Oma Keel number 40 / kevad 2020

Sisukord

PDF Pire Teras
Hääldusmõtted 3. Vähä ei oläää – miks e muutub eesti keeles ä-ks?
PDF Tiit Hennoste
Lugu pikkadest lausetest
PDF Ann Siiman
Osastava käände vormikasutuse varieerumisest
PDF Jane Klavan
Keeleteadus ja katsed
PDF Tiina Laansalu
Nimesiire kui kohanimede taaskasutus
PDF Svea Tarkin
Lamp on lagil: Hiina õppijad eesti keele käändeid omandamas
PDF Kairi Janson, Piret Kuusk
Kui taevas langes maapeale ehk Dopinguskandaal Eesti meedia moodi

Keelenõuanne
PDF Sirje Mäearu
Kuidas ühildada lisandit

Emakeel koolis
PDF Kaidi Kolsar
Funktsionaalse lugemisoskuse hindamise subjektiivsus

Intervjuu
PDF Õpetaja koolis ja ülikoolis. Intervjuu emakeeleõpetajaga.
Küsitles Helen Hint, vastas Age Salo
PDF Intervjuu Heli Laanekasega. Küsitles Külli Habicht

Ülevaade
PDF Jüri Valge
Emakeele selts ja noored
PDF Sirli Zupping
2019. aasta keeleauhinnad
PDF Tõnu Tender
Eesti keele aasta on lõppenud. Elagu eesti keele aasta!

Raamatud
PDF Helle Metslang
Sari “Eesti keele varamu”
PDF Ann Siiman
Uus keeletoimetajate liidu aastaraamat on veebis tasuta kättesaadav
PDF Piret Norvik
Mida sisaldab “Kuusalu rannakeele sõnaraamat”?
PDF 2019. aastal ilmunud keeleraamatuid. Reili Argus

Kroonika
PDF 2019. aasta teise poole ja 2020. aasta alguse keelesündmusi