jürine
Plagiaadist. Ilma vitsata

Eesti keel mujal maailmas
PDF Ilona Tragel, Tian Zhang
Tulemas on eesti keele õpik hiinlastele

Intervjuu
PDF Intervjuu emakeeleõpetajaga. Küsib Piibe Leiger, vastab Maiu Nurka
PDF Intervjuu keelesaadete toimetajaga. Küsib Reili Argus, vastab Piret Kriivan

Raamatud
PDF Triin Kallas
Suuga tegi suure linna
PDF Piibe Leiger, Heily Soosaar
Rikkalikult teavet eesti keelest ja meelest
PDF 2018. a ilmunud keeleraamatud

Ülevaade
PDF 2018. aasta keeleauhinnad

Kroonika
PDF 2018. aasta teise poole ja 2019. aasta alguse keelesündmusi (Reili Argus)