Oma Keel 46 / kevad 2023

Ilmunud on Oma Keele 2023. aasta kevadnumber

Sisukord

(Pealkirjale klikkides avaneb artikkel pdf-failina,
avamiseks vajad Acrobat Readeri tasuta programmi.)

Margaret Mäses, Reili Argus, Annika Hussar. Jutuajamised lemmikutega
Külli Prillop, Külli Habicht, Eva Saar. Keel kütab kirgi 3. Koli-ramatust kooli-raamatuks
Anton Malmi. Hääldusmõtted 9. Kõne planeerimisest ja palatalisatsioonist eesti keeles
Sven-Erik Soosaar. Hääbunud ja hääbuvatest keeltest. Põliskeelte aastakümme (2022–2032)

Üliõpilastööd
Anete Kitse. Eri vanuserühmad argisuhtluses
Triin Aasa. Ilgelt, räme ja teised intensiivistajad eesti noortekeeles

Keelenõuanne
Maire Raadik. Otsakust lõhkepeani

Emakeel koolis
Liisa-Maria Komissarov, Nele Karolin Teiva, Ilona Tragel. Keeleteaduslik elulugu 4. Struktuur
Andrus Org, Merilin Aruvee. Kas siis selle maa keel ja selle rahva kirjandus…? Ajakohastatud valdkonna- ja ainekavade rõhuasetusi

Eesti keel mujal maailmas
Lea Jürgenstein. Eesti keel Varssavis

Intervjuu
Eeskäija murrete ja lähikeelte uurimisteel. Vastab Karl Pajusalu, küsib Jüri Viikberg

Ülevaade
Aet Kiisla. Eestikeelsele õppele üleminekuga seotud raskused – probleem või sümptom?
Sirli Zupping. F. J. Wiedemanni keeleauhind 2023 ja 2022. aasta keeleauhinnad

Raamatud
Võimas piisake eesti keeleteaduse meres. Merilin Aruvee
2022. aastal ilmunud keeleraamatuid. Helen Hint

Kroonika
2022. aasta lõpu ja 2023. aasta esimese poole keelesündmusi